Reklama

PBUK: Wypadek w Awinion a odpowiedzialność odszkodowawcza
poniedziałek, 17 grudnia 2018 09:54

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) wyjaśnia kwestię ewentualnych konsekwencji w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z wypadkiem, do którego w nocy z 12 na 13 grudnia doszło we francuskim Awinion. Chodzi o potrącenie ze skutkiem śmiertelnym mężczyzny uczestniczącego organizowanej w tym miejscu przez „Żółte Kamizelki” (Gilets Jaunes) blokadzie. Ofiara została potrącona przez Polaka prowadzącego ciężarówkę.

- Francuskie prawo regulujące tę kwestię oraz roszczenia odszkodowawcze poszkodowanych w zdarzeniach drogowych różni się od większości rozwiązań europejskich. W przypadkach takich jak zdarzenie w Awinion, zastosowanie będą miały przepisy „Badentir loi”, regulujące zasady odpowiedzialności z tytułu zdarzeń komunikacyjnych na rzecz słabszych uczestników ruchu drogowego – mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

Podstawową normą jest w tym przypadku szczególna ich ochrona i zapewnienie prawa do uzyskania stosownego odszkodowania. Rozwiązanie francuskie jest zbliżone do powszechnie stosowanej zasady ryzyka (w Polsce art. 435-436 KC). Istotna różnica związana jest z bardzo ograniczoną możliwością uwolnienia się od tej odpowiedzialności poprzez odwołanie się do trzech powszechnie stosowanych w prawie europejskim przesłanek egzoneracyjnych: siły wyższej, wyłącznej winy poszkodowanego bądź wyłącznej winy osoby trzeciej.

- We Francji każda szkoda na osobie wynikająca z zetknięcia się poszkodowanego z  pojazdem mechanicznym winna zostać pokryta z ubezpieczenia OC posiadacza tego pojazdu. Z formalnego punktu widzenia istnieją co prawda możliwości wyłączenia takiej odpowiedzialności, jednak mając na uwadze orzecznictwo sądowe, praktyczna ewentualność uwolnienia się od odpowiedzialności ma miejsce niezmiernie rzadko i tylko w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych bądź celowego działania poszkodowanego nakierowanego na zaistnienie zdarzenia – tłumaczy Mariusz Wichtowski.

Szukając odniesienia do prawa polskiego można nawiązać do istniejącej w Kodeksie cywilnym, lecz rzadko stosowanej zasady słuszności, mającej na celu przypisanie odpowiedzialności odszkodowawczej ze względu na szczególnie silne motywy etyczne wskazane w zasadach współżycia społecznego. Takie rozwiązanie stanowi swoisty „wentyl bezpieczeństwa”, umożliwiający realizację świadczenia odszkodowawczego w sytuacjach wyjątkowych.

Regulacja francuska opiera się na odwrotnym założeniu, konstytuując co do zasady istnienie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec poszkodowanych niezależnie od istnienia odpowiedzialności cywilnej na zasadzie winy lub ryzyka.

- W odniesieniu do wypadku w Awinionie pojawia się kwestia odpowiedzialności kierowcy pojazdu i ewentualnego przypisania mu zamiaru ewentualnego jako przesłanki jego odpowiedzialności w świetle prawa karnego. W takim przypadku może zaistnieć wątpliwość co do ostatecznej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był posiadacz pojazdu mechanicznego. Oznaczać to może, iż ubezpieczyciel mógłby mieć ewentualne prawo do dochodzenia wypłaconych świadczeń odszkodowawczych od sprawcy – kierowcy pojazdu w chwili zdarzenia – podsumowuje Mariusz Wichtowski.

Według świadków polski kierowca nie chciał się zatrzymać. Po wypadku został aresztowany.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: PBUK)

 

PSA: Marcin Krzykowski nowym prezesem

25 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie nowego zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. W jego trakcie wyłoniono osoby piastujące funkcje...


czytaj dalej

Aegon PTE: Samer Masri zatwierdzony jako członek zarządu

23 kwietnia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zezwolenia na powołanie Samera Masriego na stanowisko członka zarządu Aegon...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

G7: Symulacja cyberataku na sektor finansowy

W czerwcu najbardziej rozwinięte kraje Zachodu po raz pierwszy wspólnie będą uczestniczyć w symulacji cyberataku na sektor finansowy na skalę...


czytaj dalej

Prawo: Nadzór i PIU za fakultatywnymi karami nadzorczymi

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) oraz Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) popierają nowelizację ustaw z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach...


czytaj dalej

Payback: MetLife nowym partnerem programu

Do grona partnerów Payback dołączyło MetLife. Uczestnicy programu będą mogli otrzymać do 8 tys. punktów, korzystając z wybranych ofert...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook