Reklama

KNF: Raport na temat rynku OFE
poniedziałek, 10 grudnia 2018 09:38

W III kwartale 2018 roku wszystkie otwarte fundusze emerytalne odnotowały dodatnie stopy zwrotu. Przeciętna kwartalna stopa zwrotu wszystkich OFE wyniosła 4,6% – podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w opracowaniu „Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w III kwartale 2018 roku”.

Z raportu KNF wynika, że w analizowanym okresie struktura portfela inwestycyjnego OFE nie uległa istotnym zmianom. Na koniec września obecnego roku dominowały w niej krajowe instrumenty udziałowe, stanowiące ponad trzy czwarte wartości portfela. Krajowe instrumenty dłużne pozaskarbowe stanowiły 8% portfela OFE, a udział lokat poza granicami kraju wyniósł 7%. Lokaty denominowane w walutach obcych stanowiły 11% portfela OFE, przy 30% limicie zaangażowania.

W ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa fundusze przekazały do ZUS środki pieniężne o wartości 1,9 mld zł. Po raz kolejny sektor OFE odnotował ujemne saldo przepływów z ZUS, co oznacza, że wartość składek emerytalnych przekazywanych do OFE była niższa od wartości środków przekazywanych do ZUS z tytułu suwaka. Żaden z funduszy nie odnotował dodatniego bilansu tych operacji. Był to efekt zwiększenia środków przekazywanych do ZUS w ramach suwaka bezpieczeństwa w następstwie obniżenia wieku emerytalnego.

Łączny zysk powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) za pierwsze 3 kwartały 2018 r. wyniósł 443,7 mln zł i był o 113,5 mln zł wyższy niż wynik w pierwszych 9 miesiącach 2017 roku. Większość PTE osiąga wysoką rentowność mierzoną wskaźnikiem ROE. Wszystkie PTE pozostawały rentowne przy średniej wartości wskaźnika ROE za 3 kwartały 2018 r. na poziomie przekraczającym 16%.

Cały raport jest dostępny pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/...
(AM, źródło: KNF)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

PBUK: Nowela wymaga korekt

W ocenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), wprowadzenie ściślejszych regulacji mogących ustabilizować działalność...


czytaj dalej

Digital Care: Ponad 6 tys. uszkodzeń smartfonów w trakcie majówki

Według statystyk firmy Digital Care, liczba uszkodzeń telefonów w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego była o ponad 30% wyższa niż w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook