Reklama

TFG: Pierwsza wypłata za niewypłacalne biuro podróży
czwartek, 27 września 2018 08:54

Po raz pierwszy w swojej krótkiej historii Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) uruchomił wypłatę pieniędzy dla poszkodowanych podróżnych. Fundusz przejął zobowiązania za niewypłacalne biuro podróży Martin z Piły. W ciągu jednego dnia, od momentu otrzymania dyspozycji od Marszałka Województwa Wielkopolskiego, TFG zrealizował wszystkie zgłoszone wypłaty.

Martin PT ogłosiło swoją niewypłacalność w połowie czerwca. Biuro posiadało zabezpieczenie finansowe na rzecz swoich klientów w wysokości 123,6 tys. zł w formie gwarancji Inter Polska. Pieniędzy nie wystarczyło jednak dla wszystkich poszkodowanych i dlatego uruchomiony został drugi filar zabezpieczeń, czyli środki z TFG.

- W ciągu zaledwie jednego dnia od momentu otrzymania dyspozycji od marszałka województwa wypłaciliśmy świadczenia dla poszkodowanych klientów biura podróży Martin – mówi Małgorzata Ślepowrońska, członek zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w ramach którego funkcjonuje TFG. – W pierwszej transzy zrealizowanych przez nas wypłat 25 osób otrzymało łącznie blisko 30 tys. zł. Do gwaranta wciąż wpływają kolejne zgłoszenia, które po pozytywnej weryfikacji zasadności roszczenia będą kierowane przez marszałka województwa do TFG i przez nas wypłacane – wyjaśnia.

Klienci biura zgłaszali wnioski o zwrot wpłat za niezrealizowane imprezy turystyczne do Inter Polska. Gdy pieniądze z gwarancji ubezpieczeniowej wyczerpały się, marszałek zawiadomił TFG, który działa jako II filar zabezpieczeń dla turystów w przypadku niewypłacalności touroperatora.

- Nasza decyzja o wypłacie podejmowana jest na podstawie dyspozycji od marszałka województwa – mówi Renata Mentlewicz, dyrektor Biura TFG. – Zbieraniem i weryfikowaniem roszczeń poszkodowanych klientów zajmuje się w tym przypadku firma ubezpieczeniowa, będąca gwarantem biura podróży i to ona odpowiada za prawidłowe wyliczenie należnych kwot, a marszałek województwa wydaje na tej podstawie dyspozycje do wypłaty środków z zabezpieczenia finansowego – wyjaśniia.

Na koniec czerwca 2018 roku na koncie TFG znajdowało się 67 mln zł na potencjalne wypłaty dla klientów na wypadek niewypłacalności biura podróży.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: UFG)

 

TU Zdrowie: KNF zatwierdziła nominację Aleksandra Rody

12 lutego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Aleksandra Rody na stanowisko prezesa zarządu TU Zdrowie.

...


czytaj dalej

KUKE: Marcin Jedliński nowym rzecznikiem prasowym

Od lutego Marcin Jedliński pracuje jako rzecznik prasowy i dyrektor Biura Komunikacji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) – podał...


czytaj dalej

Clyde & Co: Dostęp do innowacji motywem fuzji i przejęć

W globalnym sektorze ubezpieczeniowym w 2018 r. liczba fuzji i przejęć wzrosła o 9% wskutek starań ubezpieczycieli o uzyskanie większego dostępu...


czytaj dalej

Japonia: Rozważane obowiązkowe ubezpieczenie rowerzystów

Powołana przez rząd komisja ekspercka rozpoczęła dyskusję o tym, jaki charakter powinna mieć rekompensata za szkody związane z wypadkiem...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Jedno potknięcie nie zmienia całości obrazu

Przez ostatnich kilka lat sektor ubezpieczycieli solidnie zapracował na opinię skutecznego lobbysty parlamentarnego. I choć przebieg niedawnej...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Generali większościowym udziałowcem Bezpieczny.pl

Generali Polska nabyło 51% udziałów spółki Bezpieczny.pl – firmy technologicznej zajmującej się internetową sprzedażą ubezpieczeń, właściciela...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook