Reklama

PBUK: Wypadek w Awinion a odpowiedzialność odszkodowawcza
poniedziałek, 17 grudnia 2018 09:54

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) wyjaśnia kwestię ewentualnych konsekwencji w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z wypadkiem, do którego w nocy z 12 na 13 grudnia doszło we francuskim Awinion. Chodzi o potrącenie ze skutkiem śmiertelnym mężczyzny uczestniczącego organizowanej w tym miejscu przez „Żółte Kamizelki” (Gilets Jaunes) blokadzie. Ofiara została potrącona przez Polaka prowadzącego ciężarówkę.

- Francuskie prawo regulujące tę kwestię oraz roszczenia odszkodowawcze poszkodowanych w zdarzeniach drogowych różni się od większości rozwiązań europejskich. W przypadkach takich jak zdarzenie w Awinion, zastosowanie będą miały przepisy „Badentir loi”, regulujące zasady odpowiedzialności z tytułu zdarzeń komunikacyjnych na rzecz słabszych uczestników ruchu drogowego – mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

Podstawową normą jest w tym przypadku szczególna ich ochrona i zapewnienie prawa do uzyskania stosownego odszkodowania. Rozwiązanie francuskie jest zbliżone do powszechnie stosowanej zasady ryzyka (w Polsce art. 435-436 KC). Istotna różnica związana jest z bardzo ograniczoną możliwością uwolnienia się od tej odpowiedzialności poprzez odwołanie się do trzech powszechnie stosowanych w prawie europejskim przesłanek egzoneracyjnych: siły wyższej, wyłącznej winy poszkodowanego bądź wyłącznej winy osoby trzeciej.

- We Francji każda szkoda na osobie wynikająca z zetknięcia się poszkodowanego z  pojazdem mechanicznym winna zostać pokryta z ubezpieczenia OC posiadacza tego pojazdu. Z formalnego punktu widzenia istnieją co prawda możliwości wyłączenia takiej odpowiedzialności, jednak mając na uwadze orzecznictwo sądowe, praktyczna ewentualność uwolnienia się od odpowiedzialności ma miejsce niezmiernie rzadko i tylko w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych bądź celowego działania poszkodowanego nakierowanego na zaistnienie zdarzenia – tłumaczy Mariusz Wichtowski.

Szukając odniesienia do prawa polskiego można nawiązać do istniejącej w Kodeksie cywilnym, lecz rzadko stosowanej zasady słuszności, mającej na celu przypisanie odpowiedzialności odszkodowawczej ze względu na szczególnie silne motywy etyczne wskazane w zasadach współżycia społecznego. Takie rozwiązanie stanowi swoisty „wentyl bezpieczeństwa”, umożliwiający realizację świadczenia odszkodowawczego w sytuacjach wyjątkowych.

Regulacja francuska opiera się na odwrotnym założeniu, konstytuując co do zasady istnienie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec poszkodowanych niezależnie od istnienia odpowiedzialności cywilnej na zasadzie winy lub ryzyka.

- W odniesieniu do wypadku w Awinionie pojawia się kwestia odpowiedzialności kierowcy pojazdu i ewentualnego przypisania mu zamiaru ewentualnego jako przesłanki jego odpowiedzialności w świetle prawa karnego. W takim przypadku może zaistnieć wątpliwość co do ostatecznej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był posiadacz pojazdu mechanicznego. Oznaczać to może, iż ubezpieczyciel mógłby mieć ewentualne prawo do dochodzenia wypłaconych świadczeń odszkodowawczych od sprawcy – kierowcy pojazdu w chwili zdarzenia – podsumowuje Mariusz Wichtowski.

Według świadków polski kierowca nie chciał się zatrzymać. Po wypadku został aresztowany.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: PBUK)

 

Personalia: Xenia Kruszewska w Saltus Ubezpieczenia

Od stycznia Saltus Ubezpieczenia ma nowego dyrektora Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Została nim Xenia Kruszewska, uznana ekspertka w dziedzinie...


czytaj dalej

Ubezpieczenia Pocztowe: Nominacja Angeliki Hruban zatwierdzona przez KNF

15 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Angeliki Hruban na stanowisko członka zarządu Pocztowego...


czytaj dalej

Bank Światowy: Strach przed robotami bezpodstawny

Wzrost automatyzacji póki co ma pomijalny wpływ na miejsca pracy w skali globalnej, mimo powszechnych ponurych przewidywań, że ludzi zastąpią...


czytaj dalej

Wielka Brytania: Twardy brexit wymusi posiadanie Zielonej Karty

Zrzeszenie Brytyjskich Ubezpieczycieli (ABI) ostrzegło kierowców, że w razie twardego brexitu prowadzący pojazdy poruszający się po drogach Unii...


czytaj dalej

PZU: Ruszyła rekrutacja do akceleratora MIT Enterprise Forum CEE

15 stycznia rozpoczęła się rekrutacja do pierwszej edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE, skierowanego do start-upów z Polski oraz...


czytaj dalej

Reso: Bronisław Woźnialis przewodniczącym suwalskiej Rady Gospodarczej

Bronisław Woźnialis, prezes zarządu Reso Europa Service, został powołany do Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i jednocześnie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook