Reklama

PPK czekają na podpis prezydenta
wtorek, 30 października 2018 09:32

Jeśli Prezydent RP podejmie decyzję o podpisaniu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, PPK będą stopniowo wprowadzane we wszystkich przedsiębiorstwach od lipca 2019 r. do stycznia 2021 r., obejmując swoim zasięgiem 11,5 mln pracowników – przypomniał Polski Fundusz Rozwoju. PFR odegra kluczową rolę w tworzeniu systemu Planów w Polsce – zapewni dostęp do informacji o PPK, a także stworzy systemy ewidencji i rozliczania.

- Przyjęcie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych to milowy krok w kierunku wzmocnienia polskiego systemu emerytalnego i bezpieczeństwa finansowego Polaków. Ustawę o PPK pozytywnie zaopiniowali także wcześniej partnerzy społeczni – reprezentatywne związki zawodowe i organizacje pracodawców. Chciałbym za to serdecznie podziękować, ponieważ uważam, że PPK jest bardzo ważną i potrzebną reformą, która podnosi standardy rynku pracy oraz fundamenty polskiej gospodarki. Jako PFR dołożymy obecnie wszelkich starań, aby zapewnić sprawne wdrożenie systemu PPK, tak aby było ono możliwie przyjazne i proste dla pracowników oraz pracodawców – powiedział Paweł Borys, prezes zarządu Funduszu.

PFR ocenił, że wśród poprawek zgłoszonych w trakcie procedowania ustawy w parlamencie znalazły się postanowienia, które usprawnią proces wprowadzania PPK i będą miały pozytywne skutki dla jego przyszłych uczestników. Jako przykład podał zmianę dotyczącą Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) zgłoszoną na wniosek organizacji pracodawców. Jeśli zostaną utworzone w przedsiębiorstwie do dnia objęcia poszczególnych pracodawców PPK, zwolnią pracodawcę z obowiązku stosowania przepisów całej ustawy. Nie zmienił się natomiast warunek naliczania i odprowadzania przez pracodawcę składki podstawowej do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych. Inna poprawka dotyczyła rozszerzenia definicji poważnego zachorowania o nowotwór złośliwy zdiagnozowany u dziecka. W szczególnej sytuacji uczestnik PPK będzie mógł wypłacić środki przed 60. rokiem życia w sytuacji poważnego zachorowania swoich najbliższych. Wprowadzona została zmiana dotycząca wyłączenia spod stosowania przepisów ustawy pracowników młodocianych. W związku z tym do PPK będą mogli przystąpić tylko pracownicy, którzy ukończyli 18. rok życia. Wprowadzono także postanowienie zabezpieczające pracodawców przed odpowiedzialnością za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty do PPK, jeżeli jest to spowodowane przekazaniem przez pracownika błędnych informacji o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Wdrożenie programu będzie organizował PFR. Fundusz będzie odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji uczestników PPK, rejestru instytucji finansowych dopuszczonych do oferowania Planów oraz stworzy dla pracodawców i pracowników specjalny portal internetowy. Będą na nim przedstawione w przystępny sposób wszystkie niezbędne informacje o PPK. Znajdą się tam także informacje o sposobie tworzenia Planów, standardzie dokumentacji oraz instytucjach finansowych dopuszczonych do oferowania PPK.

Z kolei PFR TFI będzie pełnić funkcję instytucji wyznaczonej. Towarzystwo będzie gwarantować pracodawcom i pracownikom dostęp do oferty PPK, ponieważ podmiot ten nie będzie mógł odmówić utworzenia Planów dla danego pracodawcy. Oznacza to, że PFR TFI będzie gotowe zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z każdym pracodawcą, który nie dokona wyboru instytucji finansowej. Towarzystwo jako instytucja wyznaczona będzie miało również szczególne zadanie, istotne dla procesu zarządzania PPK: w przypadku gdy wybrana przez pracodawcę instytucja finansowa nie będzie mogła kontynuować swoich zobowiązań, PFR TFI będzie mogło przejąć od niej prowadzenie Planów.

Wpłaty na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa. Oszczędności na koncie pracownika będą miały charakter prywatny, można je będzie w każdej chwili wypłacić i będą podlegać dziedziczeniu. W wyjątkowych sytuacjach zgromadzone fundusze wraz z dopłatami ze strony państwa będzie można wypłacić wcześniej: część środków w sytuacji poważnej choroby uczestnika lub jego najbliższych, całość – by pokryć wkład własny przy zaciągnięciu kredytu na zakup mieszkania lub budowy domu.
(AM, źródło: PFR)

 

Personalia: Xenia Kruszewska w Saltus Ubezpieczenia

Od stycznia Saltus Ubezpieczenia ma nowego dyrektora Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Została nim Xenia Kruszewska, uznana ekspertka w dziedzinie...


czytaj dalej

Ubezpieczenia Pocztowe: Nominacja Angeliki Hruban zatwierdzona przez KNF

15 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Angeliki Hruban na stanowisko członka zarządu Pocztowego...


czytaj dalej

Bank Światowy: Strach przed robotami bezpodstawny

Wzrost automatyzacji póki co ma pomijalny wpływ na miejsca pracy w skali globalnej, mimo powszechnych ponurych przewidywań, że ludzi zastąpią...


czytaj dalej

Wielka Brytania: Twardy brexit wymusi posiadanie Zielonej Karty

Zrzeszenie Brytyjskich Ubezpieczycieli (ABI) ostrzegło kierowców, że w razie twardego brexitu prowadzący pojazdy poruszający się po drogach Unii...


czytaj dalej

PZU: Ruszyła rekrutacja do akceleratora MIT Enterprise Forum CEE

15 stycznia rozpoczęła się rekrutacja do pierwszej edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE, skierowanego do start-upów z Polski oraz...


czytaj dalej

Reso: Bronisław Woźnialis przewodniczącym suwalskiej Rady Gospodarczej

Bronisław Woźnialis, prezes zarządu Reso Europa Service, został powołany do Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i jednocześnie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook