Reklama

Aviva: Trzy nowe propozycje OC z tytułu wykonywania zawodu
piątek, 12 października 2018 08:45

Aviva rozszerzyła ofertę korporacyjnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej o trzy nowe propozycje OC z tytułu wykonywania zawodu.

Nowa propozycja ubezpieczyciela obejmuje trzy osobne oferty: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej w branży budowlanej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej w branży informatycznej i uniwersalne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla innych profesji. Produkty różnią się zakresami, dostosowując je do specyfiki działalności oraz – przede wszystkim – triggerem (czasowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej). Warunki zawierają też kilka ciekawych rozwiązań, które dotychczas nie były stosowane na polskim rynku ubezpieczeniowym.

OC zawodowe dla „budowlanki” pozwala na objęcie ochroną takich czynności, jak projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, wykonywanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, czynności w zakresie geologii, geodezji, geotechniki, kartografii, hydrologii i hydrogeologii, projektowanie rozwiązań technologicznych oraz doradztwo lub szkolenia. Ochrona w ramach polisy obejmuje m.in. wszelkie rodzaje szkód wraz ze stratami poniesionymi przez kogokolwiek w ich następstwie, wszelkiego rodzaju uchybienia w wykonywaniu czynności zawodowych, odpowiedzialność deliktową, kontraktową, zbieg odpowiedzialności, czynności zawodowe wykonywane w Europie, rażące niedbalstwo, odpowiedzialność za pracowników, zleceniobiorców oraz bezpośrednich i dalszych podwykonawców, koszty zapobieżenia zwiększeniu powstałej szkody, osłabienie elementów nośnych lub konstrukcji obiektu budowlanego, szkody związane z dostawą mediów, w tym z brakiem zachowania parametrów, testy, rozruchy, odbiory, a także obiekty inżynierskie i budowlane, w tym budynki wysokie i wysokościowe, drogi, linie kolejowe, lotniska, mosty, obiekty liniowe, obiekty portowe i morskie, tamy, tunele, zapory. W ramach klauzul dodatkowych można objąć ochroną szkody wynikające z czynności zawodowych wykonywanych na terytorium całego świata, ruchomości używane, przechowywane lub chronione, koszty odtworzenia danych i szkody w środowisku.

Z kolei kluczowe ryzyka objęte ochroną w ramach OC zawodowego dla branży informatycznej to: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie i innego rodzaju przetwarzanie danych; projektowanie, tworzenie, modyfikacja, instalacja, konfiguracja, utrzymanie, administracja, serwis oprogramowania, systemów informatycznych lub rozwiązań informatycznych; integracja, outsourcing, hosting lub kolokacja systemów informatycznych oraz doradztwo lub szkolenia. Polisa obejmuje m.in. wszelkie rodzaje szkód wraz ze stratami poniesionymi przez kogokolwiek w ich następstwie, wszelkiego rodzaju uchybienia w wykonywaniu czynności zawodowych, odpowiedzialność deliktową, kontraktową, zbieg odpowiedzialności, czynności zawodowe wykonywane w Europie, rażące niedbalstwo, odpowiedzialność za pracowników, zleceniobiorców oraz bezpośrednich i dalszych podwykonawców, koszty zapobieżenia zwiększeniu powstałej szkody, łączenie czynności IT z wykonawstwem, przekroczenie terminu lub kosztu w następstwie szkody objętej ubezpieczeniem. W ramach klauzul dodatkowych można ubezpieczyć m.in. szkody wynikające z czynności zawodowych wykonywanych na terytorium całego świata i koszty odtworzenia danych.

Natomiast uniwersalne OC jest kierowane do takich profesji, jak agenci celni, agencje reklamowe i public relations, brokerzy, multiagenci, doradcy i nadzorcy restrukturyzacyjni (syndycy), konsultanci, księgowi, rewidenci, obsługa kadrowa, prawnicy, tłumacze przysięgli, zarządcy nieruchomości. Polisa obejmuje m.in. wszelkie rodzaje szkód wraz ze stratami poniesionymi przez kogokolwiek w ich następstwie, wszelkiego rodzaju uchybienia w wykonywaniu czynności zawodowych, odpowiedzialność deliktową, kontraktową, zbieg odpowiedzialności, czynności zawodowe wykonywane w Europie, rażące niedbalstwo, odpowiedzialność za pracowników, zleceniobiorców oraz bezpośrednich i dalszych podwykonawców, koszty zapobieżenia zwiększeniu powstałej szkody, przekroczenie terminu lub kosztu w następstwie szkody objętej ubezpieczeniem. W ramach klauzul dodatkowych można objąć ochroną szkody wynikające z czynności zawodowych wykonywanych na terytorium całego świata, ruchomości używane, przechowywane lub chronione, koszty odtworzenia danych.

- Jeśli charakterystyka danej branży lub ryzyka tego wymaga, gotowi jesteśmy uszyć ostateczny kształt oferty na miarę specyficznych potrzeb klienta – podkreśla Andrzej Wasilewski, dyrektor underwritingu ubezpieczeń OC Avivy.

Ubezpieczyciel zaznacza, że nowe produkty to kolejny krok w rozwoju portfela ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Pierwsza z propozycja w tej ofercie – OC ogólne, które zadebiutowało w kwietniu – spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem rynku, o czym świadczy m.in. istotny wzrost składki ubezpieczeniowej.

- Chcieliśmy, aby nowa oferta była spójna z wartościami, jakie przyświecały nam przy tworzeniu pierwszego produktu – prostocie, przejrzystości i szczelności ochrony. Dlatego podstawowe warianty warunków ubezpieczenia nowych produktów mieszczą się na jednej kartce, zapewniając zarazem szeroki zakres ochrony. Naszą ambicją jest rozwój oferty i kompetencji pozwalających dołączyć do grona najsilniejszych graczy na rynku ubezpieczeń OC. Kontynuujemy budowę mocnego merytorycznie zespołu specjalistów, co w połączeniu z bliskimi związkami i łatwą dostępnością rynku londyńskiego w dłuższej perspektywie powinno pomóc nam uzyskać przewagę konkurencyjną. Dzięki nowym produktom oferta ubezpieczeń OC w segmencie korporacyjnym staje się bardziej komplementarna, a w nadchodzących miesiącach poszerzy się także o D&O oraz odpowiedzialność cywilną związaną z transportem – dodaje Andrzej Wasilewski.

(AM, źródło: Aviva)


 

Z PZU do zarządu Alior Banku

17 października Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Alior Banku. Rada nadzorcza spółki przyjęła rezygnację i z tym...


czytaj dalej

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

Coface: Aktualizacja ocen ryzyka krajów i sektorów

Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów na świecie po trzecim kwartale obecnego roku. Ubezpieczyciel podniósł swoje oceny dla...


czytaj dalej

Brokerslink: Narzędzia dla niezależnych brokerów

Brokerslink, globalna organizacja brokerska, ogłosiła uruchomienie dwóch nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, przeznaczonych do...


czytaj dalej

UFG: Brak OC zwiększa ryzyko spowodowania wypadku

Z najnowszej analizy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) wynika, że nieubezpieczeni i nieznani sprawcy wypadków zabijają co roku na...


czytaj dalej

D.A.S.: Ochrona prawna w formie benefitu pracowniczego

D.A.S. jest pierwszym ubezpieczycielem w Polsce, który zaoferował polisę ochrony prawnej (OP) przygotowanej w formie benefitu pracowniczego...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook