Reklama

TSUE: OC obejmuje szkody nie tylko w czasie jazdy i nie tylko z winy kierowcy
czwartek, 22 listopada 2018 09:46

Jeśli pasażer pojazdu stojącego na parkingu, otwierając drzwi uszkodzi sąsiednie auto, odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel OC samochodu, z którego wysiadał pasażer – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE uznał, że nie ma znaczenia ani fakt, że pojazd stał, ani że winy nie ponosi kierujący.

Na parkingu supermarketu na Łotwie pasażer stojącego pojazdu uszkodził przy otwieraniu tylnych prawych drzwi tylną część lewego boku sąsiedniego auta. Kierowcy wypełnili na miejscu oświadczenie, w którym potwierdzili, że pasażer pierwszego pojazdu uderzył drzwiami w drugi z nich.

Posiadacz pojazdu, którym dokonano uszkodzenia, ubezpieczył auto w zakresie OC w firmie BAN. Natomiast posiadacz uszkodzonego samochodu miał AC w BTA. Dlatego zdecydował się na likwidację szkody ze swojej polisy.

BTA wypłaciło mu odszkodowanie, a następnie zwróciło się do BAN o zwrot poniesionych kosztów. Ten odmówił wypłaty, argumentując, że nie można uznać wypadku, który ma miejsce, gdy oba pojazdy są unieruchomione, za „zdarzenie, którego skutki są objęte ubezpieczeniem” w rozumieniu łotewskiej ustawy o  ubezpieczeniu obowiązkowym.

Sprawa trafiła do sądu, a w toku postępowań – do krajowego Sądu Najwyższego. Ten nie był pewien, czy czynność polegająca na otwarciu drzwi stojącego pojazdu stanowi „użytkowanie pojazdu, które jest zgodne ze zwykłą funkcją tego pojazdu” i czy w związku z tym wchodzi w zakres pojęcia „ruchu pojazdów” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pierwszej unijnej dyrektywy komunikacyjnej. Dlatego zwrócił się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy art. 3 ust. 1 [pierwszej dyrektywy] należy interpretować w ten sposób, że w zakres pojęcia <ruchu pojazdów> wchodzi sytuacja taka jak ta będąca przedmiotem sporu, czyli otwarcie drzwi pojazdu podczas postoju?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy art. 3 ust. 1 [pierwszej dyrektywy] należy interpretować w ten sposób, że w zakres pojęcia <ruchu pojazdów> wchodzi sytuacja taka, jak ta będąca przedmiotem sporu, czyli sytuacja, w której szkoda na mieniu osoby trzeciej powstaje w wyniku użytkowania pojazdu przez pasażera?”.

W orzeczeniu z 15 listopada Trybunał uznał, że stojący pojazd uczestniczący w wypadku był użytkowany w związku z jego funkcją jako środka transportu. Dlatego zdarzenie powinno być objęte zakresem pojęcia  „ruchu pojazdów" w rozumieniu przepisów unijnych. Fakt, czy silnik pojazdu był, czy nie był włączony w chwili zajścia zdarzenia, nie jest dla sprawy rozstrzygający.

W myśl dyrektywy ubezpieczeniem powinna być objęta „odpowiedzialność cywilna odnosząca się do ruchu pojazdów normalnie przebywających na jego terytorium [każdego państwa członkowskiego]”. W związku z tym bez znaczenia jest także fakt, iż zdarzenie nie jest wynikiem działania kierowcy pojazdu, lecz pasażera.

W myśl przepisów unijnych „użytkowanie [lub prowadzenie] pojazdu” odnosi się do „kierowcy lub każdej innej osoby, która ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę objętą ubezpieczeniem [obowiązkowym]”. Ubezpieczenie OC odnosi się więc nie tylko do kierowania pojazdami, ale do innych sposobów ich użytkowania oraz korzystania z nich przez osoby niebędące kierowcą.

- Oznacza to, że zakresem pojęcia „ruchu pojazdów” jest objęty każdy rodzaj „użytkowania pojazdu, który jest zgodny z jego zwykłą funkcją, czyli z funkcją środka transportu”. Dlatego też należy podkreślić, że użytkowanie pojazdów nie ogranicza się do ich prowadzenia, lecz obejmuje czynności, które wykonywane są zwykle również przez pasażerów – precyzuje Mariusz Wichtowski, prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. – Przepisy Unii Europejskiej w dziedzinie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów zobowiązują więc do wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe ofierze wypadku w ruchu drogowym, w którym uczestniczył ubezpieczony pojazd, gdy wypadek ten został spowodowany przez inną osobę niż osoba wskazana w polisie ubezpieczeniowej – dodaje.

Sentencja wyroku:

Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy Rady 72/166/EWG z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności należy interpretować w ten sposób, że zakresem pojęcia „ruchu pojazdów”, o którym mowa w tym przepisie, jest objęta sytuacja, w której pasażer stojącego na parkingu pojazdu, przy otwieraniu drzwi tego pojazdu, uderzył i uszkodził stojący obok pojazd.
(AM, źródło: PBUK)

 

Skarbiec TFI: Grzegorz Zatryb w zarządzie

Rada Nadzorcza Skarbiec TFI powołała 19 lipca 2019 r. w skład zarządu spółki Skarbiec TFI Grzegorza Zatryba, dyrektora inwestycyjnego Towarzystwa...


czytaj dalej

PTE PZU: Marek Sakowski nowym prezesem

Marcin Żółtek zrezygnował z funkcji prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU. Zastąpi go Marek Sakowski.

Jak czytamy w informacji...


czytaj dalej

Credendo: Przed nami wieprzowy kryzys?

Chiny są największym producentem wieprzowiny na świecie (co stanowi około 50% światowej produkcji, konsumpcji i inwentarza żywego), a wszelkie...


czytaj dalej

Lloyd’s: konsultacje zakończone, zaczyna się praca

Po zakończeniu 10-tygodniowego okresu konsultacji projektu „Przyszłość w Lloyd’s”, Lloyd’s potwierdził, że były one szerokie i przyniosły ponad...


czytaj dalej

Czy ubezpieczenie zdrowotne pomoże przy braku leków w aptekach?

Z szacunków Naczelnej Izby Aptekarskiej wynika, że problem z dostępnością lekarstw w aptekach dotyczy już nawet ok. 500 różnych leków. Wśród nich...


czytaj dalej

PIU: Klimatyczna ankieta dla pośredników

Polska Izba Ubezpieczeń zaprasza wszystkich pośredników do wypełnienia krótkiej ankiety, która dotyczy ryzyk klimatycznych.

Izba, która na...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook