Reklama

Generali: Nowa strategia do 2021 roku
czwartek, 22 listopada 2018 09:36

Rada nadzorcza Assicurazioni Generali S.p.A pod przewodnictwem Gabriele Galateri di Genola zatwierdziła nowy trzyletni plan strategiczny „Generali 2021: Wykorzystanie mocnych stron dla przyspieszenia rozwoju.”

- Dzisiaj Generali przedstawia ambitną strategię – „Generali 2021” – która przyspieszy rozwój grupy i zapewni wysokie zyski naszym akcjonariuszom. Naszą podstawową ambicją jest to, aby stać się partnerem na całe życie dla naszych klientów, oferując innowacyjne i spersonalizowane rozwiązania dzięki niezrównanej sieci dystrybucji. Ta przejrzysta i wyróżniająca się wizja strategii wykorzystuje nasze mocne strony, aby skonsolidować bycie liderem w Europie na rynku klienta detalicznego oraz małych i średnich przedsiębiorstw, rozszerzyć działalność na rynkach o dużym potencjale i stworzyć międzynarodową platformę zarządzania aktywami. Jednocześnie Generali będzie nadal koncentrować się na generowaniu i zarządzaniu kapitałem, aby finansować możliwość rozwoju na kluczowych rynkach oraz stymulować innowacje i cyfrową transformację wszędzie tam, gdzie działamy. Dzięki temu pakietowi działań Generali osiągnie od 6 do 8% rocznego średniego wzrostu zysku na akcję w horyzoncie planu – skomentował CEO Grupy, Philippe Donnet. Z niecierpliwością czekamy na wdrożenie tego nowego strategicznego planu, znając nasze osiągnięcia w realizacji celów, napędzane przez naszych utalentowanych pracowników i oparte na naszej silnej marce i długofalowej kulturze zrównoważonego rozwoju, z pewnością, że będzie sukcesem – dodał.

Strategia „Generali 2021” będzie kontynuacją ewolucji biznesu i skupi się wokół czterech kluczowych założeń:

1. Europejskie rynki ubezpieczeń pozostaną atrakcyjne. Wysoka akumulacja prywatnego kapitału będzie wspierać sprzedaż ubezpieczeń na życie i produktów zarządzania aktywami, a trendy demograficzne i zmniejszone wydatki publiczne będą napędzać rozwój usług emerytalnych, zdrowotnych i opieki społecznej.
2. Rynek detaliczny oraz małych i średnich przedsiębiorstw napędzają rentowny rozwój. Klienci detaliczni będą odgrywać kluczową rolę w przyszłości na rynkach ubezpieczeniowych, podczas gdy segment MŚP jest kluczową szansą na głównych rynkach, takich jak Włochy i Niemcy.
3. Zintegrowana oferta usług ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami jest kluczowa dla klientów na całym świecie. Klienci poszukują zintegrowanych ubezpieczeń na życie i produktów do zarządzania aktywami, aby chronić i rozwijać swoje zasoby, a zmiany makro i demograficzne zwiększają zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania w zakresie ubezpieczeń majątkowych i zdrowotnych. Ta integracja odzwierciedla przesunięcie punktu ciężkości z „produktów” na „klientów” i z „ochrony i odszkodowania” na „zapobieganie i świadczenie usług”.
4. Dystrybucja fizyczna (tradycyjna) jest wzmocniona i nie jest zastępowana przez platformy cyfrowe. Fizyczne (tradycyjne) sieci dystrybucyjne pozostaną przewagą konkurencyjną w branży, ponieważ są coraz częściej wspierane przez narzędzia cyfrowe, co pozwoli na osiągnięcie lepszej satysfakcji klienta, produktywności i wydajności.

W ramach „Generali 2021” grupa zobowiązała się do zapewnienia rosnącego zysku na akcję, przy docelowym średniorocznym wzroście zysków od 6% do 8% w latach 2018-2021 (3-letni CAGR; skorygowany o wpływ zysków i strat związanych ze sprzedażą). Do realizacji tego celu ma przyczynić się szereg czynników, w tym większa rentowność podstawowej działalności ubezpieczeniowej i zarządzania aktywami, lepsza efektywność z dodatkowym obniżeniem wydatków o 200 mln euro na dojrzałych rynkach do 2021 r., aktywne zarządzanie kosztami odsetkowymi i przesunięcie kapitału, aby wspierać opłacalne inicjatywy rozwojowe.

Generali zobowiązało się również do dostarczania wyższych zysków dla akcjonariuszy poprzez rosnącą i stabilną dywidendę opartą na docelowym zakresie wypłat od 55% do 65% (skorygowany o wpływ zysków i strat związanych ze sprzedażą) w okresie obowiązywania planu. Atrakcyjna rentowność zostanie osiągnięta poprzez docelowy średni zwrot z kapitału w wysokości ponad 11,5%.

Realizację planu „Generali 2021” mają napędzać trzy kluczowe moduły:
1. Wzmocnienie kompetencji pracowników na przyszłość. Generali będzie nadal wspierać zorientowaną na klienta i innowacyjną kulturę, wspierając globalnych i różnorodnych liderów oraz talenty. Działając jako sprawna i elastyczna organizacja ze 100% inteligentnym systemem pracy, Generali pomoże pracownikom zdobyć nowe umiejętności cyfrowe (cel 50% do 2021 r.), jednocześnie nagradzając doskonałość i tworzenie trwałej wartości.
2. Nowa obietnica marki. Generali zapewni spójną i wyróżniającą się markę, zbudowaną wokół obietnicy stania się partnerem na całe życie dla swoich klientów. Generali dąży do uzyskania najlepszego wyniku Net Promoter Score (badanie satysfakcji klienta) wśród europejskich graczy międzynarodowych (jednostki w Europie, Azji, Argentynie i Turcji).
3. Ciągłe zaangażowanie w zrównoważony rozwój. „Generali 2021” jest zgodne ze zobowiązaniami grupy dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Generali zobowiązuje się również do wzrostu ekologicznych i społecznych produktów dla klientów detalicznych o 7-9% (według składek przypisanych brutto) oraz do inwestycji 4,5 mld euro w ekologiczne i zrównoważone sektory do 2021 roku. Kluczowymi inicjatywami o silnym wpływie na zrównoważony rozwój są program „Odpowiedzialnego Konsumenta” i nagrody dla zrównoważonych MŚP.

Zarys strategii

„Generali 2021” opiera się na trzech strategicznych filarach, które obejmują inicjatywy, przyczyniające się do realizacji celów finansowych grupy. Pierwszym filarem jest rentowny wzrost. W jego ramach ubezpieczyciel przyjął następujące założenia:

  • Wzmocnienie pozycji lidera w Europie – skonsolidowanie bycie liderem we Włoszech i Niemczech, budowanie z sukcesem zwrotu sytuacji we Francji, inwestowanie w rozwijające się rynki i segmenty (Europa Środkowo-Wschodnia, zdrowie, świadczenia, usługi assistance), wdrożenie nowych przedsięwzięć.
  • Koncentracja na rynkach ubezpieczeniowych o dużym potencjale: 15-25% średniorocznego wzrostu zysków w latach 2018-2021 (w zależności od kraju/segmentu) – zapewnienie rentownego wzrostu w Azji i Ameryce Łacińskiej, udoskonalenie oferty dla segmentu MŚP, zwiększenie możliwości w ramach świadczeń pracowniczych i opracowanie oferty usług ubezpieczeniowych o wartości dodanej.
  • Tworzenie międzynarodowej platformy zarządzania aktywami: 15%-20% średniorocznego wzrostu zysków w latach  2018-2021 – osiągnięcie stanu globalnej franczyzy z silną europejską podstawą, kontynuacja rozbudowy platformy produktowej multi-boutique, inwestowanie w dystrybucję i marketing, przyspieszenie ekspansji dzięki zdyscyplinowanym przejęciom.


Drugim filarem jest zarządzanie kapitałem i optymalizacja finansowa. Założenia w jego ramach przewidują:

  • Zwiększenie generowania kapitału: >10,5 mld euro wygenerowanego kapitału kumulacyjnego w latach 2019-2021 – zwiększenie udziału ubezpieczeń na życie z niewielkim udziałem komponentu inwestycyjnego i polis życiowych charakteryzujących się niskim zaangażowaniem kapitałów własnych, a także wpływów z opłat i ubezpieczeń majątkowych, zdrowotnych oraz ochrony przedsiębiorstw, wdrożenie aktywnej strategii alokacji kapitału, aby zmaksymalizować zwrot z zaangażowanego kapitału.
  • Usprawnienie przekazów pieniężnych: +35% skumulowanych środków przekazanych do holdingu w latach 2019-2021 (w porównaniu do okresu 2016-2018) – wzrost generowania środków pieniężnych w podmiotach operacyjnych, zwiększenie poziomu kapitału przekazywanego do holdingu.
  • Obniżenie poziomu zadłużenia i kosztów: 1,5 mld euro redukcji zadłużenia do 2021 r. oraz zmniejszenie rocznych kosztów odsetek brutto do 70-140 mln euro (vs. 2017 r.) – zmniejszenie ogólnej kwoty zadłużenia, niższe koszty bieżącego finansowania

Filarem numer trzy są natomiast innowacje i transformacja cyfrowa. W tym obszarze ubezpieczyciel założył:

  • Zainwestowanie w latach 2019-21 ok. 1 mld euro w wewnętrzne inicjatywy strategiczne.
  • Bycie partnerem klienta na całe życie – zapewnienie maksymalnej elastyczności dzięki modułowej ofercie produktów, rozszerzenie zakresu kompleksowej oferty usług assistance 24/7, wspieranie klientów z doradztwem 360°.
  • Umożliwienie transformacji cyfrowej dystrybucji – uruchomienie paneuropejskej platformy mobilności, rozwijanie ekosystemu B2B2C, cyfryzacja relacji agent-klien.
  • Transformacja i digitalizacja modelu operacyjnego – kontynuacja upraszczania procesów i organizacji, skalowanie automatyzacji i sztucznej inteligencji w podstawowych operacjach, zwiększenie udziału od początku do końca (end-to-end) cyfrowych polis.

Generali jest dziś liderem rynku ubezpieczeń w Europie, z przypisem składki o wartości 63 mld euro (na podstawie składek przypisanych brutto MSR-MSSF w Europie w 2017 r.), z siecią dystrybucji liczącą ponad 150 tys. agentów i sprzedawców na głównych rynkach. Po kompleksowej i udanej zmianie finansowej (2012-2015) i operacyjnej (2016-2018) Generali osiągnęło najlepsze w swojej klasie wyniki techniczne i operacyjne, osiągając współczynnik mieszany w sektorze majątkowym (P&C) na poziomie 92,8% i marżę na nowym biznesie w ubezpieczeniach na życie w wysokości 39,2% (podstawa równoważna premii rocznej. Spójne z oficjalnym ujawnieniem na YE 2017 r. 4,01% NBV w stosunku do PVNBP). W ub.r. Generali z powodzeniem wprowadziło także skoncentrowaną strategię zarządzania aktywami, których poziom wynosi 487 mld euro. Ubezpieczyciel deklaruje, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia wszystkich celów finansowych i branżowych na 2018 rok.
(AM, źródło: Generali)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Allianz: Wzrost zysku w drodze do celu

Niemiecki ubezpieczyciel Allianz SE uzyskał w I kw. 2019 r. niewielki wzrost zysku netto w stosunku do analogicznego okresu ub.r., nieco...


czytaj dalej

Generali rozmawia o przejęciu aktywów MetLife w Polsce

Assicurazioni Generali SpA prowadzi wstępne rozmowy na temat zakupu środkowoeuropejskich aktywów MetLife Inc. – twierdzą anonimowe źródła agencji...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Hokus po TUZ i walka o pół miliarda

W środę 22 maja 2019 roku zarząd TUZ Ubezpieczenia spotkał się z najlepszymi agentami w teatrze Capitol w Warszawie. Gala była okazją do...


czytaj dalej

Generali: Zmiany w ofercie turystycznej i dla MSP

Generali i Proama wprowadziły szereg zmian w ofercie turystycznej. Dodatkowo pierwsza z firm wzbogaciła propozycję dla małych i średnich...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook