Reklama

Swiss Re: Nakręcony szwajcarski zegarek
poniedziałek, 19 listopada 2018 09:59

Za 3 kwartały 2018 r. grupa Swiss Re odnotowała przychód netto w wysokości 1,1 mld dol., mimo szacowanego obciążenia likwidacją szkód na sumę 1,6 mld dol. z tytułu katastrof naturalnych i zdarzeń spowodowanych przez człowieka w omawianym okresie. Dla porównania, 9 miesięcy ub.r. Swiss Re zamknął stratą 468 mln dol.

Podczas gdy biznes majątkowy grupy został szczególnie dotknięty stratami wynikłymi z naturalnych katastrof i dużych szkód spowodowanych przez człowieka w III kw., biznes życiowy i zdrowotny nadal dostarczał mocny wynik – czytamy w komunikacie na portalu reasekuratora. W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2018 r. L&H Re odnotował mocny przychód netto, a Life Capital wygenerował wyjątkowo wysoką sumę gotówki brutto. Swiss Re utrzymuje bardzo silną pozycję kapitałową, która zapewnia elastyczność w realizowaniu priorytetów zarządzania kapitałem.

Swiss Re uzyskał za 9 miesięcy 2018 r. uroczniony zwrot na kapitale (ROE) wynoszący 4,7%, selektywnie rozwijając biznes. Portfel inwestycyjny nadal wnosił istotny wkład w całkowity wynik. Uroczniony zwrot z inwestycji (ROI) Swiss Re wyniósł 2,8%, przy czym rezultat III kw. zrównoważył częściowo niekorzystną sytuację z I poł. 2018 r. Bez uwzględnienia wpływu nowych amerykańskich standardów rachunkowości GAAP, szacunkowy ROE grupy wyniósłby 5,1%, natomiast ROI 3%. Wysokiej jakości portfel Swiss Re nadal ma dobrą pozycję do reinwestowania z wyższą stopą zwrotu, co wspiera dalszy wzrost przychodów z inwestycji.

Składka przypisana brutto za pierwsze 9 miesięcy br. wzrosła o 6,5%, do 28,4 mld dol., przede wszystkim dzięki wzrostowi składek w biznesie życiowym i zdrowotnym grupy.

Podstawowy kapitał własny na dzień 30 września 2018 r. uległ zmniejszeniu do 29 mld dol. wskutek niższej akumulacji niezrealizowanych zysków na papierach wartościowych o stałym przychodzie ze względu na wyższe stopy procentowe oraz kontynuowanego programu odkupu akcji własnych.

W P&C Re przychód netto za 9 miesięcy br. wyniósł 634 mln dol. i był znacznie osłabiony przez szkody katastroficzne i spowodowane przez człowieka, na łączną sumę 1,2 mld dol. Uroczniony ROE wyniósł 8,3%, natomiast współczynnik łączony uległ poprawie do 99,5%. Składka przypisana brutto za 9 miesięcy wyniosła 13,8 mld dol., wykazując poprawę w stosunku do wyniku sprzed roku, przy zachowaniu dyscypliny underwritingu.

L&H Re odnotował mocny przychód netto w wysokości 644 mln dol., który był efektem głównie dużych transakcji w Kanadzie i Nowej Zelandii, dobrych wyników w Azji i regionie EMEA oraz solidnych wyników inwestycji. Uroczniony ROE wyniósł 12,5%. Składka przypisana brutto za 9 miesięcy wzrosła o 11,7%, do 10,8 mld dol., odzwierciedlając wzrost na wszystkich rynkach i pozytywny wpływ wewnątrzgrupowych umów retrocesji.

Corporate Solutions odnotował stratę netto5 mln dol. za pierwsze 9 miesięcy 2018 r., wskutek katastrof naturalnych i spowodowanych przez człowieka, do których doszło w III kwartale, takich jak zawalenie się mostu w Genui i pożar w niemieckiej stoczni oraz huragan Florence w USA. Uroczniony ROE wyniósł -0,3%, a współczynnik łączony sięgnął 105,4%. Składka przypisana brutto wzrosła o 9,1%, do 3,1 mld dol.

W przypadku Life Capital efekty przynosi strategia optymalizacji generowania gotówki brutto. Business Unit wygenerował 1 mld dol. (m.in. ze sprzedaży udziałów w ReAssur), natomiast przychód netto wyniósł 4 mln dol. Uroczniony ROE poprzestał na poziomie 0,1%. Składka przypisana brutto wzrosła do 2,2 mld dol.
Dla całej grupy wskaźnik Swiss Solvency Test pozostaje bardzo silny, na poziomie 285%, w porównaniu z 269% rok wcześniej.

Thomas Wellauer, dyrektor operacyjny grupy Swiss Re odchodzi na emeryturę z końcem czerwca 2019 r.
AC

 

Personalia: Krzysztof Kudelski dołączył do Grupy MAK

Do zespołu MAK Investments (Grupa MAK) dołączył były prezes Warty Krzysztof Kudelski, który w strukturach brokera będzie odpowiedzialny za obszary...


czytaj dalej

UNIQA Polska: Jakub Machnik wiceprezesem ds. finansów i ryzyka

Rada nadzorcza zdecydowała o powierzeniu Jakubowi Machnikowi funkcji wiceprezesa zarządu spółek UNIQA Polska. Od 1 grudnia odpowiada on już nie...


czytaj dalej

Generali: Zarządzanie aktywami alternatywnymi

Włoska grupa Generali nabyła od Bank of America Merrill Lynch firmę zarządzania aktywami alternatywnymi CM Investment Solutions Limited (CMISL) z...


czytaj dalej

AIG: Dyrektor woli start-upa

Dyrektor ds. danych AIG, Leandro Dalle Mule, przeszedł do insurtechowego start-upa Planck Resolution na stanowisko generalnego menedżera na...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Warta zaoferuje PPK

Warta jest pierwszym ubezpieczycielem, który oficjalnie potwierdził, że zaoferuje Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Produkt przygotowany przez...


czytaj dalej

Open Life: Wzrost zysków, spadek sprzedaży

Spadek przypisu składki przy jednoczesnej poprawie wyniku technicznego i zysku netto – to najistotniejsze rezultaty uzyskane przez Open Life w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook