Reklama

Rynek ubezpieczeń: Zakłady coraz skuteczniejsze w walce z przestępcami
czwartek, 22 listopada 2018 09:48

Z najnowszego raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń na temat przestępczości ubezpieczeniowej wynika, że towarzystwa coraz lepiej radzą sobie z tym oszukańczym procederem. W ubiegłym roku wykryto ponad 11 tys. przypadków wyłudzeń odszkodowań i świadczeń na kwotę ponad 225 mln zł. Zdecydowaną większość przypadków udaje się wykryć już na etapie usiłowania popełnienia przestępstwa. Większość przestępstw dotyczy ubezpieczeń majątkowych.

Według informacji zawartych w „Analizie danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2017 roku w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń – członków Polskiej Izby Ubezpieczeń”, w ub.r. pracownicy zakładów z działu I zidentyfikowali 901 czynów na szkodę swoich firm (usiłowania i rzeczywiste wyłudzenia, zidentyfikowane w toku postępowań wewnętrznych oraz zgłoszone do organów ścigania), dokonanych w ramach umów ubezpieczenia. Autorzy raportu zwracają uwagę, że o ile liczba czynów zabronionych zwiększyła się o 22% r/r (z 738 do 901), to wartość ujawnionych czynów wzrosła aż o 30%, do 17,9 mln zł (z 13,75 mln zł). Warto zauważyć, że był to najwyższy poziom wzrostu łącznej kwoty oszustw od 2010 r., kiedy to sporządzono pierwszy raport. W ocenie PIU wyniki badań potwierdzają trend rosnącej popularności wyłudzeń z ubezpieczeń na życie wśród przestępców.

Z kolei pracownicy zakładów działu II odnotowali 10 306 czynów przestępczych (9515 w 2016 r.) na łączną kwotę 195,42 mln zł (211,91 mln zł). Oznacza to 8% spadek zarówno liczby takich zdarzeń, jak i ich wartości. Autorzy raportu zastrzegają, że obniżka wartości prób wyłudzeń jest nieco złudny, gdyż na wysokość ubiegłorocznej kwoty prób oszustw wpływ miały przypadki zdarzeń w segmencie korporacyjnym, przekraczające sumę 20 mln zł. Autorzy raportu zauważają występowanie na rynku kilku firm posiadających znakomite narzędzia antyfraudowe i zespoły wysokiej klasy fachowców. Osiągane przez nich wskaźniki detekcji zbliżają się już do poziomu typowego dla krajów europejskich o rozwiniętych rynkach ubezpieczeniowych.

„Komunikacja” na czele

8677 prób wyłudzeń (8679) – 84,2% ogólnej liczby (91,2%) – stanowiły czyny przestępcze w segmencie komunikacyjnym (OC+AC). Ich łączna wartość uplasowała się na poziomie 137,85 mln zł wobec 131,46 mln zł przed rokiem.

Cały artykuł ukaże się w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 49 z datą wydawniczą 3 grudnia.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Luksemburg stanie się przystanią dla 50 firm po brexicie

Około 50 firm zarządzania aktywami, ubezpieczycieli i innych firm finansowych wybrało Wielkie Księstwo Luksemburg na swoją siedzibę w Unii...


czytaj dalej

Brexit: Ubezpieczyciele przygotowani na każdy scenariusz

Podczas gdy w parlamencie brytyjskim trwa spór o sposób wyjścia z sytuacji, agencja ratingowa AM Best uważa, że ubezpieczyciele z siedzibą w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: „Komunikacja” na bardzo dużym plusie

Mimo wyraźnej obniżki tempa wzrostu przypisu składki w OC posiadaczy pojazdów lądowych, rentowność techniczna w segmencie komunikacyjnym uległa...


czytaj dalej

Warta: Testy sztucznej inteligencji przy przyjmowaniu zgłoszeń szkód

Warta rozpoczęła testy z klientami dotyczące przyjęcia szkód przy pomocy sztucznej inteligencji. Celem wdrożenia nowego rozwiązania jest między...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook