Reklama

Inter Polska: Jaka polisa dla fizjoterapeuty?
wtorek, 20 listopada 2018 09:48

Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC Inter Polska, przypomina, że w myśl obecnie obowiązujących przepisów fizjoterapeuci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mieli czas tylko do końca listopada tego roku, aby dokonać rejestracji jako podmiot leczniczy. Inaczej mogli stracić prawo do wykonywania zawodu. To ma się jednak właśnie zmienić. Obecnie procedowane projekty ustaw zakładają okres przejściowy umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do rejestru podmiotów leczniczych do dnia 31 października 2019 r. Po tym terminie będzie można wybrać formę prawną prowadzonej działalności.

- Problem, na który zwracało uwagę środowisko fizjoterapeutów, polegał na tym, że ustawa o działalności leczniczej nie zawierała szczegółowych przepisów dotyczących prowadzenia podmiotów leczniczych przez fizjoterapeutów, dlatego podlegaliby oni zasadom ogólnym, które dotyczą głównie szpitali, dużych przychodni i ambulatoriów. Wymogi, które nakłada ustawa w tym przypadku, były dalekie od tych, które posiadają inne samodzielne zawody medyczne. Dlatego Krajowa Izba Fizjoterapeutów starała się o wprowadzenie przepisów analogicznych do tych, jakie obowiązują w takich przypadkach lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne. Te grupy zawodowe są objęte odrębnymi przepisami i mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności gospodarczej w specjalnej formie prawnej jaką są praktyki zawodowe – tłumaczy Andrzej Twardowski. Nowe projekty ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) i ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty wprowadzają teraz tożsame uprawnienia także dla fizjoterapeutów. Będą oni mogli rejestrować swoje jednoosobowo prowadzone firmy jako indywidualne lub grupowe praktyki fizjoterapeutyczne. Podobnie więc jak lekarze i pielęgniarki, nie będą musieli zakładać podmiotów leczniczych. To bardzo oczekiwana zmiana w środowisku fizjoterapeutów – dodaje.

Ekspert przypomina, że ubezpieczenie, podobnie jak w przypadku lekarzy i pielęgniarek, to ważna część zawodu fizjoterapeuty. Odpowiedzialność cywilna za błędy w procesie fizjoterapeutycznym to przede wszystkim odpowiedzialność finansowa. Odpowiednia polisa chroni fizjoterapeutę przed płaceniem odszkodowań, zadośćuczynień i rent z własnej kieszeni. Prawo nakłada na fizjoterapeutów posiadanie odpowiedniej polisy odpowiedzialności cywilnej (OC). – Jakie ubezpieczenie powinien posiadać fizjoterapeuta w myśl aktualnie obowiązujących przepisów oraz jakie będzie musiał mieć po wejściu w życie planowanych nowelizacji ustaw? Obowiązek ubezpieczeniowy i zakres polisy zależy od formy prawnej, jaką posiada prowadzona przez fizjoterapeutę firma – mówi Andrzej Twardowski.

Zwraca uwagę, że zgodnie z obecnym stanem prawnym każdy fizjoterapeuta prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w formie podmiotu leczniczego ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia obowiązkowego OC z sumami gwarancyjnymi 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia.

- Projekt zmian prawnych zakłada zniesienie obowiązku rejestracji jednoosobowych firm jako podmiotów leczniczych. Obowiązek ten ma zostać zniesiony w listopadzie 2018 roku. Od tego momentu osoby prowadzące działalność gospodarczą nie w formie podmiotów leczniczych będą podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – mówi Andrzej Twardowski. Zniesienie obowiązku nie oznacza, że fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą nie będzie mógł zarejestrować podmiotu leczniczego. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie można zarejestrować się zarówno jako podmiot leczniczy, jak i jako praktyka zawodowa, a dokładniej jako indywidualna lub grupowa praktyka fizjoterapeutyczna. Projektowana ustawa zakłada okres przejściowy do końca października 2019 r., po którym fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą będzie musiał wybrać formę prawną prowadzonej działalności – przestrzega.

W myśl planowanych nowelizacji możliwość uzyskania wpisu jako praktyka zawodowa przez fizjoterapeutów prowadzących działalność gospodarczą będzie możliwy od 1 kwietnia 2019 roku. Ubezpieczenie obowiązkowe podmiotu wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej to polisa OC z sumami gwarancyjnymi: 30 tys. euro na jedno zdarzenie i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie określiły się jako podmiot leczniczy lub praktyka zawodowa, nadal będą podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, do końca okresu przejściowego.
(AM, źródło: Inter Polska)

 

Personalia: Krzysztof Kudelski dołączył do Grupy MAK

Do zespołu MAK Investments (Grupa MAK) dołączył były prezes Warty Krzysztof Kudelski, który w strukturach brokera będzie odpowiedzialny za obszary...


czytaj dalej

UNIQA Polska: Jakub Machnik wiceprezesem ds. finansów i ryzyka

Rada nadzorcza zdecydowała o powierzeniu Jakubowi Machnikowi funkcji wiceprezesa zarządu spółek UNIQA Polska. Od 1 grudnia odpowiada on już nie...


czytaj dalej

Generali: Zarządzanie aktywami alternatywnymi

Włoska grupa Generali nabyła od Bank of America Merrill Lynch firmę zarządzania aktywami alternatywnymi CM Investment Solutions Limited (CMISL) z...


czytaj dalej

AIG: Dyrektor woli start-upa

Dyrektor ds. danych AIG, Leandro Dalle Mule, przeszedł do insurtechowego start-upa Planck Resolution na stanowisko generalnego menedżera na...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Warta zaoferuje PPK

Warta jest pierwszym ubezpieczycielem, który oficjalnie potwierdził, że zaoferuje Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Produkt przygotowany przez...


czytaj dalej

Open Life: Wzrost zysków, spadek sprzedaży

Spadek przypisu składki przy jednoczesnej poprawie wyniku technicznego i zysku netto – to najistotniejsze rezultaty uzyskane przez Open Life w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook