Reklama

Consultia: Korekta rocznej prognozy
czwartek, 18 października 2018 22:06

Przez 9 miesięcy tego roku Consultia zebrała 155,1 mln zł, o 15,1% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. (134,8 mln zł). Przychody multiagencji przekroczyły 25 mln zł, wobec 13,7 mln zł przed rokiem (+19% r/r).

Przypis składki dla poszczególnych grup/towarzystw wyniósł odpowiednio: PZU (PZU/Link4) – 78,22 mln zł, Ergo Hestia (EHM/MTU/YCD) – 27,13 mln zł, Grupa Generali (Generali/Proama) – 10,86 mln zł, Warta – 8,8 mln zł, AXA – 8,31 mln zł, Allianz – 5,26 mln zł, VIG (Compensa/InterRisk) – 5,22 mln zł. Oprócz tego Consultia zebrała 5,02 mln zł składek z tytułu sprzedaży polis Gothaer TU, 2,69 mln zł z Reso/Balcia, 1,22 mln zł z TUZ i 2,37 mln zł z pozostałych towarzystw.

Największa dynamika sprzedaży została odnotowana w Reso/Balcia – 669,7%. Consultia przyznała jednak, że jest to efekt bardzo niskiej bazy wyjściowej. Drugi miejsce zajął Allianz z dynamiką na poziomie 284,7%, a trzecie TUZ (267,9% z identycznym zastrzeżeniem, jak w przypadku Reso/Balcia). Z kolei najmniejsze (poniżej średniej dla spółki) bądź ujemne dynamiki zanotowane zostały w YCD (44,5%), Link4 (97,5%) i AXA (103,6%)

Consultia poinformowała również, że w związku niezrozumiałymi z jej punktu widzenia korektami składek, których zaczęli dokonywać ubezpieczyciele, oraz sukcesywnie spadającej wysokości średniej składki za polisę, zarząd multiagencji zdecydował o nieznacznym obniżeniu przyjętej na początku roku prognozy zrealizowania łącznego przypisu składki w wysokości 210-220 mln do poziomu 205-210 mln zł. Firma tłumaczy, że ta decyzja jest efektem dwóch czynników – polityki cenowej towarzystw oraz porządkowania struktury agentów współpracujących (m.in. pod kątem IDD) i zrezygnowaniem ze współpracy z agentami niespełniającymi minimalnych warunków aktywności sprzedażowej określonych przez Consultię. Aktualnie multiagencja posiada 501 podpisanych umów współpracy, z czego 485 to umowy aktywne. Pod umowami tymi zarejestrowanych jest 1642 OFWCA, z czego 1628 to osoby aktywne sprzedażowo.
(AM, źródło: Consultia)

 

Prezes PIU członkiem Rady Konsultacyjnej ds. PPK

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) powołał Radę Konsultacyjną do spraw Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W jej skład wszedł Jan Grzegorz...


czytaj dalej

VIG Polska: Przedłużenie mandatów członkom zarządów trzech spółek

18 i19 grudnia podczas posiedzeń rad nadzorczych trzech spółek Vienna Insurance Group w Polsce – majątkowej i życiowej Compensy oraz InterRisk –...


czytaj dalej

Insurance Europe: Wniosek KE może być wyrokiem na polisy telematyczne

Choć Insurance Europe (IE) deklaruje zadowolenie z wniosku Komisji Europejskiej (KE) dotyczącego rozporządzenia w sprawie e-prywatności, mającego...


czytaj dalej

Willis Re: Cena reasekuracji zależna od klienta

Plasowanie kontraktów reasekuracyjnych 1 stycznia 2019 r. uwidoczniło ogromną różnicę między cenami dla klientów z maksymalną ekspozycją i słabą...


czytaj dalej

UMK: Jubileusz prof. Eugeniusza Kowalewskiego

22 lutego w Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „O...


czytaj dalej

MetLife: Polisy dla klientów T-Mobile

MetLife rozwija sprzedaż w kanale direct marketing. Najnowszą inicjatywą ubezpieczyciela w tym obszarze  jest nawiązanie współpracy z T-Mobile....


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook