Reklama

KNF: Raport na temat rynku OFE
poniedziałek, 10 grudnia 2018 09:38

W III kwartale 2018 roku wszystkie otwarte fundusze emerytalne odnotowały dodatnie stopy zwrotu. Przeciętna kwartalna stopa zwrotu wszystkich OFE wyniosła 4,6% – podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w opracowaniu „Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w III kwartale 2018 roku”.

Z raportu KNF wynika, że w analizowanym okresie struktura portfela inwestycyjnego OFE nie uległa istotnym zmianom. Na koniec września obecnego roku dominowały w niej krajowe instrumenty udziałowe, stanowiące ponad trzy czwarte wartości portfela. Krajowe instrumenty dłużne pozaskarbowe stanowiły 8% portfela OFE, a udział lokat poza granicami kraju wyniósł 7%. Lokaty denominowane w walutach obcych stanowiły 11% portfela OFE, przy 30% limicie zaangażowania.

W ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa fundusze przekazały do ZUS środki pieniężne o wartości 1,9 mld zł. Po raz kolejny sektor OFE odnotował ujemne saldo przepływów z ZUS, co oznacza, że wartość składek emerytalnych przekazywanych do OFE była niższa od wartości środków przekazywanych do ZUS z tytułu suwaka. Żaden z funduszy nie odnotował dodatniego bilansu tych operacji. Był to efekt zwiększenia środków przekazywanych do ZUS w ramach suwaka bezpieczeństwa w następstwie obniżenia wieku emerytalnego.

Łączny zysk powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) za pierwsze 3 kwartały 2018 r. wyniósł 443,7 mln zł i był o 113,5 mln zł wyższy niż wynik w pierwszych 9 miesiącach 2017 roku. Większość PTE osiąga wysoką rentowność mierzoną wskaźnikiem ROE. Wszystkie PTE pozostawały rentowne przy średniej wartości wskaźnika ROE za 3 kwartały 2018 r. na poziomie przekraczającym 16%.

Cały raport jest dostępny pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/...
(AM, źródło: KNF)

 

Skarbiec TFI: Grzegorz Zatryb w zarządzie

Rada Nadzorcza Skarbiec TFI powołała 19 lipca 2019 r. w skład zarządu spółki Skarbiec TFI Grzegorza Zatryba, dyrektora inwestycyjnego Towarzystwa...


czytaj dalej

PTE PZU: Marek Sakowski nowym prezesem

Marcin Żółtek zrezygnował z funkcji prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU. Zastąpi go Marek Sakowski.

Jak czytamy w informacji...


czytaj dalej

Credendo: Przed nami wieprzowy kryzys?

Chiny są największym producentem wieprzowiny na świecie (co stanowi około 50% światowej produkcji, konsumpcji i inwentarza żywego), a wszelkie...


czytaj dalej

Lloyd’s: konsultacje zakończone, zaczyna się praca

Po zakończeniu 10-tygodniowego okresu konsultacji projektu „Przyszłość w Lloyd’s”, Lloyd’s potwierdził, że były one szerokie i przyniosły ponad...


czytaj dalej

Czy ubezpieczenie zdrowotne pomoże przy braku leków w aptekach?

Z szacunków Naczelnej Izby Aptekarskiej wynika, że problem z dostępnością lekarstw w aptekach dotyczy już nawet ok. 500 różnych leków. Wśród nich...


czytaj dalej

PIU: Klimatyczna ankieta dla pośredników

Polska Izba Ubezpieczeń zaprasza wszystkich pośredników do wypełnienia krótkiej ankiety, która dotyczy ryzyk klimatycznych.

Izba, która na...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook