Reklama

Rynek ubezpieczeń: Brak odszkodowania doprowadził do bankructwa
wtorek, 22 stycznia 2019 09:30

„Puls Biznesu” opisuje historię spółek Mysław i Ajpi, które od lat sądzą się z Ergo Hestią o wypłatę odszkodowania po pożarze.

Lucjan Pilśniak, założyciel firm, oraz Teresa Hochemczyk, ich wieloletnia prezes, uważają, że przyczyną upadku obu firm był pożar, który wybuchł w 2009 r. i strawił dwie hale produkcyjne o wartości kilkudziesięciu mln zł. Majątek przedsiębiorstw był ubezpieczony w Ergo Hestii na 95 mln zł. Według Teresy Jochemczyk, przedstawiciele sopockiego zakładu szybko dokonali oględzin zniszczeń, a następnie, powołując się na postanowienia OWU, zażądali dostarczenia dokumentów, które potwierdzą rozmiar szkody, czyli faktur za naprawy albo wyliczenia wartości szkody przez ekspertyzy, opinie i kosztorysy. Od tego uzależniali wypłatę jakiegokolwiek odszkodowania, w tym nawet kwoty bezspornej. Ergo Hestia przekazała „PB”, że likwidacja szkody przebiegała zgodnie z warunkami zawartej umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel zwrócił uwagę, że jej działania nie mogły być przyczyną bankructwa spółek, gdyż jedna z nich złożyła wniosek o upadłość jeszcze przed pożarem, a druga była notowana na GPW jeszcze przez kilka lat po pożarze. A jej obecność na parkiecie świadczy o tym, że spełniła restrykcyjne wymogi dotyczące kondycji finansowej, jakie stawia się uczestnikom obrotu giełdowego. Sprawa dotycząca Ajpi toczy się przed Sądem Okręgowym w Katowicach. W jej trakcie miało się okazać, że w teczce szkodowej spółki znajduje się jedynie dokumentacja dostarczona przez nią. W sprawie dotyczącej Mysław sąd I instancji uznał, iż likwidacja szkody leżała po stronie spółki. Z kolei Sąd Apelacyjny podzielił zarzuty firmy dotyczące nieprawidłowego przeprowadzenia likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, ale oddalił apelację, gdyż uznał, iż opóźnienie z wypłatą odszkodowania nie wyczerpywało wszystkich przesłanek odpowiedzialności z art. 471 k.c. Doświadczenia z tą sprawą skłoniły poszkodowanych do założenia stowarzyszenia Victima, które ma bezpłatnie pomagać firmom w podobnych sytuacjach.

Więcej:
„Puls Biznesu” z 22 stycznia, Sylwia Wedziuk „Ubezpieczyciel nie zapłacił, firmy zbankrutowały”:
https://www.pb.pl/...
(AM, źródło: „Puls Biznesu”)

 

Skarbiec TFI: Grzegorz Zatryb w zarządzie

Rada Nadzorcza Skarbiec TFI powołała 19 lipca 2019 r. w skład zarządu spółki Skarbiec TFI Grzegorza Zatryba, dyrektora inwestycyjnego Towarzystwa...


czytaj dalej

PTE PZU: Marek Sakowski nowym prezesem

Marcin Żółtek zrezygnował z funkcji prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU. Zastąpi go Marek Sakowski.

Jak czytamy w informacji...


czytaj dalej

Credendo: Przed nami wieprzowy kryzys?

Chiny są największym producentem wieprzowiny na świecie (co stanowi około 50% światowej produkcji, konsumpcji i inwentarza żywego), a wszelkie...


czytaj dalej

Lloyd’s: konsultacje zakończone, zaczyna się praca

Po zakończeniu 10-tygodniowego okresu konsultacji projektu „Przyszłość w Lloyd’s”, Lloyd’s potwierdził, że były one szerokie i przyniosły ponad...


czytaj dalej

Czy ubezpieczenie zdrowotne pomoże przy braku leków w aptekach?

Z szacunków Naczelnej Izby Aptekarskiej wynika, że problem z dostępnością lekarstw w aptekach dotyczy już nawet ok. 500 różnych leków. Wśród nich...


czytaj dalej

PIU: Klimatyczna ankieta dla pośredników

Polska Izba Ubezpieczeń zaprasza wszystkich pośredników do wypełnienia krótkiej ankiety, która dotyczy ryzyk klimatycznych.

Izba, która na...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook