Reklama

Nowa strategia UNIQA w Polsce
środa, 12 grudnia 2018 09:43

Utrzymanie pozycji lidera na rynku ubezpieczeń mieszkalnictwa i wzrost przypisu składki brutto w tym segmencie o połowę w ciągu 5 lat oraz modyfikacja modelu sprzedaży w postaci utworzenia 15 biur regionalnych – to główne elementy nowej strategii UNIQA Polska na lata 2019-23.

- Ubezpieczamy 70% zasobów mieszkaniowych w kraju pod względem ilościowym. To jest klient, którego bardzo dobrze znamy i mamy z nim relacje od lat. Doszliśmy do wniosku, że to podejście do pracy z klientem należy zmultiplikować i wyodrębniliśmy trzy subobszary – UNIQA dla Mieszkalnictwa, UNIQA dla Ciebie i UNIQA dla Biznesu. Mamy różne cele strategiczne w tych obszarach, ale celem nadrzędnym jest postawienie klienta w centrum. Chcemy też być pracodawcą, który zaangażuje swoich pracowników, oraz firmą bardzo innowacyjną, co rozumiemy przede wszystkim jako uproszczenie procesów i komunikacji z klientami – powiedział Jarosław Matusiewicz, prezes zarządu UNIQA Polska.

Strategia ubezpieczyciela na lata 2019-2023 (przyjęta przez radę nadzorczą UNIQA Polska i ogłoszona pracownikom) zakłada m.in. zachowanie pozycji lidera na rynku mieszkalnictwa oraz dalszy silny wzrost składki przypisanej w tym segmencie w ciągu 5 lat (w stosunku do wyniku na koniec obecnego roku) przy utrzymaniu wysokiej rentowności. Obecnie zakład ubezpiecza 80 tys. budynków spółdzielczych i 60 tys. budynków wspólnot mieszkaniowych (50% spółdzielni i 40% wspólnot w Polsce pod względem ilościowym).

- Chcemy w UNIQA dla Mieszkalnictwa zachować pozycję lidera i wzrosnąć o 50% w ciągu 5 lat pod względem składki. W UNIQA dla Ciebie i Uniqa dla Biznesu ambicją jest podwojenie składki w ciągu 5 lat przy dobrej rentowności i wysokiej jakości obsługi klienta – powiedział prezes.

Od stycznia przyszłego roku struktura sprzedaży UNIQA Polska ulegnie istotnej modyfikacji. W jej efekcie utworzonych zostanie 15 biur regionalnych – siedem UNIQA dla Mieszkalnictwa, pięć UNIQA dla Biznesu oraz trzy UNIQA dla Ciebie.

- Wychodzimy z myślenia o oddziałach, które robią wszystko. Stawiamy na specjalizację. Dla naszych przedstawicieli serwis będzie taki, jak dotychczas. Chcemy też zrezygnować z tradycyjnych produktów na rzecz modułów, zawierających ochronę ubezpieczeniową i serwis. Myślimy tu o możliwości ubezpieczeń zarówno krótkoterminowych, jak i bezterminowych, w których klient wybiera elementy, jakie są mu potrzebne i serwis, jakiego potrzebuje – wyjaśnił Jarosław Matusiewicz.

Plan ubezpieczyciela przewiduje profesjonalizację sieci dla mieszkalnictwa oraz uzyskanie lepszego dostępu do klientów detalicznych i korporacyjnych.

- Ubezpieczamy zasoby w tych spółdzielniach, musimy więc mieć sieć dotarcia do klientów. W tej chwili pracujemy nad tym, by dopracować ten model i w ciągu kilku miesięcy z nim ruszyć – powiedział prezes. Dodał, że strategia zakłada rozwój organiczny, ale firma nie zamyka się na akwizycje.

- Dla UNIQA rentowność jest kluczowa. Wyniki i zyski rosną od kilku lat, realizujemy plany. Strategia mówi tylko o rozwoju organicznym, co nie oznacza, że jeśli byłoby coś naprawdę interesującego, to się temu nie przyjrzymy z uwagą. To musiałoby być coś, co przyniesie lepszą rentowność – podkreślił.


Jarosław Matusiewicz poinformował także, że pięcioletnia strategia uwzględnia spodziewany przez ekonomistów spadek tempa wzrostu gospodarczego w kolejnych latach.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: ISBNews, stooq.pl)

 

Personalia: Xenia Kruszewska w Saltus Ubezpieczenia

Od stycznia Saltus Ubezpieczenia ma nowego dyrektora Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Została nim Xenia Kruszewska, uznana ekspertka w dziedzinie...


czytaj dalej

Ubezpieczenia Pocztowe: Nominacja Angeliki Hruban zatwierdzona przez KNF

15 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Angeliki Hruban na stanowisko członka zarządu Pocztowego...


czytaj dalej

Bank Światowy: Strach przed robotami bezpodstawny

Wzrost automatyzacji póki co ma pomijalny wpływ na miejsca pracy w skali globalnej, mimo powszechnych ponurych przewidywań, że ludzi zastąpią...


czytaj dalej

Wielka Brytania: Twardy brexit wymusi posiadanie Zielonej Karty

Zrzeszenie Brytyjskich Ubezpieczycieli (ABI) ostrzegło kierowców, że w razie twardego brexitu prowadzący pojazdy poruszający się po drogach Unii...


czytaj dalej

PZU: Ruszyła rekrutacja do akceleratora MIT Enterprise Forum CEE

15 stycznia rozpoczęła się rekrutacja do pierwszej edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE, skierowanego do start-upów z Polski oraz...


czytaj dalej

Reso: Bronisław Woźnialis przewodniczącym suwalskiej Rady Gospodarczej

Bronisław Woźnialis, prezes zarządu Reso Europa Service, został powołany do Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i jednocześnie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook