Reklama

Prawo: Ruch przedsiębiorstwa odnosi się do całości jego funkcjonowania
poniedziałek, 07 stycznia 2019 09:31

Sąd Okręgowy w Kielcach orzekł, że pojęcie ruchu przedsiębiorstwa odnosi się do jego funkcjonowania jako całości, a nie do poszczególnych elementów – zauważa „Rzeczpospolita”.

Rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której mężczyzna poszkodowany wskutek upadku przy wychodzeniu z hotelowego jacuzzi domagał się odszkodowania od ubezpieczyciela obiektu. Zakład odmówił, gdyż jego zdaniem zdarzenie było nieszczęśliwym wypadkiem, któremu właściciel hotelu nie był w stanie zapobiec. Sąd Rejonowy w Starachowicach uznał roszczenie poszkodowanego za usprawiedliwione co do zasady, przyjmując za podstawę odpowiedzialności art. 435 § 1 K.c. SR wskazał, że do zdarzenia doszło na terenie przedsiębiorstwa podczas działania urządzeń poruszanych za pomocą sił przyrody (energii elektrycznej), w czasie korzystania z urządzeń przedsiębiorstwa. Towarzystwo odwołało się od tego rozstrzygnięcia, gdyż jego zdaniem przyjęcie, że przedsiębiorstwo jest wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody i nie mogłoby funkcjonować bez prądu, podczas gdy w dobie rozwoju technologicznego użycie sił przyrody jest tak powszechne, że nie sposób wskazać jakiegokolwiek przedsiębiorcy, który by z tych sił nie korzystał, jest sprzeczne z zasadami logiki i doświadczenia życiowego. Firma podniosła też zarzut naruszenia prawa materialnego (art. 435 § 1 K.c.). W ocenie zakładu przepis ten został niewłaściwie zastosowany, gdyż przyjęto, że właściciel basenu powinien ponosić odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Tymczasem w danej sytuacji nie można uznać, iż przedsiębiorstwo jest wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. Ubezpieczyciel zakwestionował również przyjęcie, iż do zdarzenia nie doszło z wyłącznej winy powoda, gdy tymczasem nie zachował on należytej ostrożności, czego konsekwencją był wypadek. Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z 20 września ub. r. (sygn. akt: II Ca 683/18) oddalił apelację. Wskazał, że baseny stanowią część zorganizowanego zespołu składników materialnych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej, a pojęcie ruchu przedsiębiorstwa odnosi się do jego funkcjonowania jako całości, a nie do poszczególnych elementów. SO zauważył też, że przy ocenie, czy przedsiębiorstwo jest wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody, należy brać pod uwagę stopień zagrożenia ze strony urządzeń, stopień komplikacji przy przetwarzaniu energii elementarnej, ogólny poziom techniki oraz to, czy czynnik mechaniczny przeważa nad czynnikiem ludzkim. Zdaniem sądu, w danej sprawie te kryteria zostały spełnione.

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 5 stycznia, Mateusz Adamski „Czy hotel odpowiada za poślizgnięcie się przy jacuzzi”
https://www.rp.pl/...
(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)

 

Personalia: Xenia Kruszewska w Saltus Ubezpieczenia

Od stycznia Saltus Ubezpieczenia ma nowego dyrektora Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Została nim Xenia Kruszewska, uznana ekspertka w dziedzinie...


czytaj dalej

Ubezpieczenia Pocztowe: Nominacja Angeliki Hruban zatwierdzona przez KNF

15 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Angeliki Hruban na stanowisko członka zarządu Pocztowego...


czytaj dalej

Bank Światowy: Strach przed robotami bezpodstawny

Wzrost automatyzacji póki co ma pomijalny wpływ na miejsca pracy w skali globalnej, mimo powszechnych ponurych przewidywań, że ludzi zastąpią...


czytaj dalej

Wielka Brytania: Twardy brexit wymusi posiadanie Zielonej Karty

Zrzeszenie Brytyjskich Ubezpieczycieli (ABI) ostrzegło kierowców, że w razie twardego brexitu prowadzący pojazdy poruszający się po drogach Unii...


czytaj dalej

PZU: Ruszyła rekrutacja do akceleratora MIT Enterprise Forum CEE

15 stycznia rozpoczęła się rekrutacja do pierwszej edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE, skierowanego do start-upów z Polski oraz...


czytaj dalej

Reso: Bronisław Woźnialis przewodniczącym suwalskiej Rady Gospodarczej

Bronisław Woźnialis, prezes zarządu Reso Europa Service, został powołany do Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i jednocześnie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook