Reklama

Getin Noble Bank: Porozumienie dotyczące akcji TU Europa
środa, 02 stycznia 2019 09:49

21 grudnia Getin Noble Bank (GNB) zawarł z Talanx International i Meiji Yasuda Life Insurance Company oraz Getin Holding aneks do porozumienia transakcyjnego dotyczącego umowy transakcyjnej zawartej w 14 grudnia 2011 r. pomiędzy Getin Holding, Talanx oraz Meiji Yasuda, a także zawarł z Getin Holding aneks do porozumienia zabezpieczającego z dnia 20 marca 2014 r.

Na mocy pierwszego z aneksów GNB zobowiązał się do nierozporządzania posiadanymi akcjami TU Europa w liczbie 858 334 przez okres kolejnych 5 lat od daty 1 czerwca 2022 r. i zawarcia w związku tym stosownej umowy z Talanx i Meiji Yasuda, a Getin Holding zobowiązał się do nierozporządzania posiadanymi akcjami TU Europa w liczbie 705 079 przez okres kolejnych 5 lat od daty 1 czerwca 2022 r. i zawarcia w związku tym stosownej umowy z Talanx i Meiji Yasuda. „W przypadku naruszenia przez Emitenta lub Getin Holding zobowiązań do nierozporządzania Akcjami TU Europa w wyżej wskazanym okresie skutkującego niemożliwością wykonania przez Talanx (lub podmiot wskazany przez Talanx) opcji kupna, Emitent i Getin Holding będą solidarnie zobowiązani do zapłaty na rzecz Talanx kary umownej w wysokości 50 000 000 euro. Zmienione zostały warunki wykonania opcji kupna oraz opcji sprzedaży przysługujących odpowiednio Talanx (lub podmiotowi wskazanemu przez Talanx) oraz Getin Holding w odniesieniu do Akcji TU Europa (w tym Akcji TU Europa będących w posiadaniu Emitenta), w tym sposób obliczania ceny ich wykonania” – podano w komunikacie.

W przypadku naruszenia przez bank lub Getin Holding zobowiązań do nierozporządzania akcjami TU Europa w wyżej wskazanym okresie skutkującego niemożliwością wykonania przez Talanx (lub podmiot wskazany przez Talanx) opcji kupna, GNB i Getin Holding będą solidarnie zobowiązani do zapłaty na rzecz Talanx kary umownej w wysokości 50 mln euro.

„Zmienione zostały warunki wykonania opcji kupna oraz opcji sprzedaży przysługujących odpowiednio Talanx (lub podmiotowi wskazanemu przez Talanx) oraz Getin Holding w odniesieniu do Akcji TU Europa (w tym akcji TU Europa będących w posiadaniu emitenta), w tym sposób obliczania ceny ich wykonania” – napisano w komunikacie.

GNB złożył Getin Holding nieodwołalną ofertę sprzedaży wszystkich 858 334 posiadanych akcji TU Europa ze cenę odpowiadającą cenie, po jakiej GetinHolding będzie zobowiązany do sprzedaży akcji TU Europa w ramach realizacji opcji kupna przysługujących Talanx (lub podmiotowi wskazanemu przez Talanx). Oferta może zostać przyjęta przez Getin Holding w przypadku wykonania przez Talanx (lub podmiot przez niego wskazany) opcji kupna przywołanych w poprzednim zdaniu.

Bank poinformował także, że zawarł z TU i TUnŻ Europa aneks do umowy incentive agreement wprowadzający zmiany do systemu wynagrodzenia dodatkowego dla incentivees (w tym GNB) oraz dostosowujący jej zapisy do zmian dokonanych we frame incentive agreement.
(AM, źródło: GNB)

 

PZU Zdrowie: Wojciech Kossut prezesem zarządu Falck

17 czerwca Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o powołaniu zarządu Falck Centra Medyczne. Decyzją NZW w organie zarządzającym...


czytaj dalej

KUKE: Akcjonariusze powołali zarząd spółki na nową kadencję

14 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) powołało zarząd spółki w dotychczasowym składzie...


czytaj dalej

ACORD: Innowacja dla rynku reasekuracji zwycięża

ACORD (Association for Cooperative Operations Research and Development), organizacja opracowująca globalne standardy dla branży ubezpieczeniowej...


czytaj dalej

L&G: Blockchain dla emerytur

Brytyjski ubezpieczyciel Legal & General nawiązał współpracę z Amazonem w celu ustanowienia pierwszego, jak się mówi, systemu blockchain dla...


czytaj dalej

Aviva: Autocasco na godziny

TERAZ by Aviva – taką nazwę nosi nowa marka Avivy, w ramach której ubezpieczyciel zaoferował AC na godziny, dostępne przez aplikację na smartfony....


czytaj dalej

Union Investment TFI w rękach Generali

Generali i niemiecka grupa Union Asset Management Holding AG sfinalizowały transakcję zakupu Union Investment TFI S.A. w Polsce. Generali...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook