Reklama

UFG: Pełny dostęp online do bazy polis komunikacyjnych
wtorek, 18 września 2018 08:44

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UDG) uruchomił nowe funkcjonalności udostępniania danych ze swojej ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych. Nowe opcje zapewniają każdemu posiadaczowi pojazdu w Polsce* dostęp do pełnej historii OC i AC, a każdy kierowca może sprawdzić, o których wypadkach z ich udziałem wiedzą ubezpieczyciele. Co więcej, zaświadczenia można pobrać również w językach angielskim i niemieckim, dzięki czemu mogą być przedstawiane ubezpieczycielom za granicą**.

- Rozszerzyliśmy zakres danych możliwych do pobrania online przez właścicieli pojazdów z bazy UFG, wychodząc naprzeciw ich potrzebom – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Funduszu. – Wcześniej mogli oni sprawdzić tylko historię swojego ubezpieczenia OC za ostatnie pięć lat. Teraz mogą zrobić to za pełny okres ubezpieczenia, czyli nawet za ostatnie kilkanaście lat, jak również sprawdzić tę historię dla polis autocasco*** – dodaje.

Firmy ubezpieczeniowe przy kalkulacji składki za polisy komunikacyjne często biorą pod uwagę historię danego kierowcy za okres dłuższy niż pięć lat.

Pobranie własnej historii polis komunikacyjnych z bazy UFG jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Funkcjonalność obejmuje również informacje dotyczące historii szkód kierowców prowadzących nie swoje pojazdy np. należące do członków rodziny czy służbowe. By to zrobić, należy zarejestrować się na portalu UFG i założyć konto. Po weryfikacji tożsamości przez Fundusz – aktywować konto i pobrać dane. Dotychczas właściciele pojazdów odpytali online bazę UFG prawie 160 tys. razy. Z danych Funduszu wynika, że szczególnie zainteresowani wiedzą ubezpieczycieli na ich temat są młodzi mężczyźni – ponad 65% odpytujących bazę stanowią dwudziesto- i trzydziestolatkowie.  

- Wszystkie firmy ubezpieczeniowe standardowo już sprawdzają w bazie UFG historię ubezpieczenia danego posiadacza pojazdu – dlatego warto wcześniej sprawdzić, czy wszystkie dane w bazie UFG są zgodne ze stanem faktycznym i czy są kompletne – mówi Iwona Woźniak-Sadek, dyrektor Biura Obsługi Klienta UFG. – Pamiętajmy, że wszelkie nieścisłości czy luki w danych mogą niekorzystnie wpłynąć na ocenę ryzyka związanego z klientem, a tym samym spowodować zwyżkę jego składki – dodaje.

Ekspertka wyjaśnia, że baza jest stale uaktualniana i sporadycznie mogą pojawić się w niej rozbieżności między danymi przesłanymi przez ubezpieczycieli a stanem faktycznym, znanym właścicielowi pojazdu. Błędy mogą dotyczyć np. numeru PESEL czy literówek w nazwisku, co wystarcza, aby w historii ubezpieczenia danej osoby pojawiły się np. dwie polisy zamiast trzech. A to może mieć wpływ na wyliczenie lat bezszkodowej jazdy. Dlatego Fundusz radzi posiadaczom pojazdów, aby sprawdzali, czy wszystkie dane w bazie są kompletne, np. czy ubezpieczyciele zgłosili wszystkie polisy danego kierowcy. W przypadku ujawnienia niezgodności danych należy wyjaśnić je bezpośrednio u ubezpieczyciela, który przesłał tę informację do bazy UFG. Tylko on ma bowiem odpowiednią dokumentację oraz możliwość poprawienia danych i przesłania korekty do bazy polis****. UFG jest jej administratorem i nie może poprawiać danych źródłowych ubezpieczycieli.

Z danych Funduszu wynika, że w Polsce jest ponad 24 mln pojazdów, których właściciele mają obowiązek wykupić OC. Przy wyliczaniu składki wszyscy ubezpieczyciele sprawdzają w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych UFG historię ubezpieczenia danej osoby. W szczególności sprawdzają liczbę spowodowanych kolizji i wypadków komunikacyjnych oraz wysokość wypłaconych odszkodowań. W zależności od tej historii stosują odpowiednie zwyżki bądź zniżki składki za OC na kolejny rok.

***

*Historia ubezpieczenia i szkód obejmuje informacje o polisach OC i AC wykupionych przez właściciela pojazdu oraz o wypadkach/szkodach spowodowanych przez danego kierowcę i wypłaconych z tego tytułu odszkodowaniach.
**Ubezpieczyciele za granicą mogą sprawdzić online wiarygodność przedstawianego zaświadczenia. Potrzebny jest do tego PESEL osoby, której dotyczy zaświadczenie oraz specjalny kod podany na tym dokumencie w formacie PDF.
***w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych OC w bazie UFG dostępne są dane od 2004 r., natomiast dla polis AC od 2006 r. To w tych latach, odpowiednio, wprowadzone zostały przepisy obligujące ubezpieczycieli do przesyłania informacji o tych ubezpieczeniach do UFG. Szczegółowy katalog danych gromadzonych w Ośrodku Informacji UFG określony jest w art.102 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.
****Baza UFG zasilana jest danymi od wszystkich ubezpieczycieli oferujących polisy komunikacyjne. Mają oni ustawowy obowiązek przesyłania do Funduszu informacji o sprzedanych polisach i wypłaconych z nich odszkodowaniach. Aktualnie w bazie znajdują się rekordy o aktywnych umowach ubezpieczenia OC dla ponad 24 mln pojazdów oraz ponad  400 mln rekordów o umowach z poprzednich lat. Baza posiada blisko 100% informacji o wszystkich pojazdach zarejestrowanych w Polsce.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: UFG)

 

Aegon: Michał Jakubowski dyrektorem ds. Biznesu Korporacyjnego

Do zespołu Aegon Polska dołączył Michał Jakubowski, obejmując stanowisko dyrektora ds. Biznesu Korporacyjnego. Będzie on odpowiedzialny m.in. za...


czytaj dalej

PZU: Arkadiusz Gęsicki dyrektorem zarządzającym ds. Rozwoju Biznesu

Arkadiusz Gęsicki został nowym dyrektorem zarządzającym ds. Rozwoju Biznesu Grupy PZU. W ramach swoich obowiązków będzie odpowiadać za Biuro...


czytaj dalej

UE: Coraz bliżej ogólnoeuropejskiego produktu emerytalnego

Na decyzję Parlamentu Europejskiego czekają przepisy rozporządzenia, które mają ułatwić odkładanie pieniędzy na emeryturę. Wstępne porozumienie...


czytaj dalej

Aviva: Plan awaryjny na twardy brexit

Brytyjska Aviva zwróciła się do sądu w Londynie o zgodę na transfer aktywów o łącznej wartości 9 mld euro. Ubezpieczyciel wyjaśnił, że wobec...


czytaj dalej

Insurance Forum: O digitalizacji, motoryzacji i potrzebach pokolenia silver

W dniach 17-18 kwietnia w Warszawie odbędzie się wiosenna odsłona tegorocznego Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, czyli 17. edycji...


czytaj dalej

Pięć dni do „IT w ubezpieczeniach GigaCon 2019”

26 lutego w Warszawie odbędzie się XVIII edycja konferencji poświęconej informatyzacji sektora ubezpieczeniowego, zatytułowana „IT w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook