Reklama

Getin Noble Bank: Porozumienie dotyczące akcji TU Europa
środa, 02 stycznia 2019 09:49

21 grudnia Getin Noble Bank (GNB) zawarł z Talanx International i Meiji Yasuda Life Insurance Company oraz Getin Holding aneks do porozumienia transakcyjnego dotyczącego umowy transakcyjnej zawartej w 14 grudnia 2011 r. pomiędzy Getin Holding, Talanx oraz Meiji Yasuda, a także zawarł z Getin Holding aneks do porozumienia zabezpieczającego z dnia 20 marca 2014 r.

Na mocy pierwszego z aneksów GNB zobowiązał się do nierozporządzania posiadanymi akcjami TU Europa w liczbie 858 334 przez okres kolejnych 5 lat od daty 1 czerwca 2022 r. i zawarcia w związku tym stosownej umowy z Talanx i Meiji Yasuda, a Getin Holding zobowiązał się do nierozporządzania posiadanymi akcjami TU Europa w liczbie 705 079 przez okres kolejnych 5 lat od daty 1 czerwca 2022 r. i zawarcia w związku tym stosownej umowy z Talanx i Meiji Yasuda. „W przypadku naruszenia przez Emitenta lub Getin Holding zobowiązań do nierozporządzania Akcjami TU Europa w wyżej wskazanym okresie skutkującego niemożliwością wykonania przez Talanx (lub podmiot wskazany przez Talanx) opcji kupna, Emitent i Getin Holding będą solidarnie zobowiązani do zapłaty na rzecz Talanx kary umownej w wysokości 50 000 000 euro. Zmienione zostały warunki wykonania opcji kupna oraz opcji sprzedaży przysługujących odpowiednio Talanx (lub podmiotowi wskazanemu przez Talanx) oraz Getin Holding w odniesieniu do Akcji TU Europa (w tym Akcji TU Europa będących w posiadaniu Emitenta), w tym sposób obliczania ceny ich wykonania” – podano w komunikacie.

W przypadku naruszenia przez bank lub Getin Holding zobowiązań do nierozporządzania akcjami TU Europa w wyżej wskazanym okresie skutkującego niemożliwością wykonania przez Talanx (lub podmiot wskazany przez Talanx) opcji kupna, GNB i Getin Holding będą solidarnie zobowiązani do zapłaty na rzecz Talanx kary umownej w wysokości 50 mln euro.

„Zmienione zostały warunki wykonania opcji kupna oraz opcji sprzedaży przysługujących odpowiednio Talanx (lub podmiotowi wskazanemu przez Talanx) oraz Getin Holding w odniesieniu do Akcji TU Europa (w tym akcji TU Europa będących w posiadaniu emitenta), w tym sposób obliczania ceny ich wykonania” – napisano w komunikacie.

GNB złożył Getin Holding nieodwołalną ofertę sprzedaży wszystkich 858 334 posiadanych akcji TU Europa ze cenę odpowiadającą cenie, po jakiej GetinHolding będzie zobowiązany do sprzedaży akcji TU Europa w ramach realizacji opcji kupna przysługujących Talanx (lub podmiotowi wskazanemu przez Talanx). Oferta może zostać przyjęta przez Getin Holding w przypadku wykonania przez Talanx (lub podmiot przez niego wskazany) opcji kupna przywołanych w poprzednim zdaniu.

Bank poinformował także, że zawarł z TU i TUnŻ Europa aneks do umowy incentive agreement wprowadzający zmiany do systemu wynagrodzenia dodatkowego dla incentivees (w tym GNB) oraz dostosowujący jej zapisy do zmian dokonanych we frame incentive agreement.
(AM, źródło: GNB)

 

Personalia: Xenia Kruszewska w Saltus Ubezpieczenia

Od stycznia Saltus Ubezpieczenia ma nowego dyrektora Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Została nim Xenia Kruszewska, uznana ekspertka w dziedzinie...


czytaj dalej

Ubezpieczenia Pocztowe: Nominacja Angeliki Hruban zatwierdzona przez KNF

15 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Angeliki Hruban na stanowisko członka zarządu Pocztowego...


czytaj dalej

Bank Światowy: Strach przed robotami bezpodstawny

Wzrost automatyzacji póki co ma pomijalny wpływ na miejsca pracy w skali globalnej, mimo powszechnych ponurych przewidywań, że ludzi zastąpią...


czytaj dalej

Wielka Brytania: Twardy brexit wymusi posiadanie Zielonej Karty

Zrzeszenie Brytyjskich Ubezpieczycieli (ABI) ostrzegło kierowców, że w razie twardego brexitu prowadzący pojazdy poruszający się po drogach Unii...


czytaj dalej

PZU: Ruszyła rekrutacja do akceleratora MIT Enterprise Forum CEE

15 stycznia rozpoczęła się rekrutacja do pierwszej edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE, skierowanego do start-upów z Polski oraz...


czytaj dalej

Reso: Bronisław Woźnialis przewodniczącym suwalskiej Rady Gospodarczej

Bronisław Woźnialis, prezes zarządu Reso Europa Service, został powołany do Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i jednocześnie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook