Reklama

Prawo: Brak bezpieczeństwa pracy rodzi odpowiedzialność
czwartek, 13 grudnia 2018 09:53

Z wyroku Sądu Najwyższego (SN) wynika, że jeśli w efekcie zaniedbań przy pracy wykonywanej w ramach pomocy sąsiedzkiej poproszony o pomoc ulegnie wypadkowi, to proszący ponosi konsekwencje odszkodowawcze zdarzenia – informuje „Rzeczpospolita”.

Gazeta pisze, że rozstrzygnięcie SN zapadło w sprawie, w której mężczyzna odniósł obrażenia podczas pomocy sąsiadowi w przetransportowaniu uszkodzonej ładowarki z łąki na teren jego posesji. W wyniku zdarzenia utracił rękę, a wraz z nią zdolność do pracy, dlatego wystąpił do sąsiada o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Sąd Okręgowy oddalił w całości żądanie pozwanego ze względu na brak przesłanek do przypisania odpowiedzialności sąsiadowi. Sąd Apelacyjny podtrzymał werdykt, uznając, że powód jedynie pomagał pozwanemu, wykonując różnego rodzaju czynności związane oraz niezwiązane z prowadzoną przez pozwanego działalnością gospodarczą. Oba sądy potwierdziły wystąpienie rażącego niedbalstwa po obu stronach podczas transportu maszyny, ale uznano, że w tym wypadku miał miejsce kontratyp w postaci zgody pokrzywdzonego na działanie związane z ryzykiem. A według SA wiąże się ono z podjęciem czynności, w wyniku których poszkodowany bez wyraźnej potrzeby świadomie naraża się na znane mu niebezpieczeństwo. SN uznał jednak, że zgoda poszkodowanego i związane z nią ponoszenie ryzyka nie ma decydującego znaczenia (sygn. II CSK 392/17). Fakt świadczenia pracy przez powoda obligował pozwanego do zapewnienia jej bezpiecznego wykonywania, niezależnie od staranności osoby ją wykonującej. Sąd nakazał SA ponowne rozpoznanie sprawy.

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 13 grudnia, Marek Domagalski „Odszkodowanie dla uczynnego sąsiada za brak bezpieczeństwa”:
https://www.rp.pl/...
(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

PBUK: Nowela wymaga korekt

W ocenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), wprowadzenie ściślejszych regulacji mogących ustabilizować działalność...


czytaj dalej

Digital Care: Ponad 6 tys. uszkodzeń smartfonów w trakcie majówki

Według statystyk firmy Digital Care, liczba uszkodzeń telefonów w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego była o ponad 30% wyższa niż w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook