Reklama

KNF: Raport na temat rynku OFE
poniedziałek, 10 grudnia 2018 09:38

W III kwartale 2018 roku wszystkie otwarte fundusze emerytalne odnotowały dodatnie stopy zwrotu. Przeciętna kwartalna stopa zwrotu wszystkich OFE wyniosła 4,6% – podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w opracowaniu „Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w III kwartale 2018 roku”.

Z raportu KNF wynika, że w analizowanym okresie struktura portfela inwestycyjnego OFE nie uległa istotnym zmianom. Na koniec września obecnego roku dominowały w niej krajowe instrumenty udziałowe, stanowiące ponad trzy czwarte wartości portfela. Krajowe instrumenty dłużne pozaskarbowe stanowiły 8% portfela OFE, a udział lokat poza granicami kraju wyniósł 7%. Lokaty denominowane w walutach obcych stanowiły 11% portfela OFE, przy 30% limicie zaangażowania.

W ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa fundusze przekazały do ZUS środki pieniężne o wartości 1,9 mld zł. Po raz kolejny sektor OFE odnotował ujemne saldo przepływów z ZUS, co oznacza, że wartość składek emerytalnych przekazywanych do OFE była niższa od wartości środków przekazywanych do ZUS z tytułu suwaka. Żaden z funduszy nie odnotował dodatniego bilansu tych operacji. Był to efekt zwiększenia środków przekazywanych do ZUS w ramach suwaka bezpieczeństwa w następstwie obniżenia wieku emerytalnego.

Łączny zysk powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) za pierwsze 3 kwartały 2018 r. wyniósł 443,7 mln zł i był o 113,5 mln zł wyższy niż wynik w pierwszych 9 miesiącach 2017 roku. Większość PTE osiąga wysoką rentowność mierzoną wskaźnikiem ROE. Wszystkie PTE pozostawały rentowne przy średniej wartości wskaźnika ROE za 3 kwartały 2018 r. na poziomie przekraczającym 16%.

Cały raport jest dostępny pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/...
(AM, źródło: KNF)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Brexit: Ubezpieczyciele przygotowani na każdy scenariusz

Podczas gdy w parlamencie brytyjskim trwa spór o sposób wyjścia z sytuacji, agencja ratingowa AM Best uważa, że ubezpieczyciele z siedzibą w...


czytaj dalej

Talanx: Zyskowny rok

Miniony rok był dość udany dla Talanx. Wpływy grupy ze składek były wyraźnie wyższe od uzyskanych w roku poprzednim, podobnie zresztą jak jej...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Depresja „życiówki” obniżyła wynik całego sektora

Po raz pierwszy od 2015 r. roczna wartość rynku ubezpieczeń mierzona przypisem składki była niższa od odnotowanej dwanaście miesięcy wcześniej. To...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Gdzie się podziali twoi klienci?

Gościem najnowszego, 58. odcinka podcastu „Rozmowy bez Asekuracji” był Adam Kubicki, trener i autor książki „Bądź liderem, albo odejdź”. Podczas...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook