Reklama

SCOR: Reasekuracja potrzebna, by chronić bilans
poniedziałek, 05 listopada 2018 09:54

Coraz więcej cedentów korzysta z reasekuracji dla zmniejszenia wahań swoich dochodów, aby ich biznes wyglądał atrakcyjniej dla inwestorów w środowisku niskich stóp procentowych – zauważył Jean-Paul Conoscente, dyrektor generalny reasekuracji majątkowej w SCOR.

Dyrektor francuskiego reasekuratora wziął udział w spotkaniu reasekuratorów, brokerów i ubezpieczycieli w Baden-Baden w dniach 21–25 października br., przed styczniowym sezonem odnowień.

Wraz z zapotrzebowaniem na ochronę kapitału i rozwiązania dotyczące wymogów wypłacalności, rośnie popyt na reasekurację. – Wzrost popytu na reasekurację wynika nie z większej szkodowości, ale z chęci ochrony zarobków – powiedział Conoscente, cytowany przez portal Intelligent Insurer. – Cedenci chcą chronić swoje rachunki zysków i strat, jak również kapitał.

Wyjaśnił, że ten trend jest po części napędzany przez zjawisko niskich przychodów z inwestycji. Stwarza ono presję na ubezpieczycieli i zmusza ich do skupienia się na wypracowywaniu dodatnich wyników technicznych. – Obserwujemy firmy coraz częściej poszukujące ochrony zarobków. Ubezpieczyciele są zainteresowani rozwiązaniami chroniącymi przed dużą zmiennością wyników finansowych. W końcu jest to kwestia struktury i ceny – powiedział Conoscente.

Nie jest możliwe, aby kilka tegorocznych dużych katastrof naturalnych, w tym huragan Michael na Florydzie i tajfun Jebi w Japonii, wpłynęło na wzorce zakupowe europejskich ubezpieczycieli przy odnowieniach kontraktów na 2019 r.

Na kupowanie europejskich ubezpieczeń nie miały wpływu katastrofy naturalne, jakie widzieliśmy w USA i Japonii. Mogą one jednak odbić się na cenach, jako że ceny reasekuracji są w trendzie wzrostowym na całym świecie – stwierdził dyrektor SCOR. – Ogólnie rzecz biorąc, programy są bardzo stabilne. Bardziej chodzi o warunki kontraktów niż o strukturę.

Jak podsumował, oznacza to, że przy odnowieniach większy nacisk będzie położony na ceny. I wyraził optymizm co do możliwości pewnych podwyżek.

Na temat negocjacji odnowieniowych Conoscente powiedział: – Dyskusje w Baden-Baden dotyczą oczekiwań cenowych i pojemności, jaką programy mogą przyciągnąć za daną cenę. Programy, które doświadczyły szkody, zdecydowanie zobaczą podwyżki cen. Niejasne jest, co się wydarzy z programami bezszkodowymi.

Zapowiada też, że przy odnowieniach uwaga będzie się skupiać również na włączeniu bądź wyłączeniu nowych ryzyk, takich jak cyber. Jest to bez wątpienia dziedzina ogromnego potencjału wzrostu dla branży ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jednak ryzyko nie jest jeszcze dobrze rozpoznane i modelowane.

SCOR w Europie szuka możliwości ekspansji na obszarach swojego mniejszego zaangażowania, takich jak specjalistyczna reasekuracja majątkowa w Wielkiej Brytanii.  Dodatkowo będzie dokonywać ekspansji w Europie przez pogłębianie relacji z klientami i zwiększanie udziału w programach. Jednak zakres, w jakim to będzie możliwe, będzie zależał od dostępności udziałów oraz warunków. Jak zadeklarował Conoscente: – Mamy apetyt na wszystkie linie.
AC

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Świat: Katastrofa lotnicza od strony ubezpieczeniowej

Ubezpieczyciele koncernu Boeing stoją przed problemem ogromnych roszczeń ze strony rodzin ofiar katastrofy samolotu Ethiopian Airlines, która...


czytaj dalej

VIG: Wyniki lepsze od zakładanych

Według Vienna Insurance Group (VIG), wstępne wyniki za rok finansowy 2018 wskazują, że był to pomyślny okres dla grupy.

Elisabeth Stadler, CEO...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Regulacje obustronnie korzystne

Niezwykle rzadko zdarza się, aby akt prawny lub werdykt sądowy dotyczący polskich ubezpieczeń był w równym stopniu korzystny dla zakładów co ich...


czytaj dalej

Insurance Forum: Debata z udziałem „Gazety Ubezpieczeniowej”

17 kwietnia podczas pierwszego dnia XIII Insurance Forum odbędzie się debata poświęcona ubezpieczeniom w kontekście wyzwań XXI wieku, którą...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook