Reklama

Rynek ubezpieczeń: Zyskowne 3 kwartały VIG Polska
piątek, 30 listopada 2018 09:56

Przez dziewięć miesięcy tego roku spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały blisko 2,8 mld zł – o 3,5% mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. Pogorszenie rezultatu sprzedażowego było wynikiem znaczącego spadku wyniku z dystrybucji w biznesie życiowym, którego nie zrekompensowało bardzo dobre osiągnięcie w biznesie majątkowym.

- Pomimo że trudna sytuacja na polskim rynku ubezpieczeń na życie nie sprzyja rozwojowi, VIG w Polsce stara się utrzymać wysokie tempo wzrostu kluczowej działalności oraz rentowności prowadzonego biznesu. Z satysfakcją zauważam, że lepsza niż rynkowa dynamika wzrostu składki z działu II pozwala VIG Polska na zwiększanie swojego udziału w tym rynku. W biznesie życiowym dobrym prognostykiem na przyszłość jest rosnąca sprzedaż produktów grupowych w Compensa Życie o 8% r/r. Co więcej, wszystkie spółki z Grupy skupiają się na poprawie jakości świadczonych usług poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, takich jak nowe narzędzie sprzedażowe w Vienna Life, wykorzystujące podpis elektroniczny czy likwidacja szkód za pomocą smartfona w Compensie i InterRisku. VIG rozwija również komercyjne struktury assistance w Polsce, aby stać się dostawcą pierwszego wyboru w tym obiecującym biznesie. Szczerze wierzę, że wszystko to przybliża VIG w Polsce do osiągnięcia strategicznego celu, jakim jest 10% udział w rynku – skomentował Franz Fuchs, dyrektor generalny VIG Polska.

Działalność majątkowa

We wspomnianym okresie spółki majątkowe VIG Polska wypracowały 1939,7 mln zł składek brutto – o 12,5% więcej niż rok wcześniej. Ponad połowę tego rezultatu wypracowała Compensa TU, która zebrała 1 150,1 mln zł, notując dynamikę na poziomie 114,5%. Dobrym wynikiem legitymował się także InterRisk, którego przypis w  kwocie 789,6 mln zł był o 9,6% wyższy od ubiegłorocznego. Grupa podała, że źródłem poprawy osiągnięć obu towarzystw był wynoszący 14,8% wzrost portfela komunikacyjnego, dzięki czemu jego wartość sięgnęła blisko 2 mld zł na koniec września 2018 roku. W tym segmencie uwagę zwracał szczególnie prawie 18% „skok” w autocasco.  

Działalność życiowa

Z kolei spółki życiowe VIG Polska zebrały w ciągu 3 kwartałów 2018 r 857,3 mln składek brutto – 27,1% mniej niż rok wcześniej. Spadek był skutkiem kontynuacji polityki ograniczania oferty produktów ze składką jednorazową. Grupa podkreśla, że mimo niekorzystnych uwarunkowań rynkowych, udało się jej utrzymać stabilny przypis z tytułu ubezpieczeń na życie ze składką regularną. Compensa Życie odnotowała składkę na poziomie 618,4 mln zł (-3,7%). Towarzystwu udało się osiągnąć rezultat zbliżony do odnotowanego rok wcześniej dzięki rosnącej sprzedaży produktów życiowych z portfela sieci Polisa Życie Ubezpieczenia. Z kolei Vienna Life zebrała 238,9 mln zł – o 55,2% mniej niż w analogicznym okresie 2017 roku.

Zyski

Łączny zysk brutto (wg MSSF) Vienna Insurance Group w Polsce zwiększył się o 2,8% r/r, do poziomu 136,2 mln zł*. Zysk biznesu majątkowego wzrósł o 15,1% r/r, do 112,2 mln zł, natomiast zysk biznesu życiowego spadł o 31,4%, do 24 mln zł. Compensa Majątek zwiększyła zysk o 28% r/r, do 67,2 mln zł, podczas gdy wynik InterRisk ustabilizował się na poziomie 45 mln zł (tak jak na koniec września ub.r.). Rosnącą rentowność biznesu majątkowego VIG Polska potwierdza spadek wskaźnika zespolonego netto do poziomu 91,8%, jednego z najlepszych wyników na rynku. W sektorze życiowym Compensa Życie zarobiła 18,8 mln zł (-23,3% r/r), natomiast Vienna Life – 5,2 mln zł (-50,5% r/r).

***

*Z informacji przekazanych przez VIG Polska wynika, że różnice pomiędzy danymi zaprezentowanymi w podsumowaniu 3 kwartałów Vienna Insurance Group:
http://www.gu.com.pl/...
a danymi udostępnionymi przez jej polską jednostkę wynikają z ostrożnościowego podejścia grupy do możliwych rozstrzygnięć w zakresie zasad wykupu umów z UFK oraz wahań kursowych.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

PTE PZU: Marek Sakowski nowym prezesem

Marcin Żółtek zrezygnował z funkcji prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU. Zastąpi go Marek Sakowski.

Jak czytamy w informacji...


czytaj dalej

PIU: Piotr Wrzesiński wśród europejskich ekspertów do spraw emerytur

Piotr Wrzesiński, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń PIU, został wybrany do Grupy Ekspertów ds. paneuropejskiego produktu emerytalnego (PEPP) w...


czytaj dalej

Sri Lanka: Nowoczesne ubezpieczenie dla biednego rolnictwa

Aon zawiązał partnerstwo z organizacją walczącą z biedą i głodem Oxfam oraz insurtechowym start-upem Etherisc, w celu uruchomienia platformy...


czytaj dalej

RPA: Ubezpieczyciel otwiera bank

Południowoafrykański ubezpieczyciel Discovery potrzebował 1,5 mln roboczogodzin w ciągu czterech lat, aby zbudować bank. Rzuca on wyzwanie...


czytaj dalej

UNIQA: Kliencki zwrot w zarządzieAdam Łoziak
Daniela Sotirovic
fot.: Weronika Lucjan

Od lipca 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa struktura organizacyjna towarzystw ubezpieczeniowych...


czytaj dalej

Ubea.pl: W czerwcu najtaniej w YCD, Link4 i Benefii

Czerwcowy barometr cenowy dotyczący obowiązkowych polis OC przyniósł kolejne obniżki stawek. Według kalkulacji porównywarki internetowej Ubea.pl...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook