Reklama

KNF: Brokerzy ulokowali mniej, a ich przychody poszły w górę
środa, 05 grudnia 2018 09:59

W 2017 roku brokerzy ulokowali w zakładach ubezpieczeń mniej składek, niż miało to miejsce w roku poprzednim. Fakt ten nie odbił się jednak negatywnie na ich prowizjach, które uplasowały się na wyższym poziomie niż w 2016 r. – wynika z opublikowanego 4 grudnia opracowania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatytułowanego „Raport o stanie rynku brokerskiego w 2017 roku”.

Z raportu KNF wynika, że na koniec ubiegłego roku w rejestrze brokerów znajdowało się 1416 podmiotów. W tej grupie funkcjonowało 1367 brokerów ubezpieczeniowych (1325 w 2016 r.) i 49 reasekuracyjnych (42). W 2017 r. wydano 85 zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej, o 7,6% mniej niż w 2016 r. (92). 76 licencji dotyczyło działalności ubezpieczeniowej, a 9 reasekuracyjnej (86 i 6). W pierwszej z grup wydano 44 zezwolenia dla osób fizycznych i 32 dla prawnych (36 i 50), natomiast w drugiej – 2 i 7 (1 i 5).

W 2017 r. z rejestru brokerów wykreślono 34 podmiotów. W największej liczbie przypadków (23 szt., 67,6%) przyczyną wykreślenia było cofnięcie zezwolenia na wniosek brokera. Jak wynika z informacji złożonych przez brokerów do KNF, jedynie niecałe 21% z nich prowadzi również dodatkowo inną działalność gospodarczą. Wśród osób prawnych prowadzących działalność brokerską tylko 18% deklaruje inną działalność, a w grupie osób fizycznych – nieco ponad 22%.

Warszawa miastem brokerów

Największa liczba brokerów (366) znajdowała się w województwie mazowieckim, natomiast zdecydowanym liderem wśród miast najczęściej wybieranych na siedzibę jest Warszawa (265 brokerów). Na drugim miejscu znajduje się Wrocław (94 brokerów), na trzecim zaś Poznań (68 brokerów). Warto również odnotować, iż aglomerację trójmiejską wybrało łącznie 89 brokerów. Najmniejszą liczbę (18) odnotowano natomiast w województwie świętokrzyskim.

Tradycyjnie głównym dostawcą OC dla brokerów pozostaje InterRisk. Towarzystwo wystawiło 75,58% wszystkich umów, z których zebrało 75,5% zapłaconej z ich tytułu składki. OC z tytułu działalności brokerskiej wystawiło ponadto 11 innych towarzystw, ale udział żadnego z nich nie przekroczył 10%. Najbliżej była UNIQA TU z wynikiem na poziomie 8,15%.

Przychody rosną…

Ubiegłoroczny przychód brokerów z tytułu prowizji wypłaconej przez zakłady ubezpieczeń wyniósł 1206 mln zł – o 13,3% więcej niż w 2016 r. (1063,98 mln zł). To najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich lat. Wynagrodzenia wypłacone przez zakłady z działu I sięgnęły 198,71 mln zł (189,05 mln zł w 2016 r.), a z działu II – 946,37 mln zł (874,93 mln zł). Średnia roczna wartość prowizji statystycznego brokera wyniosła 1196,42 tys. zł – o 1% więcej niż w roku poprzednim (1184,35 tys. zł). W przypadku brokerów osób fizycznych średnia prowizja wzrosła o 7,2% (z 233,78 tys. zł do 250,72 zł), a w przypadku osób prawnych – o 0,4% (2,45 mln zł do 2,46 mln zł).

Z raportu wynika ponadto, że w ub.r. do kas grupy 25 brokerów o najwyższych przychodach wpłynęło łącznie 761,84 mln zł – prawie 53% całkowitych przychodów rynku brokerskiego w Polsce. 1,8% ogółu brokerów osiągnęło przychody w przedziale od 10 mln zł i więcej (wyłącznie osoby prawne). Najliczniejszą grupę stanowili natomiast brokerzy o przychodach w przedziale 50-200 tys. zł (30,6%).

Największe przychody – 541,85 mln zł (średnio 1,48 mln zł) osiągnięto w województwie mazowieckim. Najwięcej w Warszawie: stołeczne przychody w kwocie 498,7 mln zł stanowiły 92% wyniku wojewódzkiego i 35,4% wyniku krajowego.

…mimo niższego poziomu ulokowanych składek

W minionym roku brokerzy ulokowali w towarzystwach ubezpieczeń 7103,49 mln zł składek – o 6,7% mniej niż w 2016 r. (7615,21 mln zł). Brokerzy osoby fizyczne ulokowali 1590,59 mln zł, zaś brokerzy osoby prawne – 5512,9 mln zł. Do zakładów majątkowych trafiło 4936,9 mln zł (-2,6% r/r), a do życiowych 2166,59 mln zł (-14,8% r/r).

Dziesięciu największych brokerów (stosując kryterium wielkości ulokowanej składki) pośredniczyło w zawarciu umów ubezpieczenia o łącznej składce równej 4008,79 mln zł, czyli 56,43% wszystkich składek ulokowanych przez kanał brokerski. Z kolei dwudziestu największych brokerów ulokowało 5274,74 mln zł składek (74,26%). Najwięcej składek ulokowano w polskich towarzystwach Grupy PZU: PZU SA (1886,03 mln zł) i PZU Życie (1599,73 mln zł). Z danych zebranych przez KNF wynika, że 10 zakładów, w których brokerzy ulokowali najwięcej składek, zainkasowało w sumie 6382,76 mln zł (79,3% ogólnej sumy ulokowanej przez kanał brokerski).
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

PZU Zdrowie: Wojciech Kossut prezesem zarządu Falck

17 czerwca Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o powołaniu zarządu Falck Centra Medyczne. Decyzją NZW w organie zarządzającym...


czytaj dalej

KUKE: Akcjonariusze powołali zarząd spółki na nową kadencję

14 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) powołało zarząd spółki w dotychczasowym składzie...


czytaj dalej

ACORD: Innowacja dla rynku reasekuracji zwycięża

ACORD (Association for Cooperative Operations Research and Development), organizacja opracowująca globalne standardy dla branży ubezpieczeniowej...


czytaj dalej

L&G: Blockchain dla emerytur

Brytyjski ubezpieczyciel Legal & General nawiązał współpracę z Amazonem w celu ustanowienia pierwszego, jak się mówi, systemu blockchain dla...


czytaj dalej

Aviva: Autocasco na godziny

TERAZ by Aviva – taką nazwę nosi nowa marka Avivy, w ramach której ubezpieczyciel zaoferował AC na godziny, dostępne przez aplikację na smartfony....


czytaj dalej

Union Investment TFI w rękach Generali

Generali i niemiecka grupa Union Asset Management Holding AG sfinalizowały transakcję zakupu Union Investment TFI S.A. w Polsce. Generali...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook