Reklama

Prawo: Ruch przedsiębiorstwa odnosi się do całości jego funkcjonowania
poniedziałek, 07 stycznia 2019 09:31

Sąd Okręgowy w Kielcach orzekł, że pojęcie ruchu przedsiębiorstwa odnosi się do jego funkcjonowania jako całości, a nie do poszczególnych elementów – zauważa „Rzeczpospolita”.

Rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której mężczyzna poszkodowany wskutek upadku przy wychodzeniu z hotelowego jacuzzi domagał się odszkodowania od ubezpieczyciela obiektu. Zakład odmówił, gdyż jego zdaniem zdarzenie było nieszczęśliwym wypadkiem, któremu właściciel hotelu nie był w stanie zapobiec. Sąd Rejonowy w Starachowicach uznał roszczenie poszkodowanego za usprawiedliwione co do zasady, przyjmując za podstawę odpowiedzialności art. 435 § 1 K.c. SR wskazał, że do zdarzenia doszło na terenie przedsiębiorstwa podczas działania urządzeń poruszanych za pomocą sił przyrody (energii elektrycznej), w czasie korzystania z urządzeń przedsiębiorstwa. Towarzystwo odwołało się od tego rozstrzygnięcia, gdyż jego zdaniem przyjęcie, że przedsiębiorstwo jest wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody i nie mogłoby funkcjonować bez prądu, podczas gdy w dobie rozwoju technologicznego użycie sił przyrody jest tak powszechne, że nie sposób wskazać jakiegokolwiek przedsiębiorcy, który by z tych sił nie korzystał, jest sprzeczne z zasadami logiki i doświadczenia życiowego. Firma podniosła też zarzut naruszenia prawa materialnego (art. 435 § 1 K.c.). W ocenie zakładu przepis ten został niewłaściwie zastosowany, gdyż przyjęto, że właściciel basenu powinien ponosić odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Tymczasem w danej sytuacji nie można uznać, iż przedsiębiorstwo jest wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. Ubezpieczyciel zakwestionował również przyjęcie, iż do zdarzenia nie doszło z wyłącznej winy powoda, gdy tymczasem nie zachował on należytej ostrożności, czego konsekwencją był wypadek. Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z 20 września ub. r. (sygn. akt: II Ca 683/18) oddalił apelację. Wskazał, że baseny stanowią część zorganizowanego zespołu składników materialnych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej, a pojęcie ruchu przedsiębiorstwa odnosi się do jego funkcjonowania jako całości, a nie do poszczególnych elementów. SO zauważył też, że przy ocenie, czy przedsiębiorstwo jest wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody, należy brać pod uwagę stopień zagrożenia ze strony urządzeń, stopień komplikacji przy przetwarzaniu energii elementarnej, ogólny poziom techniki oraz to, czy czynnik mechaniczny przeważa nad czynnikiem ludzkim. Zdaniem sądu, w danej sprawie te kryteria zostały spełnione.

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 5 stycznia, Mateusz Adamski „Czy hotel odpowiada za poślizgnięcie się przy jacuzzi”
https://www.rp.pl/...
(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)

 

PZU Zdrowie: Wojciech Kossut prezesem zarządu Falck

17 czerwca Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o powołaniu zarządu Falck Centra Medyczne. Decyzją NZW w organie zarządzającym...


czytaj dalej

KUKE: Akcjonariusze powołali zarząd spółki na nową kadencję

14 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) powołało zarząd spółki w dotychczasowym składzie...


czytaj dalej

ACORD: Innowacja dla rynku reasekuracji zwycięża

ACORD (Association for Cooperative Operations Research and Development), organizacja opracowująca globalne standardy dla branży ubezpieczeniowej...


czytaj dalej

L&G: Blockchain dla emerytur

Brytyjski ubezpieczyciel Legal & General nawiązał współpracę z Amazonem w celu ustanowienia pierwszego, jak się mówi, systemu blockchain dla...


czytaj dalej

Aviva: Autocasco na godziny

TERAZ by Aviva – taką nazwę nosi nowa marka Avivy, w ramach której ubezpieczyciel zaoferował AC na godziny, dostępne przez aplikację na smartfony....


czytaj dalej

Union Investment TFI w rękach Generali

Generali i niemiecka grupa Union Asset Management Holding AG sfinalizowały transakcję zakupu Union Investment TFI S.A. w Polsce. Generali...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook