Reklama

Senatorowie pracują nad regulacją odszkodowawców
piątek, 26 października 2018 08:51

25 października w Senacie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Ze względu na to, iż w dyskusji nad proponowaną regulacją zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym, projekt został odesłany do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Ustawodawczej. Oba ciała zaakceptowały część zgłoszonych poprawek.

- Kancelarie odszkodowawcze są potrzebne i ta regulacja w żadnym stopniu nie zmierza do utrudniania bądź likwidacji działalności kancelarii odszkodowawczych, co w niektórych pismach podnosili przedstawiciele części kancelarii odszkodowawczych – podkreślił senator-sprawozdawca Grzegorz Bierecki podczas prezentacji projektu.

- Ten projekt ma za zadanie wyeliminować zjawiska, które szkodzą osobom pokrzywdzonym, stanowiące zagrożenie dla rozwoju tego rynku. Po wyeliminowaniu zagrożeń dla rozwoju tego rynku będziemy mieli dobrze funkcjonujące kancelarie odszkodowawcze, będziemy mieli prawidłowe relacje tych kancelarii odszkodowawczych z ich klientami, z osobami poszkodowanymi, będziemy mieli prawidłowe relacje także z firmami ubezpieczeniowymi – i dobrze, że one z takim przeciwnikiem w postaci kancelarii odszkodowawczych się spotykają, bo jest to z korzyścią dla konsumentów. Tutaj więc robimy to dla dobra kancelarii odszkodowawczych, dla rozwoju tego rynku, nie tylko, jak wspomniałem, dla dobra osób poszkodowanych, konsumentów – dodał.

Wśród fundamentalnych postanowień proponowanej regulacji senator wymienił  przekazywanie środków wypłaconych przez ubezpieczyciela tytułem odszkodowania/świadczenia bezpośrednio na rachunek poszkodowanego, a nie na rachunek kancelarii odszkodowawczej. Grzegorz Bierecki argumentował, że przyjęcie takiego rozwiązania ustrzeże klientów przed np. przetrzymywaniem, przejmowaniem czy defraudacją części odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu, albo utratą środków w razie upadłości kancelarii. Odnośnie akwizycji i reklamy senator podkreślił, że akt reguluje kwestię pozyskiwania klientów. – Zakazujemy reklamy, akwizycji na cmentarzach, w szpitalach, w pogotowiach, w sądach, w miejscach publicznych, gdzie ludzie w stanie wzburzenia, często szoku powypadkowego podpisują dokumenty podsuwane im przez agresywnych akwizytorów wyszkolonych do takiej akwizycji. Ludzie pod presją podpisują dokumenty, umowy, z których potem trudno jest im się wycofać. Chcemy, aby decyzja o zaangażowaniu kancelarii odszkodowawczych była podejmowana z odpowiednim namysłem – zaznaczył Grzegorz Bierecki.

Podczas dyskusji senator zapewnił, że jeśli w toku procedowania w obu izbach parlamentu okaże się, że „są istotne powody do zmian tej ustawy, to będziemy takie decyzje podejmować. Sam będę wspierał takie zmiany, jeśli okaże się, że czegoś nie zauważyliśmy”. Z kolei podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł, odpowiadając na pytanie senatora Jana Rulewskiego, ocenił, że nie ma niezgodności pomiędzy projektem ustawy a zarówno stawkami adwokackimi, jak i kwestiami etyki adwokackiej.

Czterech senatorów (w tym sprawozdawca) złożyło poprawki o charakterze legislacyjnym. Jedna z nich, zgłoszona przez Grzegorza Biereckiego, dotyczyła kwestii omijania postanowień ustawy w zakresie wynagrodzenia dla kancelarii poprzez zakup wierzytelności z tytułu czynu niedozwolonego. Inna doprecyzowała, że wynagrodzenie doradcy odszkodowawczego nie może być uzależnione od wyniku sprawy. Z kolei wniosek zgłoszony przez senatora Zbigniewa Cichonia przewidywał wykreślenie z grona doradców odszkodowawczych (art. 2 pkt. 1) adwokatów i radców prawnych. Natomiast senator Andrzej Stanisławek wnioskował o wykreślenie z ustawy zakazu akwizycji umów w miejscach publicznych.

Ze względu na poprawki o charakterze legislacyjnym projekt został skierowany do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Ustawodawczej. Oba ciała zebrały się 26 października. Podczas głosowania przyjęte zostały poprawki zgłoszone przez senatora-sprawozdawcę. Połączone Komisje odrzuciły natomiast pozostałe wnioski.

Projekt trafi teraz do Senatu, który będzie głosował nad regulacją w dniu 26 października.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Świat: Katastrofa lotnicza od strony ubezpieczeniowej

Ubezpieczyciele koncernu Boeing stoją przed problemem ogromnych roszczeń ze strony rodzin ofiar katastrofy samolotu Ethiopian Airlines, która...


czytaj dalej

VIG: Wyniki lepsze od zakładanych

Według Vienna Insurance Group (VIG), wstępne wyniki za rok finansowy 2018 wskazują, że był to pomyślny okres dla grupy.

Elisabeth Stadler, CEO...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Regulacje obustronnie korzystne

Niezwykle rzadko zdarza się, aby akt prawny lub werdykt sądowy dotyczący polskich ubezpieczeń był w równym stopniu korzystny dla zakładów co ich...


czytaj dalej

Insurance Forum: Debata z udziałem „Gazety Ubezpieczeniowej”

17 kwietnia podczas pierwszego dnia XIII Insurance Forum odbędzie się debata poświęcona ubezpieczeniom w kontekście wyzwań XXI wieku, którą...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook