Reklama

Senatorowie pracują nad regulacją odszkodowawców
piątek, 26 października 2018 08:51

25 października w Senacie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Ze względu na to, iż w dyskusji nad proponowaną regulacją zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym, projekt został odesłany do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Ustawodawczej. Oba ciała zaakceptowały część zgłoszonych poprawek.

- Kancelarie odszkodowawcze są potrzebne i ta regulacja w żadnym stopniu nie zmierza do utrudniania bądź likwidacji działalności kancelarii odszkodowawczych, co w niektórych pismach podnosili przedstawiciele części kancelarii odszkodowawczych – podkreślił senator-sprawozdawca Grzegorz Bierecki podczas prezentacji projektu.

- Ten projekt ma za zadanie wyeliminować zjawiska, które szkodzą osobom pokrzywdzonym, stanowiące zagrożenie dla rozwoju tego rynku. Po wyeliminowaniu zagrożeń dla rozwoju tego rynku będziemy mieli dobrze funkcjonujące kancelarie odszkodowawcze, będziemy mieli prawidłowe relacje tych kancelarii odszkodowawczych z ich klientami, z osobami poszkodowanymi, będziemy mieli prawidłowe relacje także z firmami ubezpieczeniowymi – i dobrze, że one z takim przeciwnikiem w postaci kancelarii odszkodowawczych się spotykają, bo jest to z korzyścią dla konsumentów. Tutaj więc robimy to dla dobra kancelarii odszkodowawczych, dla rozwoju tego rynku, nie tylko, jak wspomniałem, dla dobra osób poszkodowanych, konsumentów – dodał.

Wśród fundamentalnych postanowień proponowanej regulacji senator wymienił  przekazywanie środków wypłaconych przez ubezpieczyciela tytułem odszkodowania/świadczenia bezpośrednio na rachunek poszkodowanego, a nie na rachunek kancelarii odszkodowawczej. Grzegorz Bierecki argumentował, że przyjęcie takiego rozwiązania ustrzeże klientów przed np. przetrzymywaniem, przejmowaniem czy defraudacją części odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu, albo utratą środków w razie upadłości kancelarii. Odnośnie akwizycji i reklamy senator podkreślił, że akt reguluje kwestię pozyskiwania klientów. – Zakazujemy reklamy, akwizycji na cmentarzach, w szpitalach, w pogotowiach, w sądach, w miejscach publicznych, gdzie ludzie w stanie wzburzenia, często szoku powypadkowego podpisują dokumenty podsuwane im przez agresywnych akwizytorów wyszkolonych do takiej akwizycji. Ludzie pod presją podpisują dokumenty, umowy, z których potem trudno jest im się wycofać. Chcemy, aby decyzja o zaangażowaniu kancelarii odszkodowawczych była podejmowana z odpowiednim namysłem – zaznaczył Grzegorz Bierecki.

Podczas dyskusji senator zapewnił, że jeśli w toku procedowania w obu izbach parlamentu okaże się, że „są istotne powody do zmian tej ustawy, to będziemy takie decyzje podejmować. Sam będę wspierał takie zmiany, jeśli okaże się, że czegoś nie zauważyliśmy”. Z kolei podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł, odpowiadając na pytanie senatora Jana Rulewskiego, ocenił, że nie ma niezgodności pomiędzy projektem ustawy a zarówno stawkami adwokackimi, jak i kwestiami etyki adwokackiej.

Czterech senatorów (w tym sprawozdawca) złożyło poprawki o charakterze legislacyjnym. Jedna z nich, zgłoszona przez Grzegorza Biereckiego, dotyczyła kwestii omijania postanowień ustawy w zakresie wynagrodzenia dla kancelarii poprzez zakup wierzytelności z tytułu czynu niedozwolonego. Inna doprecyzowała, że wynagrodzenie doradcy odszkodowawczego nie może być uzależnione od wyniku sprawy. Z kolei wniosek zgłoszony przez senatora Zbigniewa Cichonia przewidywał wykreślenie z grona doradców odszkodowawczych (art. 2 pkt. 1) adwokatów i radców prawnych. Natomiast senator Andrzej Stanisławek wnioskował o wykreślenie z ustawy zakazu akwizycji umów w miejscach publicznych.

Ze względu na poprawki o charakterze legislacyjnym projekt został skierowany do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Ustawodawczej. Oba ciała zebrały się 26 października. Podczas głosowania przyjęte zostały poprawki zgłoszone przez senatora-sprawozdawcę. Połączone Komisje odrzuciły natomiast pozostałe wnioski.

Projekt trafi teraz do Senatu, który będzie głosował nad regulacją w dniu 26 października.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

KNF: Marcin Pachucki p.o. przewodniczącego

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odwołał z dniem 14 listopada Marka Chrzanowskiego ze stanowiska przewodniczącego Komisji Nadzoru...


czytaj dalej

KNF: Marek Chrzanowski zrezygnował

13 listopada przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Marek Chrzanowski złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. Rezygnacja...


czytaj dalej

Kalifornia: Pożary trawią też ubezpieczycieli

State Farm i Farmers Insurance Group of Companies mają największą ekspozycję na pożary w Kalifornii, gdzie dwa zdarzenia – Camp Fire i Woolsey...


czytaj dalej

Rzecznik Finansowy przeciwny zakazowi cesji wierzytelności

Proponowany w senackim projekcie ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego...


czytaj dalej

FinTech & InsurTech Digital Congress: Jak funkcjonować na rynku globalnym?

W dniach 13-14 listopada w Warszawie odbył się FinTech & InsurTech Digital Congress. Dzięki praktycznym rozwiązaniom przedstawionym przez...


czytaj dalej

Inter Polska: Jaka polisa dla fizjoterapeuty?

Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC Inter Polska, przypomina, że w myśl obecnie obowiązujących przepisów fizjoterapeuci...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook