Reklama

Inter Polska: Jaka polisa dla fizjoterapeuty?
wtorek, 20 listopada 2018 09:48

Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC Inter Polska, przypomina, że w myśl obecnie obowiązujących przepisów fizjoterapeuci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mieli czas tylko do końca listopada tego roku, aby dokonać rejestracji jako podmiot leczniczy. Inaczej mogli stracić prawo do wykonywania zawodu. To ma się jednak właśnie zmienić. Obecnie procedowane projekty ustaw zakładają okres przejściowy umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do rejestru podmiotów leczniczych do dnia 31 października 2019 r. Po tym terminie będzie można wybrać formę prawną prowadzonej działalności.

- Problem, na który zwracało uwagę środowisko fizjoterapeutów, polegał na tym, że ustawa o działalności leczniczej nie zawierała szczegółowych przepisów dotyczących prowadzenia podmiotów leczniczych przez fizjoterapeutów, dlatego podlegaliby oni zasadom ogólnym, które dotyczą głównie szpitali, dużych przychodni i ambulatoriów. Wymogi, które nakłada ustawa w tym przypadku, były dalekie od tych, które posiadają inne samodzielne zawody medyczne. Dlatego Krajowa Izba Fizjoterapeutów starała się o wprowadzenie przepisów analogicznych do tych, jakie obowiązują w takich przypadkach lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne. Te grupy zawodowe są objęte odrębnymi przepisami i mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności gospodarczej w specjalnej formie prawnej jaką są praktyki zawodowe – tłumaczy Andrzej Twardowski. Nowe projekty ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) i ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty wprowadzają teraz tożsame uprawnienia także dla fizjoterapeutów. Będą oni mogli rejestrować swoje jednoosobowo prowadzone firmy jako indywidualne lub grupowe praktyki fizjoterapeutyczne. Podobnie więc jak lekarze i pielęgniarki, nie będą musieli zakładać podmiotów leczniczych. To bardzo oczekiwana zmiana w środowisku fizjoterapeutów – dodaje.

Ekspert przypomina, że ubezpieczenie, podobnie jak w przypadku lekarzy i pielęgniarek, to ważna część zawodu fizjoterapeuty. Odpowiedzialność cywilna za błędy w procesie fizjoterapeutycznym to przede wszystkim odpowiedzialność finansowa. Odpowiednia polisa chroni fizjoterapeutę przed płaceniem odszkodowań, zadośćuczynień i rent z własnej kieszeni. Prawo nakłada na fizjoterapeutów posiadanie odpowiedniej polisy odpowiedzialności cywilnej (OC). – Jakie ubezpieczenie powinien posiadać fizjoterapeuta w myśl aktualnie obowiązujących przepisów oraz jakie będzie musiał mieć po wejściu w życie planowanych nowelizacji ustaw? Obowiązek ubezpieczeniowy i zakres polisy zależy od formy prawnej, jaką posiada prowadzona przez fizjoterapeutę firma – mówi Andrzej Twardowski.

Zwraca uwagę, że zgodnie z obecnym stanem prawnym każdy fizjoterapeuta prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w formie podmiotu leczniczego ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia obowiązkowego OC z sumami gwarancyjnymi 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia.

- Projekt zmian prawnych zakłada zniesienie obowiązku rejestracji jednoosobowych firm jako podmiotów leczniczych. Obowiązek ten ma zostać zniesiony w listopadzie 2018 roku. Od tego momentu osoby prowadzące działalność gospodarczą nie w formie podmiotów leczniczych będą podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – mówi Andrzej Twardowski. Zniesienie obowiązku nie oznacza, że fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą nie będzie mógł zarejestrować podmiotu leczniczego. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie można zarejestrować się zarówno jako podmiot leczniczy, jak i jako praktyka zawodowa, a dokładniej jako indywidualna lub grupowa praktyka fizjoterapeutyczna. Projektowana ustawa zakłada okres przejściowy do końca października 2019 r., po którym fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą będzie musiał wybrać formę prawną prowadzonej działalności – przestrzega.

W myśl planowanych nowelizacji możliwość uzyskania wpisu jako praktyka zawodowa przez fizjoterapeutów prowadzących działalność gospodarczą będzie możliwy od 1 kwietnia 2019 roku. Ubezpieczenie obowiązkowe podmiotu wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej to polisa OC z sumami gwarancyjnymi: 30 tys. euro na jedno zdarzenie i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie określiły się jako podmiot leczniczy lub praktyka zawodowa, nadal będą podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, do końca okresu przejściowego.
(AM, źródło: Inter Polska)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Allianz: Wzrost zysku w drodze do celu

Niemiecki ubezpieczyciel Allianz SE uzyskał w I kw. 2019 r. niewielki wzrost zysku netto w stosunku do analogicznego okresu ub.r., nieco...


czytaj dalej

Generali rozmawia o przejęciu aktywów MetLife w Polsce

Assicurazioni Generali SpA prowadzi wstępne rozmowy na temat zakupu środkowoeuropejskich aktywów MetLife Inc. – twierdzą anonimowe źródła agencji...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Hokus po TUZ i walka o pół miliarda

W środę 22 maja 2019 roku zarząd TUZ Ubezpieczenia spotkał się z najlepszymi agentami w teatrze Capitol w Warszawie. Gala była okazją do...


czytaj dalej

Generali: Zmiany w ofercie turystycznej i dla MSP

Generali i Proama wprowadziły szereg zmian w ofercie turystycznej. Dodatkowo pierwsza z firm wzbogaciła propozycję dla małych i średnich...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook