Reklama

Euler Hermes: Blisko 2 bln zł ubezpieczonych należności polskich firm
poniedziałek, 19 listopada 2018 10:03

W tym roku mija 20 lat od rozpoczęcia działalności Euler Hermes w Polsce. Od 1998 r. ubezpieczyciel objął ochroną obrót polskich firm na kwotę blisko 2 bln zł i wypłacił im ponad 2 mld zł odszkodowań.

– Polskie przedsiębiorstwa rozwijają się i z odwagą wychodzą poza granicę kraju. To powoduje zmianę potrzeb w zakresie zabezpieczenia transakcji, a wśród ubezpieczycieli determinuje większą ekspozycję na udzielaniu gwarancji transakcji zagranicznych czy windykacji należności. Naturalnym jest, iż będąc częścią międzynarodowej grupy, posiadamy przewagę konkurencyjną, by monitorować lokalne rynki i kondycję branż, a wraz z informacją zwrotną pomagać polskim przedsiębiorcom. Z drugiej strony, internacjonalizacja nasila proces wchodzenia na nasz lokalny rynek zagranicznych firm, co powoduje skracanie łańcuchów dostaw, większą presję cenową i niwelowanie dotychczasowych, lokalnych przewag polskich firm. W tym momencie istotne staje się dbanie o rentowność biznesu, chronienie marży, zwiększanie jej poprzez kontrakty z rzetelnymi i efektywnymi odbiorcami, co jest naszą rolą jako ubezpieczyciela ich należności – wskazuje Paul Flanagan, prezes zarządu Euler Hermes.

W ciągu dwudziestu lat działalności w Polsce z usług Euler Hermes skorzystało 20 tys. klientów. Towarzystwo ubezpieczyło obrót o wartości 1,9 bln zł i wypłaciło 106 tys. odszkodowań o łącznej wartości przekraczającej 2,2 mld zł. Blisko 2 mld zł z tej kwoty stanowiły wypłaty z tytułu ubezpieczenia należności. Euler Hermes odzyskał też 7,3 mld zł z tytułu działań windykacyjnych. Firma jest jedynym międzynarodowym ubezpieczycielem należności, działającym w Polsce jako krajowy zakład ubezpieczeń.

Plany na przyszłość

Euler Hermes zapowiada, że kolejna dekada jego działalności nad Wisłą będzie stała pod znakiem projektów procesowego podejścia do obsługi potrzeb biznesu i intensyfikacji informatyzacji procesów analizy danych, co ma przełożyć się na szybszy i efektywniejszy przepływ informacji oraz szereg ułatwień w sposobie składania zamówień i realizacji umów on-line. Przykładem może być dostępny od kilku tygodni dla polskich przedsiębiorców nowy międzynarodowy system obsługi gwarancji ubezpieczeniowych – Avalis. W jego ramach polscy przedsiębiorcy obsługiwać mogą na bieżąco wnioski o gwarancje ubezpieczeniowe na całym świecie.

W skali całej grupy ubezpieczyciel rozpoczyna realizację planu strategicznego rozwoju i rebrandingu. Ten pierwszy (z perspektywą do 2021 r.) zakłada ekspansję poza linię ubezpieczenia kredytów kupieckich, w kierunku uzupełniających się i innowacyjnych produktów i linii biznesowych. Celem jest zapewnienie optymalnej oceny przyszłości, tak aby kontrahenci EH mogli lepiej przewidywać, analizować i reagować na zmiany w wynikach biznesowych i warunkach rynkowych, aby uniknąć nieściągalnych długów. W tym celu powołano m.in. laboratoria technologiczne w Paryżu i Londynie pracujące nad nowymi narzędziami analitycznymi. Nowy cel i nowe pozycjonowanie wyrażone jest przez hasło firmy „Confidence in Tomorrow”, za którym stoi przewidywanie ryzyka handlowego i kredytowego już dziś, aby chronić przepływy pieniężne jutro.

Rozmowa z prezesem zarządu Euler Hermes Paulem Flanaganem z okazji jubileuszu 20-lecia działalności ubezpieczyciela w Polsce:
http://www.gu.com.pl/...
(AM, źródło: MultiAN PR)

 

TU Zdrowie: KNF zatwierdziła nominację Aleksandra Rody

12 lutego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Aleksandra Rody na stanowisko prezesa zarządu TU Zdrowie.

...


czytaj dalej

KUKE: Marcin Jedliński nowym rzecznikiem prasowym

Od lutego Marcin Jedliński pracuje jako rzecznik prasowy i dyrektor Biura Komunikacji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) – podał...


czytaj dalej

Clyde & Co: Dostęp do innowacji motywem fuzji i przejęć

W globalnym sektorze ubezpieczeniowym w 2018 r. liczba fuzji i przejęć wzrosła o 9% wskutek starań ubezpieczycieli o uzyskanie większego dostępu...


czytaj dalej

Japonia: Rozważane obowiązkowe ubezpieczenie rowerzystów

Powołana przez rząd komisja ekspercka rozpoczęła dyskusję o tym, jaki charakter powinna mieć rekompensata za szkody związane z wypadkiem...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Jedno potknięcie nie zmienia całości obrazu

Przez ostatnich kilka lat sektor ubezpieczycieli solidnie zapracował na opinię skutecznego lobbysty parlamentarnego. I choć przebieg niedawnej...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Generali większościowym udziałowcem Bezpieczny.pl

Generali Polska nabyło 51% udziałów spółki Bezpieczny.pl – firmy technologicznej zajmującej się internetową sprzedażą ubezpieczeń, właściciela...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook