Reklama

Rynek ubezpieczeń: Zakłady coraz skuteczniejsze w walce z przestępcami
czwartek, 22 listopada 2018 09:48

Z najnowszego raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń na temat przestępczości ubezpieczeniowej wynika, że towarzystwa coraz lepiej radzą sobie z tym oszukańczym procederem. W ubiegłym roku wykryto ponad 11 tys. przypadków wyłudzeń odszkodowań i świadczeń na kwotę ponad 225 mln zł. Zdecydowaną większość przypadków udaje się wykryć już na etapie usiłowania popełnienia przestępstwa. Większość przestępstw dotyczy ubezpieczeń majątkowych.

Według informacji zawartych w „Analizie danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2017 roku w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń – członków Polskiej Izby Ubezpieczeń”, w ub.r. pracownicy zakładów z działu I zidentyfikowali 901 czynów na szkodę swoich firm (usiłowania i rzeczywiste wyłudzenia, zidentyfikowane w toku postępowań wewnętrznych oraz zgłoszone do organów ścigania), dokonanych w ramach umów ubezpieczenia. Autorzy raportu zwracają uwagę, że o ile liczba czynów zabronionych zwiększyła się o 22% r/r (z 738 do 901), to wartość ujawnionych czynów wzrosła aż o 30%, do 17,9 mln zł (z 13,75 mln zł). Warto zauważyć, że był to najwyższy poziom wzrostu łącznej kwoty oszustw od 2010 r., kiedy to sporządzono pierwszy raport. W ocenie PIU wyniki badań potwierdzają trend rosnącej popularności wyłudzeń z ubezpieczeń na życie wśród przestępców.

Z kolei pracownicy zakładów działu II odnotowali 10 306 czynów przestępczych (9515 w 2016 r.) na łączną kwotę 195,42 mln zł (211,91 mln zł). Oznacza to 8% spadek zarówno liczby takich zdarzeń, jak i ich wartości. Autorzy raportu zastrzegają, że obniżka wartości prób wyłudzeń jest nieco złudny, gdyż na wysokość ubiegłorocznej kwoty prób oszustw wpływ miały przypadki zdarzeń w segmencie korporacyjnym, przekraczające sumę 20 mln zł. Autorzy raportu zauważają występowanie na rynku kilku firm posiadających znakomite narzędzia antyfraudowe i zespoły wysokiej klasy fachowców. Osiągane przez nich wskaźniki detekcji zbliżają się już do poziomu typowego dla krajów europejskich o rozwiniętych rynkach ubezpieczeniowych.

„Komunikacja” na czele

8677 prób wyłudzeń (8679) – 84,2% ogólnej liczby (91,2%) – stanowiły czyny przestępcze w segmencie komunikacyjnym (OC+AC). Ich łączna wartość uplasowała się na poziomie 137,85 mln zł wobec 131,46 mln zł przed rokiem.

Cały artykuł ukaże się w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 49 z datą wydawniczą 3 grudnia.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

PZU Zdrowie: Wojciech Kossut prezesem zarządu Falck

17 czerwca Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o powołaniu zarządu Falck Centra Medyczne. Decyzją NZW w organie zarządzającym...


czytaj dalej

KUKE: Akcjonariusze powołali zarząd spółki na nową kadencję

14 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) powołało zarząd spółki w dotychczasowym składzie...


czytaj dalej

ACORD: Innowacja dla rynku reasekuracji zwycięża

ACORD (Association for Cooperative Operations Research and Development), organizacja opracowująca globalne standardy dla branży ubezpieczeniowej...


czytaj dalej

L&G: Blockchain dla emerytur

Brytyjski ubezpieczyciel Legal & General nawiązał współpracę z Amazonem w celu ustanowienia pierwszego, jak się mówi, systemu blockchain dla...


czytaj dalej

Aviva: Autocasco na godziny

TERAZ by Aviva – taką nazwę nosi nowa marka Avivy, w ramach której ubezpieczyciel zaoferował AC na godziny, dostępne przez aplikację na smartfony....


czytaj dalej

Union Investment TFI w rękach Generali

Generali i niemiecka grupa Union Asset Management Holding AG sfinalizowały transakcję zakupu Union Investment TFI S.A. w Polsce. Generali...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook