Reklama

Rzecznik Finansowy: Wyrok TSUE korzystny dla poszkodowanych
piątek, 23 listopada 2018 09:49

Dzięki najnowszemu wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) posiadacze aut, którym ktoś uszkodził pojazd, otwierając drzwi przy wysiadaniu z samochodu stojącego, nie powinni mieć problemu z uzyskaniem odszkodowania za zniszczenia z OC ppm. – wskazuje Rzecznik Finansowy.

- Wyrok TSUE potwierdza dotychczasowe stanowisko Rzecznika Finansowego co do zakresu odpowiedzialności za szkody związane z ruchem pojazdu. Było dla nas oczywiste, że z OC komunikacyjnego powinny być pokrywane również szkody powstałe w momencie kiedy samochód stoi np. na parkingu. Najczęściej chodzi o sytuacje, w których przy wysiadaniu z samochodu otwierane drzwi uszkadzały pojazd stojący obok – mówi Aleksander Daszewski z Biura RzF.

Zwraca jednak uwagę, że do tej pory polskie zakłady ubezpieczeń usiłowały odmawiać wypłaty odszkodowania jeśli drzwi otwierał pasażer.

- Próbowały wykazywać, że szkoda wynika z wyłącznej winy pasażera. Choć w praktyce było to dla ubezpieczyciela duże wyzwanie, to jednak perspektywa sporu z ubezpieczycielem zniechęcała część poszkodowanych do dochodzenia roszczeń. Dzięki wyrokowi TSUE poszkodowany dostanie w każdym wypadku wypłatę z OC komunikacyjnego – mówi Aleksander Daszewski.

Wyjaśnia, że jeśli ktoś dostał w przeszłości odmowę pokrycia takiej szkody, a zachował dowody na to, że szkoda powinna być pokryta z OC posiadacza określonego pojazdu, to warto zgłosić się z reklamacją do zakładu ubezpieczeń.

- Przywołanie tego wyroku powinno spowodować zmianę stanowiska ubezpieczyciela. Jeśli tak się nie stanie, można zwrócić się do Rzecznika Finansowego – mówi Aleksander Daszewski.

W orzeczeniu z 15 listopada Trybunał uznał, że stojący pojazd uczestniczący w wypadku był użytkowany w związku z jego funkcją jako środka transportu. Dlatego zdarzenie powinno być objęte zakresem pojęcia  „ruchu pojazdów” w rozumieniu przepisów unijnych. Fakt, czy silnik pojazdu był, czy nie był włączony w chwili zajścia zdarzenia, nie jest dla sprawy rozstrzygający.

Sentencja wyroku TSUE:

Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy Rady 72/166/EWG z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności należy interpretować w ten sposób, że zakresem pojęcia „ruchu pojazdów”, o którym mowa w tym przepisie, jest objęta sytuacja, w której pasażer stojącego na parkingu pojazdu, przy otwieraniu drzwi tego pojazdu, uderzył i uszkodził stojący obok pojazd.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: RzF, Facebook, gu.com.pl)

 

TU Zdrowie: KNF zatwierdziła nominację Aleksandra Rody

12 lutego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Aleksandra Rody na stanowisko prezesa zarządu TU Zdrowie.

...


czytaj dalej

KUKE: Marcin Jedliński nowym rzecznikiem prasowym

Od lutego Marcin Jedliński pracuje jako rzecznik prasowy i dyrektor Biura Komunikacji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) – podał...


czytaj dalej

Clyde & Co: Dostęp do innowacji motywem fuzji i przejęć

W globalnym sektorze ubezpieczeniowym w 2018 r. liczba fuzji i przejęć wzrosła o 9% wskutek starań ubezpieczycieli o uzyskanie większego dostępu...


czytaj dalej

Japonia: Rozważane obowiązkowe ubezpieczenie rowerzystów

Powołana przez rząd komisja ekspercka rozpoczęła dyskusję o tym, jaki charakter powinna mieć rekompensata za szkody związane z wypadkiem...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Jedno potknięcie nie zmienia całości obrazu

Przez ostatnich kilka lat sektor ubezpieczycieli solidnie zapracował na opinię skutecznego lobbysty parlamentarnego. I choć przebieg niedawnej...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Generali większościowym udziałowcem Bezpieczny.pl

Generali Polska nabyło 51% udziałów spółki Bezpieczny.pl – firmy technologicznej zajmującej się internetową sprzedażą ubezpieczeń, właściciela...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook