Reklama

Prawo: Ruch przedsiębiorstwa odnosi się do całości jego funkcjonowania
poniedziałek, 07 stycznia 2019 09:31

Sąd Okręgowy w Kielcach orzekł, że pojęcie ruchu przedsiębiorstwa odnosi się do jego funkcjonowania jako całości, a nie do poszczególnych elementów – zauważa „Rzeczpospolita”.

Rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której mężczyzna poszkodowany wskutek upadku przy wychodzeniu z hotelowego jacuzzi domagał się odszkodowania od ubezpieczyciela obiektu. Zakład odmówił, gdyż jego zdaniem zdarzenie było nieszczęśliwym wypadkiem, któremu właściciel hotelu nie był w stanie zapobiec. Sąd Rejonowy w Starachowicach uznał roszczenie poszkodowanego za usprawiedliwione co do zasady, przyjmując za podstawę odpowiedzialności art. 435 § 1 K.c. SR wskazał, że do zdarzenia doszło na terenie przedsiębiorstwa podczas działania urządzeń poruszanych za pomocą sił przyrody (energii elektrycznej), w czasie korzystania z urządzeń przedsiębiorstwa. Towarzystwo odwołało się od tego rozstrzygnięcia, gdyż jego zdaniem przyjęcie, że przedsiębiorstwo jest wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody i nie mogłoby funkcjonować bez prądu, podczas gdy w dobie rozwoju technologicznego użycie sił przyrody jest tak powszechne, że nie sposób wskazać jakiegokolwiek przedsiębiorcy, który by z tych sił nie korzystał, jest sprzeczne z zasadami logiki i doświadczenia życiowego. Firma podniosła też zarzut naruszenia prawa materialnego (art. 435 § 1 K.c.). W ocenie zakładu przepis ten został niewłaściwie zastosowany, gdyż przyjęto, że właściciel basenu powinien ponosić odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Tymczasem w danej sytuacji nie można uznać, iż przedsiębiorstwo jest wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. Ubezpieczyciel zakwestionował również przyjęcie, iż do zdarzenia nie doszło z wyłącznej winy powoda, gdy tymczasem nie zachował on należytej ostrożności, czego konsekwencją był wypadek. Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z 20 września ub. r. (sygn. akt: II Ca 683/18) oddalił apelację. Wskazał, że baseny stanowią część zorganizowanego zespołu składników materialnych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej, a pojęcie ruchu przedsiębiorstwa odnosi się do jego funkcjonowania jako całości, a nie do poszczególnych elementów. SO zauważył też, że przy ocenie, czy przedsiębiorstwo jest wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody, należy brać pod uwagę stopień zagrożenia ze strony urządzeń, stopień komplikacji przy przetwarzaniu energii elementarnej, ogólny poziom techniki oraz to, czy czynnik mechaniczny przeważa nad czynnikiem ludzkim. Zdaniem sądu, w danej sprawie te kryteria zostały spełnione.

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 5 stycznia, Mateusz Adamski „Czy hotel odpowiada za poślizgnięcie się przy jacuzzi”
https://www.rp.pl/...
(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Luksemburg stanie się przystanią dla 50 firm po brexicie

Około 50 firm zarządzania aktywami, ubezpieczycieli i innych firm finansowych wybrało Wielkie Księstwo Luksemburg na swoją siedzibę w Unii...


czytaj dalej

Brexit: Ubezpieczyciele przygotowani na każdy scenariusz

Podczas gdy w parlamencie brytyjskim trwa spór o sposób wyjścia z sytuacji, agencja ratingowa AM Best uważa, że ubezpieczyciele z siedzibą w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: „Komunikacja” na bardzo dużym plusie

Mimo wyraźnej obniżki tempa wzrostu przypisu składki w OC posiadaczy pojazdów lądowych, rentowność techniczna w segmencie komunikacyjnym uległa...


czytaj dalej

Warta: Testy sztucznej inteligencji przy przyjmowaniu zgłoszeń szkód

Warta rozpoczęła testy z klientami dotyczące przyjęcia szkód przy pomocy sztucznej inteligencji. Celem wdrożenia nowego rozwiązania jest między...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook