Reklama

Consultia: Korekta rocznej prognozy
czwartek, 18 października 2018 22:06

Przez 9 miesięcy tego roku Consultia zebrała 155,1 mln zł, o 15,1% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. (134,8 mln zł). Przychody multiagencji przekroczyły 25 mln zł, wobec 13,7 mln zł przed rokiem (+19% r/r).

Przypis składki dla poszczególnych grup/towarzystw wyniósł odpowiednio: PZU (PZU/Link4) – 78,22 mln zł, Ergo Hestia (EHM/MTU/YCD) – 27,13 mln zł, Grupa Generali (Generali/Proama) – 10,86 mln zł, Warta – 8,8 mln zł, AXA – 8,31 mln zł, Allianz – 5,26 mln zł, VIG (Compensa/InterRisk) – 5,22 mln zł. Oprócz tego Consultia zebrała 5,02 mln zł składek z tytułu sprzedaży polis Gothaer TU, 2,69 mln zł z Reso/Balcia, 1,22 mln zł z TUZ i 2,37 mln zł z pozostałych towarzystw.

Największa dynamika sprzedaży została odnotowana w Reso/Balcia – 669,7%. Consultia przyznała jednak, że jest to efekt bardzo niskiej bazy wyjściowej. Drugi miejsce zajął Allianz z dynamiką na poziomie 284,7%, a trzecie TUZ (267,9% z identycznym zastrzeżeniem, jak w przypadku Reso/Balcia). Z kolei najmniejsze (poniżej średniej dla spółki) bądź ujemne dynamiki zanotowane zostały w YCD (44,5%), Link4 (97,5%) i AXA (103,6%)

Consultia poinformowała również, że w związku niezrozumiałymi z jej punktu widzenia korektami składek, których zaczęli dokonywać ubezpieczyciele, oraz sukcesywnie spadającej wysokości średniej składki za polisę, zarząd multiagencji zdecydował o nieznacznym obniżeniu przyjętej na początku roku prognozy zrealizowania łącznego przypisu składki w wysokości 210-220 mln do poziomu 205-210 mln zł. Firma tłumaczy, że ta decyzja jest efektem dwóch czynników – polityki cenowej towarzystw oraz porządkowania struktury agentów współpracujących (m.in. pod kątem IDD) i zrezygnowaniem ze współpracy z agentami niespełniającymi minimalnych warunków aktywności sprzedażowej określonych przez Consultię. Aktualnie multiagencja posiada 501 podpisanych umów współpracy, z czego 485 to umowy aktywne. Pod umowami tymi zarejestrowanych jest 1642 OFWCA, z czego 1628 to osoby aktywne sprzedażowo.
(AM, źródło: Consultia)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Świat: Katastrofa lotnicza od strony ubezpieczeniowej

Ubezpieczyciele koncernu Boeing stoją przed problemem ogromnych roszczeń ze strony rodzin ofiar katastrofy samolotu Ethiopian Airlines, która...


czytaj dalej

VIG: Wyniki lepsze od zakładanych

Według Vienna Insurance Group (VIG), wstępne wyniki za rok finansowy 2018 wskazują, że był to pomyślny okres dla grupy.

Elisabeth Stadler, CEO...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Regulacje obustronnie korzystne

Niezwykle rzadko zdarza się, aby akt prawny lub werdykt sądowy dotyczący polskich ubezpieczeń był w równym stopniu korzystny dla zakładów co ich...


czytaj dalej

Insurance Forum: Debata z udziałem „Gazety Ubezpieczeniowej”

17 kwietnia podczas pierwszego dnia XIII Insurance Forum odbędzie się debata poświęcona ubezpieczeniom w kontekście wyzwań XXI wieku, którą...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook