Reklama

Getin Noble Bank: Porozumienie dotyczące akcji TU Europa
środa, 02 stycznia 2019 09:49

21 grudnia Getin Noble Bank (GNB) zawarł z Talanx International i Meiji Yasuda Life Insurance Company oraz Getin Holding aneks do porozumienia transakcyjnego dotyczącego umowy transakcyjnej zawartej w 14 grudnia 2011 r. pomiędzy Getin Holding, Talanx oraz Meiji Yasuda, a także zawarł z Getin Holding aneks do porozumienia zabezpieczającego z dnia 20 marca 2014 r.

Na mocy pierwszego z aneksów GNB zobowiązał się do nierozporządzania posiadanymi akcjami TU Europa w liczbie 858 334 przez okres kolejnych 5 lat od daty 1 czerwca 2022 r. i zawarcia w związku tym stosownej umowy z Talanx i Meiji Yasuda, a Getin Holding zobowiązał się do nierozporządzania posiadanymi akcjami TU Europa w liczbie 705 079 przez okres kolejnych 5 lat od daty 1 czerwca 2022 r. i zawarcia w związku tym stosownej umowy z Talanx i Meiji Yasuda. „W przypadku naruszenia przez Emitenta lub Getin Holding zobowiązań do nierozporządzania Akcjami TU Europa w wyżej wskazanym okresie skutkującego niemożliwością wykonania przez Talanx (lub podmiot wskazany przez Talanx) opcji kupna, Emitent i Getin Holding będą solidarnie zobowiązani do zapłaty na rzecz Talanx kary umownej w wysokości 50 000 000 euro. Zmienione zostały warunki wykonania opcji kupna oraz opcji sprzedaży przysługujących odpowiednio Talanx (lub podmiotowi wskazanemu przez Talanx) oraz Getin Holding w odniesieniu do Akcji TU Europa (w tym Akcji TU Europa będących w posiadaniu Emitenta), w tym sposób obliczania ceny ich wykonania” – podano w komunikacie.

W przypadku naruszenia przez bank lub Getin Holding zobowiązań do nierozporządzania akcjami TU Europa w wyżej wskazanym okresie skutkującego niemożliwością wykonania przez Talanx (lub podmiot wskazany przez Talanx) opcji kupna, GNB i Getin Holding będą solidarnie zobowiązani do zapłaty na rzecz Talanx kary umownej w wysokości 50 mln euro.

„Zmienione zostały warunki wykonania opcji kupna oraz opcji sprzedaży przysługujących odpowiednio Talanx (lub podmiotowi wskazanemu przez Talanx) oraz Getin Holding w odniesieniu do Akcji TU Europa (w tym akcji TU Europa będących w posiadaniu emitenta), w tym sposób obliczania ceny ich wykonania” – napisano w komunikacie.

GNB złożył Getin Holding nieodwołalną ofertę sprzedaży wszystkich 858 334 posiadanych akcji TU Europa ze cenę odpowiadającą cenie, po jakiej GetinHolding będzie zobowiązany do sprzedaży akcji TU Europa w ramach realizacji opcji kupna przysługujących Talanx (lub podmiotowi wskazanemu przez Talanx). Oferta może zostać przyjęta przez Getin Holding w przypadku wykonania przez Talanx (lub podmiot przez niego wskazany) opcji kupna przywołanych w poprzednim zdaniu.

Bank poinformował także, że zawarł z TU i TUnŻ Europa aneks do umowy incentive agreement wprowadzający zmiany do systemu wynagrodzenia dodatkowego dla incentivees (w tym GNB) oraz dostosowujący jej zapisy do zmian dokonanych we frame incentive agreement.
(AM, źródło: GNB)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Luksemburg stanie się przystanią dla 50 firm po brexicie

Około 50 firm zarządzania aktywami, ubezpieczycieli i innych firm finansowych wybrało Wielkie Księstwo Luksemburg na swoją siedzibę w Unii...


czytaj dalej

Brexit: Ubezpieczyciele przygotowani na każdy scenariusz

Podczas gdy w parlamencie brytyjskim trwa spór o sposób wyjścia z sytuacji, agencja ratingowa AM Best uważa, że ubezpieczyciele z siedzibą w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: „Komunikacja” na bardzo dużym plusie

Mimo wyraźnej obniżki tempa wzrostu przypisu składki w OC posiadaczy pojazdów lądowych, rentowność techniczna w segmencie komunikacyjnym uległa...


czytaj dalej

Warta: Testy sztucznej inteligencji przy przyjmowaniu zgłoszeń szkód

Warta rozpoczęła testy z klientami dotyczące przyjęcia szkód przy pomocy sztucznej inteligencji. Celem wdrożenia nowego rozwiązania jest między...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook