Reklama

Reso/Balcia: Podsumowanie ubiegłego roku
środa, 16 stycznia 2019 09:50

Reso Europa Service oraz Balcia Insurance SE podsumowały miniony rok. Do najważniejszych zjawisk oraz przedsięwzięć zrealizowanych na przestrzeni minionych 12 miesięcy ubezpieczyciele zaliczyli: przystosowanie do nowych regulacji prawnych, poprawę struktury portfela dzięki dynamicznemu rozwojowi ubezpieczeń dobrowolnych, wdrożenie nowego produktu oraz procedur, powołanie Rady Agentów, a także wzrost wartości wypłaconych odszkodowań i liczby pracowników.

Rok 2018 stał pod znakiem przede wszystkim zmian legislacyjnych, które były związane z implementacją do polskiego prawa postanowień RODO oraz IDD.

 Podjęliśmy działania o charakterze proceduralnym, technologicznym i organizacyjnym prowadzące do zapewnienia zgodności z przepisami prawa (w zakresie RODO – AM). Przy okazji udało nam się zoptymalizować nasze procesy biznesowe – powiedział Artur Stępień, dyrektor Balcia Insurance SE Oddział w Polsce.

Z kolei ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która wdrożyła przepisy unijnej dyrektywy IDD, nałożyła na dystrybutorów szereg obowiązków. Najważniejszym z nich jest zbadanie wymagań i potrzeb klienta oraz zaproponowanie produktu odpowiadającego jego oczekiwaniom. W tym celu Balcia i Reso przygotowały ankietę potrzeb klienta oraz karty produktów, a także dostosowały narzędzia elektronicznej sprzedaży.

 RODO i IDD wymusiły na nas przegląd całego modelu biznesowego: począwszy od umów z partnerami, poprzez zmiany w produktach ubezpieczeniowych, po zmiany w systemach informatycznych. W modyfikację procesów zaangażowanych było niemal 100% pracowników tak po stronie Reso, jak i Balcii. Cieszę się, że z wyzwaniem tym świetnie sobie poradziliśmy – powiedział Bronisław Woźnialis, prezes zarządu Reso Europa Service.

W 2018 roku nastąpiła znacząca poprawa struktury portfela obu zakładów. Wszystkie ubezpieczenia dobrowolne zanotowały łączną dynamikę sprzedaży w wysokości 122%. Łącznie Reso i Balcia zebrały w ub.r. 327 mln zł przypisu.

W minionym roku mocno pracowaliśmy nad poprawą struktury naszego portfela ubezpieczeniowego. Wskaźniki sprzedażowe wykazują dużą dynamikę składki w ubezpieczeniach dobrowolnych, zatem cel udało się osiągnąć – dodał prezes Reso.

Nowym produktem ubezpieczeniowym Balcia wprowadzonym do oferty Reso było ubezpieczenie cudzoziemców, które swoim zakresem obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, OC w życiu prywatnym oraz NNW. Poszerzenie portfela o tę ofertę było odpowiedzią na potrzeby rynku i ukłonem przede wszystkim w stronę Ukraińców i Białorusinów, którzy przybywając do Polski, nabywają ubezpieczenie graniczne Balcia.

Jednym z kluczowych zadań w 2018 roku było budowanie i utrwalanie pozytywnych relacji biznesowych z agentami i brokerami ubezpieczeniowymi. W tym celu Reso powołała Radę Agentów, której główną działalnością jest doradztwo spółce i reprezentowanie sieci sprzedaży w regularnych spotkaniach pomiędzy agentami a pracownikami zakładu.

– W składzie Rady Agentów znalazło się kilkunastu kluczowych agentów współpracujących z Reso. Łącznie stanowią oni ok. 30% naszego biznesu, dlatego ich opinie są dla nas bardzo ważne – powiedziała Inga Powichrowska, dyrektor departamentu sprzedaży Reso Europa Service.

W minionym roku wzrosła wartość wypłaconych odszkodowań. Łącznie departament likwidacji szkód Reso, działający w imieniu Balcia, wypłacił ponad 107 mln zł odszkodowań (101,3% r/r). W 2018 r. uregulowanych zostało 21 200 szkód (o 465 więcej niż w roku poprzednim).

Likwidacja szkód odgrywa bardzo ważną rolę w ubezpieczeniach. Nasza praca polega na sprzedaży obietnicy, że będziemy zawsze wtedy, gdy poszkodowani będą potrzebować nas najbardziej, gdy coś pójdzie nie tak. Reso i Balcia starają się pokazać, że realizujemy tę obietnicę efektywnie, z należnym współczuciem i szacunkiem – powiedział Wayne Hattingh, kierownik działu szkód międzynarodowych Reso Europa Service.

W celu utrzymania wysokiego poziomu jakości obsługi portfela, w mijającym roku oddział Balcia zwiększył liczbę pracowników o 15%, zaś Reso o 22%.
(AM, źródło: Reso)

 

Skarbiec TFI: Grzegorz Zatryb w zarządzie

Rada Nadzorcza Skarbiec TFI powołała 19 lipca 2019 r. w skład zarządu spółki Skarbiec TFI Grzegorza Zatryba, dyrektora inwestycyjnego Towarzystwa...


czytaj dalej

PTE PZU: Marek Sakowski nowym prezesem

Marcin Żółtek zrezygnował z funkcji prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU. Zastąpi go Marek Sakowski.

Jak czytamy w informacji...


czytaj dalej

Credendo: Przed nami wieprzowy kryzys?

Chiny są największym producentem wieprzowiny na świecie (co stanowi około 50% światowej produkcji, konsumpcji i inwentarza żywego), a wszelkie...


czytaj dalej

Lloyd’s: konsultacje zakończone, zaczyna się praca

Po zakończeniu 10-tygodniowego okresu konsultacji projektu „Przyszłość w Lloyd’s”, Lloyd’s potwierdził, że były one szerokie i przyniosły ponad...


czytaj dalej

Czy ubezpieczenie zdrowotne pomoże przy braku leków w aptekach?

Z szacunków Naczelnej Izby Aptekarskiej wynika, że problem z dostępnością lekarstw w aptekach dotyczy już nawet ok. 500 różnych leków. Wśród nich...


czytaj dalej

PIU: Klimatyczna ankieta dla pośredników

Polska Izba Ubezpieczeń zaprasza wszystkich pośredników do wypełnienia krótkiej ankiety, która dotyczy ryzyk klimatycznych.

Izba, która na...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook