Reklama

S&P: Marsh udźwignie obciążenie po zakupie JLT
poniedziałek, 15 października 2018 08:56

Po dokonaniu dogłębnej analizy biznesowo-finansowej S&P uważa, że Marsh&McLennan (MMC) poradzi sobie z utrzymaniem pozycji finansowej adekwatnej do aktualnego ratingu, pomimo znacznego wzrostu zadłużenia spowodowanego koniecznością sfinansowania zakupu JLT.

MMC nabywa brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego Jardine Lloyd Thompson Group (JLT) za 6,4 mld dol. Wskutek zawarcia tej umowy Fitch umieścił ratingi MMC na liście obserwacyjnej, z perspektywą negatywną. W uzasadnieniu Fitch podano, że agencja spodziewa się wzrostu zadłużenia krótkoterminowego i związanego z tym wzrostu lewarowania finansowego mierzonego stosunkiem zadłużenia do EBITDA (wyniku finansowego przed opodatkowaniem i odsetkami, z uwzględnieniem deprecjacji), powyżej poziomu akceptowalnego dla aktualnej kategorii ratingu. Umowa o pożyczce pomostowej zawarta z Goldman Sachs zapewni pokrycie zobowiązań na łączną sumę 5,2 mld funtów, wymagalną po 364 dniach od daty udzielenia pożyczki. Agencja S&P potwierdziła długoterminowy rating kredytowy MMC na poziomie A-.

(AC, źródło: Intelligent Insurer)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Świat: Katastrofa lotnicza od strony ubezpieczeniowej

Ubezpieczyciele koncernu Boeing stoją przed problemem ogromnych roszczeń ze strony rodzin ofiar katastrofy samolotu Ethiopian Airlines, która...


czytaj dalej

VIG: Wyniki lepsze od zakładanych

Według Vienna Insurance Group (VIG), wstępne wyniki za rok finansowy 2018 wskazują, że był to pomyślny okres dla grupy.

Elisabeth Stadler, CEO...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Regulacje obustronnie korzystne

Niezwykle rzadko zdarza się, aby akt prawny lub werdykt sądowy dotyczący polskich ubezpieczeń był w równym stopniu korzystny dla zakładów co ich...


czytaj dalej

Insurance Forum: Debata z udziałem „Gazety Ubezpieczeniowej”

17 kwietnia podczas pierwszego dnia XIII Insurance Forum odbędzie się debata poświęcona ubezpieczeniom w kontekście wyzwań XXI wieku, którą...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook