Reklama

Rynek ubezpieczeń: Zyskowne 3 kwartały VIG Polska
piątek, 30 listopada 2018 09:56

Przez dziewięć miesięcy tego roku spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały blisko 2,8 mld zł – o 3,5% mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. Pogorszenie rezultatu sprzedażowego było wynikiem znaczącego spadku wyniku z dystrybucji w biznesie życiowym, którego nie zrekompensowało bardzo dobre osiągnięcie w biznesie majątkowym.

- Pomimo że trudna sytuacja na polskim rynku ubezpieczeń na życie nie sprzyja rozwojowi, VIG w Polsce stara się utrzymać wysokie tempo wzrostu kluczowej działalności oraz rentowności prowadzonego biznesu. Z satysfakcją zauważam, że lepsza niż rynkowa dynamika wzrostu składki z działu II pozwala VIG Polska na zwiększanie swojego udziału w tym rynku. W biznesie życiowym dobrym prognostykiem na przyszłość jest rosnąca sprzedaż produktów grupowych w Compensa Życie o 8% r/r. Co więcej, wszystkie spółki z Grupy skupiają się na poprawie jakości świadczonych usług poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, takich jak nowe narzędzie sprzedażowe w Vienna Life, wykorzystujące podpis elektroniczny czy likwidacja szkód za pomocą smartfona w Compensie i InterRisku. VIG rozwija również komercyjne struktury assistance w Polsce, aby stać się dostawcą pierwszego wyboru w tym obiecującym biznesie. Szczerze wierzę, że wszystko to przybliża VIG w Polsce do osiągnięcia strategicznego celu, jakim jest 10% udział w rynku – skomentował Franz Fuchs, dyrektor generalny VIG Polska.

Działalność majątkowa

We wspomnianym okresie spółki majątkowe VIG Polska wypracowały 1939,7 mln zł składek brutto – o 12,5% więcej niż rok wcześniej. Ponad połowę tego rezultatu wypracowała Compensa TU, która zebrała 1 150,1 mln zł, notując dynamikę na poziomie 114,5%. Dobrym wynikiem legitymował się także InterRisk, którego przypis w  kwocie 789,6 mln zł był o 9,6% wyższy od ubiegłorocznego. Grupa podała, że źródłem poprawy osiągnięć obu towarzystw był wynoszący 14,8% wzrost portfela komunikacyjnego, dzięki czemu jego wartość sięgnęła blisko 2 mld zł na koniec września 2018 roku. W tym segmencie uwagę zwracał szczególnie prawie 18% „skok” w autocasco.  

Działalność życiowa

Z kolei spółki życiowe VIG Polska zebrały w ciągu 3 kwartałów 2018 r 857,3 mln składek brutto – 27,1% mniej niż rok wcześniej. Spadek był skutkiem kontynuacji polityki ograniczania oferty produktów ze składką jednorazową. Grupa podkreśla, że mimo niekorzystnych uwarunkowań rynkowych, udało się jej utrzymać stabilny przypis z tytułu ubezpieczeń na życie ze składką regularną. Compensa Życie odnotowała składkę na poziomie 618,4 mln zł (-3,7%). Towarzystwu udało się osiągnąć rezultat zbliżony do odnotowanego rok wcześniej dzięki rosnącej sprzedaży produktów życiowych z portfela sieci Polisa Życie Ubezpieczenia. Z kolei Vienna Life zebrała 238,9 mln zł – o 55,2% mniej niż w analogicznym okresie 2017 roku.

Zyski

Łączny zysk brutto (wg MSSF) Vienna Insurance Group w Polsce zwiększył się o 2,8% r/r, do poziomu 136,2 mln zł*. Zysk biznesu majątkowego wzrósł o 15,1% r/r, do 112,2 mln zł, natomiast zysk biznesu życiowego spadł o 31,4%, do 24 mln zł. Compensa Majątek zwiększyła zysk o 28% r/r, do 67,2 mln zł, podczas gdy wynik InterRisk ustabilizował się na poziomie 45 mln zł (tak jak na koniec września ub.r.). Rosnącą rentowność biznesu majątkowego VIG Polska potwierdza spadek wskaźnika zespolonego netto do poziomu 91,8%, jednego z najlepszych wyników na rynku. W sektorze życiowym Compensa Życie zarobiła 18,8 mln zł (-23,3% r/r), natomiast Vienna Life – 5,2 mln zł (-50,5% r/r).

***

*Z informacji przekazanych przez VIG Polska wynika, że różnice pomiędzy danymi zaprezentowanymi w podsumowaniu 3 kwartałów Vienna Insurance Group:
http://www.gu.com.pl/...
a danymi udostępnionymi przez jej polską jednostkę wynikają z ostrożnościowego podejścia grupy do możliwych rozstrzygnięć w zakresie zasad wykupu umów z UFK oraz wahań kursowych.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

TU Zdrowie: KNF zatwierdziła nominację Aleksandra Rody

12 lutego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Aleksandra Rody na stanowisko prezesa zarządu TU Zdrowie.

...


czytaj dalej

KUKE: Marcin Jedliński nowym rzecznikiem prasowym

Od lutego Marcin Jedliński pracuje jako rzecznik prasowy i dyrektor Biura Komunikacji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) – podał...


czytaj dalej

Słowenia: Generali sfinalizowało przejęcie Adriatic Slovenica

13 lutego Grupa Generali poinformowała o sfinalizowaniu przejęcia słoweńskiej Adriatic Slovenica. Transakcja obejmowała także nabycie KD Funds,...


czytaj dalej

Zurich: Wyniki świadczą o efektywnym underwritingu

Zurich Insurance uzyskał w 2018 r. przychód netto po opodatkowaniu w wysokości 3,72 mld dol. Jest to o 24% więcej od 3 mld dol. odnotowanych w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Aviva coraz bardziej cyfrowa

Serwis online MojaAviva został wzbogacony o nową funkcjonalność – platformę online do zgłaszania szkód i roszczeń z AC. W październiku ubiegłego...


czytaj dalej

PKO Ubezpieczenia: Polisa turystyczna na inaugurację sprzedaży direct

PKO Ubezpieczenia kontynuuje proces transformacji cyfrowej. Jej kolejnym etapem jest  uruchomienie internetowej sprzedaży produktów ochronnych....


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook