Reklama

Reso: Bronisław Woźnialis przewodniczącym suwalskiej Rady Gospodarczej
piątek, 18 stycznia 2019 09:40

Bronisław Woźnialis, prezes zarządu Reso Europa Service, został powołany do Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i jednocześnie wybrany na jej przewodniczącego.

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Suwałk jest organem opiniodawczo-doradczym. W jej składzie znajdują się osoby reprezentujące przedsiębiorców i instytucje okołobiznesowe, którym bliski jest rozwój społeczno-gospodarczy Miasta Suwałk. Rada powoływana jest na okres kadencji prezydenta.

Głównym zadaniem Rady jest integrowanie środowiska przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych poprzez zapewnienie płaszczyzny dla współdziałania i wymiany doświadczeń. Poza tym inicjuje i wspiera rozwój społeczno-gospodarczy Suwałk, opiniuje działania i rozstrzygnięcia problemów związanych z funkcjonowaniem miasta proponowanych przez prezydenta, wspiera promocję inwestycyjną miasta, reprezentuje środowiska suwalskich przedsiębiorców, opiniuje i uzgadnia kierunki działań wynikające z dokumentów strategicznych Suwałk oraz inicjuje działania mające na celu rozwój i aktywizację suwalskiej przedsiębiorczości.

Na pierwszym posiedzeniu Rady, które odbyło się 14 stycznia, wybrano jej przewodniczącego. Został nim Bronisław Woźnialis, który w poprzedniej kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego.

 Dziękuję prezydentowi za zaproszenie mnie do Rady oraz powołanie na przewodniczącego organu. Przed nami wiele pracy na rzecz rozwoju gospodarczego Suwałk – powiedział Bronisław Woźnialis.
(AM, źródło: Reso)

 

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

Generali: Adam Malinowski odszedł ze stanowiska wiceprezesa

Adam Malinowski nie jest już wiceprezesem Generali. 12 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Do czasu mianowania następcy jego...


czytaj dalej

Generali: Dyrektor cyfryzacji powołany

Na stanowisko dyrektora ds. cyfrowych Generali został powołany Steven Zuanella. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji cyfrowej,...


czytaj dalej

AXA: 10 mln euro na odbudowę Notre-Dame

AXA Group, która ma długą tradycję filantropijnego wsparcia dla ochrony francuskiego dziedzictwa kulturowego, zadeklarowała, że przyczyni się do...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Ruszyła masowa sprzedaż PZU GO

PZU GO, beacon połączony z mobilną aplikacją telematyczną, będący sztandarowym projektem ubezpieczyciela stworzonym przez jego ekspertów, trafił...


czytaj dalej

VIG Polska: Biznes majątkowy filarem wyników grupy

Wskaźnik wzrostu działalności majątkowej Vienna Insurance Group (VIG) w Polsce w 2018 roku był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż całego rynku...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook