Reklama

Aviva: Trzy nowe propozycje OC z tytułu wykonywania zawodu
piątek, 12 października 2018 08:45

Aviva rozszerzyła ofertę korporacyjnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej o trzy nowe propozycje OC z tytułu wykonywania zawodu.

Nowa propozycja ubezpieczyciela obejmuje trzy osobne oferty: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej w branży budowlanej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej w branży informatycznej i uniwersalne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla innych profesji. Produkty różnią się zakresami, dostosowując je do specyfiki działalności oraz – przede wszystkim – triggerem (czasowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej). Warunki zawierają też kilka ciekawych rozwiązań, które dotychczas nie były stosowane na polskim rynku ubezpieczeniowym.

OC zawodowe dla „budowlanki” pozwala na objęcie ochroną takich czynności, jak projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, wykonywanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, czynności w zakresie geologii, geodezji, geotechniki, kartografii, hydrologii i hydrogeologii, projektowanie rozwiązań technologicznych oraz doradztwo lub szkolenia. Ochrona w ramach polisy obejmuje m.in. wszelkie rodzaje szkód wraz ze stratami poniesionymi przez kogokolwiek w ich następstwie, wszelkiego rodzaju uchybienia w wykonywaniu czynności zawodowych, odpowiedzialność deliktową, kontraktową, zbieg odpowiedzialności, czynności zawodowe wykonywane w Europie, rażące niedbalstwo, odpowiedzialność za pracowników, zleceniobiorców oraz bezpośrednich i dalszych podwykonawców, koszty zapobieżenia zwiększeniu powstałej szkody, osłabienie elementów nośnych lub konstrukcji obiektu budowlanego, szkody związane z dostawą mediów, w tym z brakiem zachowania parametrów, testy, rozruchy, odbiory, a także obiekty inżynierskie i budowlane, w tym budynki wysokie i wysokościowe, drogi, linie kolejowe, lotniska, mosty, obiekty liniowe, obiekty portowe i morskie, tamy, tunele, zapory. W ramach klauzul dodatkowych można objąć ochroną szkody wynikające z czynności zawodowych wykonywanych na terytorium całego świata, ruchomości używane, przechowywane lub chronione, koszty odtworzenia danych i szkody w środowisku.

Z kolei kluczowe ryzyka objęte ochroną w ramach OC zawodowego dla branży informatycznej to: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie i innego rodzaju przetwarzanie danych; projektowanie, tworzenie, modyfikacja, instalacja, konfiguracja, utrzymanie, administracja, serwis oprogramowania, systemów informatycznych lub rozwiązań informatycznych; integracja, outsourcing, hosting lub kolokacja systemów informatycznych oraz doradztwo lub szkolenia. Polisa obejmuje m.in. wszelkie rodzaje szkód wraz ze stratami poniesionymi przez kogokolwiek w ich następstwie, wszelkiego rodzaju uchybienia w wykonywaniu czynności zawodowych, odpowiedzialność deliktową, kontraktową, zbieg odpowiedzialności, czynności zawodowe wykonywane w Europie, rażące niedbalstwo, odpowiedzialność za pracowników, zleceniobiorców oraz bezpośrednich i dalszych podwykonawców, koszty zapobieżenia zwiększeniu powstałej szkody, łączenie czynności IT z wykonawstwem, przekroczenie terminu lub kosztu w następstwie szkody objętej ubezpieczeniem. W ramach klauzul dodatkowych można ubezpieczyć m.in. szkody wynikające z czynności zawodowych wykonywanych na terytorium całego świata i koszty odtworzenia danych.

Natomiast uniwersalne OC jest kierowane do takich profesji, jak agenci celni, agencje reklamowe i public relations, brokerzy, multiagenci, doradcy i nadzorcy restrukturyzacyjni (syndycy), konsultanci, księgowi, rewidenci, obsługa kadrowa, prawnicy, tłumacze przysięgli, zarządcy nieruchomości. Polisa obejmuje m.in. wszelkie rodzaje szkód wraz ze stratami poniesionymi przez kogokolwiek w ich następstwie, wszelkiego rodzaju uchybienia w wykonywaniu czynności zawodowych, odpowiedzialność deliktową, kontraktową, zbieg odpowiedzialności, czynności zawodowe wykonywane w Europie, rażące niedbalstwo, odpowiedzialność za pracowników, zleceniobiorców oraz bezpośrednich i dalszych podwykonawców, koszty zapobieżenia zwiększeniu powstałej szkody, przekroczenie terminu lub kosztu w następstwie szkody objętej ubezpieczeniem. W ramach klauzul dodatkowych można objąć ochroną szkody wynikające z czynności zawodowych wykonywanych na terytorium całego świata, ruchomości używane, przechowywane lub chronione, koszty odtworzenia danych.

- Jeśli charakterystyka danej branży lub ryzyka tego wymaga, gotowi jesteśmy uszyć ostateczny kształt oferty na miarę specyficznych potrzeb klienta – podkreśla Andrzej Wasilewski, dyrektor underwritingu ubezpieczeń OC Avivy.

Ubezpieczyciel zaznacza, że nowe produkty to kolejny krok w rozwoju portfela ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Pierwsza z propozycja w tej ofercie – OC ogólne, które zadebiutowało w kwietniu – spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem rynku, o czym świadczy m.in. istotny wzrost składki ubezpieczeniowej.

- Chcieliśmy, aby nowa oferta była spójna z wartościami, jakie przyświecały nam przy tworzeniu pierwszego produktu – prostocie, przejrzystości i szczelności ochrony. Dlatego podstawowe warianty warunków ubezpieczenia nowych produktów mieszczą się na jednej kartce, zapewniając zarazem szeroki zakres ochrony. Naszą ambicją jest rozwój oferty i kompetencji pozwalających dołączyć do grona najsilniejszych graczy na rynku ubezpieczeń OC. Kontynuujemy budowę mocnego merytorycznie zespołu specjalistów, co w połączeniu z bliskimi związkami i łatwą dostępnością rynku londyńskiego w dłuższej perspektywie powinno pomóc nam uzyskać przewagę konkurencyjną. Dzięki nowym produktom oferta ubezpieczeń OC w segmencie korporacyjnym staje się bardziej komplementarna, a w nadchodzących miesiącach poszerzy się także o D&O oraz odpowiedzialność cywilną związaną z transportem – dodaje Andrzej Wasilewski.

(AM, źródło: Aviva)


 

PSA: Marcin Krzykowski nowym prezesem

25 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie nowego zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. W jego trakcie wyłoniono osoby piastujące funkcje...


czytaj dalej

Aegon PTE: Samer Masri zatwierdzony jako członek zarządu

23 kwietnia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zezwolenia na powołanie Samera Masriego na stanowisko członka zarządu Aegon...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

G7: Symulacja cyberataku na sektor finansowy

W czerwcu najbardziej rozwinięte kraje Zachodu po raz pierwszy wspólnie będą uczestniczyć w symulacji cyberataku na sektor finansowy na skalę...


czytaj dalej

Prawo: Nadzór i PIU za fakultatywnymi karami nadzorczymi

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) oraz Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) popierają nowelizację ustaw z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach...


czytaj dalej

Payback: MetLife nowym partnerem programu

Do grona partnerów Payback dołączyło MetLife. Uczestnicy programu będą mogli otrzymać do 8 tys. punktów, korzystając z wybranych ofert...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook