Reklama

TFG: Pierwsza wypłata za niewypłacalne biuro podróży
czwartek, 27 września 2018 08:54

Po raz pierwszy w swojej krótkiej historii Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) uruchomił wypłatę pieniędzy dla poszkodowanych podróżnych. Fundusz przejął zobowiązania za niewypłacalne biuro podróży Martin z Piły. W ciągu jednego dnia, od momentu otrzymania dyspozycji od Marszałka Województwa Wielkopolskiego, TFG zrealizował wszystkie zgłoszone wypłaty.

Martin PT ogłosiło swoją niewypłacalność w połowie czerwca. Biuro posiadało zabezpieczenie finansowe na rzecz swoich klientów w wysokości 123,6 tys. zł w formie gwarancji Inter Polska. Pieniędzy nie wystarczyło jednak dla wszystkich poszkodowanych i dlatego uruchomiony został drugi filar zabezpieczeń, czyli środki z TFG.

- W ciągu zaledwie jednego dnia od momentu otrzymania dyspozycji od marszałka województwa wypłaciliśmy świadczenia dla poszkodowanych klientów biura podróży Martin – mówi Małgorzata Ślepowrońska, członek zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w ramach którego funkcjonuje TFG. – W pierwszej transzy zrealizowanych przez nas wypłat 25 osób otrzymało łącznie blisko 30 tys. zł. Do gwaranta wciąż wpływają kolejne zgłoszenia, które po pozytywnej weryfikacji zasadności roszczenia będą kierowane przez marszałka województwa do TFG i przez nas wypłacane – wyjaśnia.

Klienci biura zgłaszali wnioski o zwrot wpłat za niezrealizowane imprezy turystyczne do Inter Polska. Gdy pieniądze z gwarancji ubezpieczeniowej wyczerpały się, marszałek zawiadomił TFG, który działa jako II filar zabezpieczeń dla turystów w przypadku niewypłacalności touroperatora.

- Nasza decyzja o wypłacie podejmowana jest na podstawie dyspozycji od marszałka województwa – mówi Renata Mentlewicz, dyrektor Biura TFG. – Zbieraniem i weryfikowaniem roszczeń poszkodowanych klientów zajmuje się w tym przypadku firma ubezpieczeniowa, będąca gwarantem biura podróży i to ona odpowiada za prawidłowe wyliczenie należnych kwot, a marszałek województwa wydaje na tej podstawie dyspozycje do wypłaty środków z zabezpieczenia finansowego – wyjaśniia.

Na koniec czerwca 2018 roku na koncie TFG znajdowało się 67 mln zł na potencjalne wypłaty dla klientów na wypadek niewypłacalności biura podróży.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: UFG)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

PBUK: Nowela wymaga korekt

W ocenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), wprowadzenie ściślejszych regulacji mogących ustabilizować działalność...


czytaj dalej

Digital Care: Ponad 6 tys. uszkodzeń smartfonów w trakcie majówki

Według statystyk firmy Digital Care, liczba uszkodzeń telefonów w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego była o ponad 30% wyższa niż w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook