Reklama

KNF: Raport na temat rynku OFE
poniedziałek, 10 grudnia 2018 09:38

W III kwartale 2018 roku wszystkie otwarte fundusze emerytalne odnotowały dodatnie stopy zwrotu. Przeciętna kwartalna stopa zwrotu wszystkich OFE wyniosła 4,6% – podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w opracowaniu „Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w III kwartale 2018 roku”.

Z raportu KNF wynika, że w analizowanym okresie struktura portfela inwestycyjnego OFE nie uległa istotnym zmianom. Na koniec września obecnego roku dominowały w niej krajowe instrumenty udziałowe, stanowiące ponad trzy czwarte wartości portfela. Krajowe instrumenty dłużne pozaskarbowe stanowiły 8% portfela OFE, a udział lokat poza granicami kraju wyniósł 7%. Lokaty denominowane w walutach obcych stanowiły 11% portfela OFE, przy 30% limicie zaangażowania.

W ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa fundusze przekazały do ZUS środki pieniężne o wartości 1,9 mld zł. Po raz kolejny sektor OFE odnotował ujemne saldo przepływów z ZUS, co oznacza, że wartość składek emerytalnych przekazywanych do OFE była niższa od wartości środków przekazywanych do ZUS z tytułu suwaka. Żaden z funduszy nie odnotował dodatniego bilansu tych operacji. Był to efekt zwiększenia środków przekazywanych do ZUS w ramach suwaka bezpieczeństwa w następstwie obniżenia wieku emerytalnego.

Łączny zysk powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) za pierwsze 3 kwartały 2018 r. wyniósł 443,7 mln zł i był o 113,5 mln zł wyższy niż wynik w pierwszych 9 miesiącach 2017 roku. Większość PTE osiąga wysoką rentowność mierzoną wskaźnikiem ROE. Wszystkie PTE pozostawały rentowne przy średniej wartości wskaźnika ROE za 3 kwartały 2018 r. na poziomie przekraczającym 16%.

Cały raport jest dostępny pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/...
(AM, źródło: KNF)

 

Personalia: Xenia Kruszewska w Saltus Ubezpieczenia

Od stycznia Saltus Ubezpieczenia ma nowego dyrektora Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Została nim Xenia Kruszewska, uznana ekspertka w dziedzinie...


czytaj dalej

Ubezpieczenia Pocztowe: Nominacja Angeliki Hruban zatwierdzona przez KNF

15 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Angeliki Hruban na stanowisko członka zarządu Pocztowego...


czytaj dalej

Bank Światowy: Strach przed robotami bezpodstawny

Wzrost automatyzacji póki co ma pomijalny wpływ na miejsca pracy w skali globalnej, mimo powszechnych ponurych przewidywań, że ludzi zastąpią...


czytaj dalej

Wielka Brytania: Twardy brexit wymusi posiadanie Zielonej Karty

Zrzeszenie Brytyjskich Ubezpieczycieli (ABI) ostrzegło kierowców, że w razie twardego brexitu prowadzący pojazdy poruszający się po drogach Unii...


czytaj dalej

PZU: Ruszyła rekrutacja do akceleratora MIT Enterprise Forum CEE

15 stycznia rozpoczęła się rekrutacja do pierwszej edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE, skierowanego do start-upów z Polski oraz...


czytaj dalej

Reso: Bronisław Woźnialis przewodniczącym suwalskiej Rady Gospodarczej

Bronisław Woźnialis, prezes zarządu Reso Europa Service, został powołany do Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i jednocześnie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook