Reklama

PPK czekają na podpis prezydenta
wtorek, 30 października 2018 09:32

Jeśli Prezydent RP podejmie decyzję o podpisaniu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, PPK będą stopniowo wprowadzane we wszystkich przedsiębiorstwach od lipca 2019 r. do stycznia 2021 r., obejmując swoim zasięgiem 11,5 mln pracowników – przypomniał Polski Fundusz Rozwoju. PFR odegra kluczową rolę w tworzeniu systemu Planów w Polsce – zapewni dostęp do informacji o PPK, a także stworzy systemy ewidencji i rozliczania.

- Przyjęcie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych to milowy krok w kierunku wzmocnienia polskiego systemu emerytalnego i bezpieczeństwa finansowego Polaków. Ustawę o PPK pozytywnie zaopiniowali także wcześniej partnerzy społeczni – reprezentatywne związki zawodowe i organizacje pracodawców. Chciałbym za to serdecznie podziękować, ponieważ uważam, że PPK jest bardzo ważną i potrzebną reformą, która podnosi standardy rynku pracy oraz fundamenty polskiej gospodarki. Jako PFR dołożymy obecnie wszelkich starań, aby zapewnić sprawne wdrożenie systemu PPK, tak aby było ono możliwie przyjazne i proste dla pracowników oraz pracodawców – powiedział Paweł Borys, prezes zarządu Funduszu.

PFR ocenił, że wśród poprawek zgłoszonych w trakcie procedowania ustawy w parlamencie znalazły się postanowienia, które usprawnią proces wprowadzania PPK i będą miały pozytywne skutki dla jego przyszłych uczestników. Jako przykład podał zmianę dotyczącą Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) zgłoszoną na wniosek organizacji pracodawców. Jeśli zostaną utworzone w przedsiębiorstwie do dnia objęcia poszczególnych pracodawców PPK, zwolnią pracodawcę z obowiązku stosowania przepisów całej ustawy. Nie zmienił się natomiast warunek naliczania i odprowadzania przez pracodawcę składki podstawowej do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych. Inna poprawka dotyczyła rozszerzenia definicji poważnego zachorowania o nowotwór złośliwy zdiagnozowany u dziecka. W szczególnej sytuacji uczestnik PPK będzie mógł wypłacić środki przed 60. rokiem życia w sytuacji poważnego zachorowania swoich najbliższych. Wprowadzona została zmiana dotycząca wyłączenia spod stosowania przepisów ustawy pracowników młodocianych. W związku z tym do PPK będą mogli przystąpić tylko pracownicy, którzy ukończyli 18. rok życia. Wprowadzono także postanowienie zabezpieczające pracodawców przed odpowiedzialnością za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty do PPK, jeżeli jest to spowodowane przekazaniem przez pracownika błędnych informacji o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Wdrożenie programu będzie organizował PFR. Fundusz będzie odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji uczestników PPK, rejestru instytucji finansowych dopuszczonych do oferowania Planów oraz stworzy dla pracodawców i pracowników specjalny portal internetowy. Będą na nim przedstawione w przystępny sposób wszystkie niezbędne informacje o PPK. Znajdą się tam także informacje o sposobie tworzenia Planów, standardzie dokumentacji oraz instytucjach finansowych dopuszczonych do oferowania PPK.

Z kolei PFR TFI będzie pełnić funkcję instytucji wyznaczonej. Towarzystwo będzie gwarantować pracodawcom i pracownikom dostęp do oferty PPK, ponieważ podmiot ten nie będzie mógł odmówić utworzenia Planów dla danego pracodawcy. Oznacza to, że PFR TFI będzie gotowe zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z każdym pracodawcą, który nie dokona wyboru instytucji finansowej. Towarzystwo jako instytucja wyznaczona będzie miało również szczególne zadanie, istotne dla procesu zarządzania PPK: w przypadku gdy wybrana przez pracodawcę instytucja finansowa nie będzie mogła kontynuować swoich zobowiązań, PFR TFI będzie mogło przejąć od niej prowadzenie Planów.

Wpłaty na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa. Oszczędności na koncie pracownika będą miały charakter prywatny, można je będzie w każdej chwili wypłacić i będą podlegać dziedziczeniu. W wyjątkowych sytuacjach zgromadzone fundusze wraz z dopłatami ze strony państwa będzie można wypłacić wcześniej: część środków w sytuacji poważnej choroby uczestnika lub jego najbliższych, całość – by pokryć wkład własny przy zaciągnięciu kredytu na zakup mieszkania lub budowy domu.
(AM, źródło: PFR)

 

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

Generali: Adam Malinowski odszedł ze stanowiska wiceprezesa

Adam Malinowski nie jest już wiceprezesem Generali. 12 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Do czasu mianowania następcy jego...


czytaj dalej

Chiny: Wejście firm zagranicznych w prywatne emerytury

Ponieważ Chiny otwierają się dla firm zagranicznych, ubezpieczyciele tacy jak Generali i Prudential rozpoczęli rozmowy z władzami na temat wejścia...


czytaj dalej

Generali: Dyrektor cyfryzacji powołany

Na stanowisko dyrektora ds. cyfrowych Generali został powołany Steven Zuanella. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji cyfrowej,...


czytaj dalej

KNF: Ubezpieczyciele mają co poprawiać

Kilka dni nawałnic w sierpniu 2017 roku kosztowało ubezpieczycieli blisko pół miliarda złotych. Z kolei ubiegłoroczne kontrole z zakładach...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Dwa główne akcenty

Nowości technologiczne i wskaźniki finansowe oraz statystyczne obejmujące ubiegły rok – te dwie kwestie zdominowały miniony tydzień w polskiej...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook