Reklama

WTW: Cyberprzestępczość i utrata danych głównymi priorytetami D&O
wtorek, 22 stycznia 2019 09:35

Firma brokerska Willis Towers Watson opublikowała szósty raport na temat odpowiedzialności kadry zarządzającej „D&O: Personal Exposure to Global Risk”  („Kadra zarządzająca: Ekspozycja osobista na ryzyko globalne”), przygotowany we współpracy z Allen & Overy. W dokumencie przedstawiono główne zagadnienia związane ze zmianą podejścia do zapobiegania ryzykom mającym wpływ na kierownictwo wyższego szczebla.

Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że ataki cybernetyczne oraz utrata lub naruszenie bezpieczeństwa danych znajdują się na szczycie listy ryzyk stanowiących największy problem dla kadry zarządzającej. Z tego powodu są one obecnie najczęstszym przedmiotem procesów regulacyjnych oraz innych dochodzeń. 51% badanych spółek publicznych stwierdziło, że w 2018 r. doświadczyło cyberataku lub utraty znacznej ilości danych (30% w 2017 r.).

Na prośbę o uszeregowanie ryzyk zagrażających ich przedsiębiorstwom 52% ankietowanych wymieniło jako bardzo lub niezmiernie istotne ryzyko utraty danych, naruszenia bezpieczeństwa danych lub zagrożenia związane z RODO. 50% respondentów uznało za równie niebezpieczne ataki cybernetyczne.

Z badania wynika również, że w przypadku 43% dużych pracodawców i 38% spółek notowanych na giełdzie dyrektor otrzymał wezwanie z organów nadzoru w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dlatego zdaniem autorów raportu nie zaskakuje fakt, że dochodzenia prowadzone przez organy nadzoru wciąż stanowią jedno z trzech głównych ryzyk. Odpowiedzi respondentów wskazują także, iż pociąganie do odpowiedzialności osobistej jako jeden z priorytetów dla organów nadzoru kształtuje zachowania podmiotów gospodarczych. Według 60% ankietowanych czynnik ten ma wpływ na proces podejmowania decyzji w spółce. Dla 72% podmiotów publicznych problemem jest obecny „klimat ekonomiczny”, zaś dla 72% (59% w poprzednim roku) są nim „ryzyka geopolityczne”. Z badania wynika ponadto, że przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, mające wpływ na prowadzoną działalność, stanowią obecnie znaczny problem dla 37% ankietowanych (18% przed rokiem).

- Uderzający jest zarówno rozległy zakres, jak i poziom problemów poruszanych przez kierownictwo wyższego szczebla w niniejszej ankiecie. Począwszy od ochrony zdrowia, a skończywszy na działaniach stanowiących przestępstwo oraz od zwiększonego ryzyka roszczeń pracowniczych, a skończywszy na zmianach klimatu – spektrum potencjalnych źródeł odpowiedzialności, jakie może ponosić kierownictwo, jest większe niż kiedykolwiek dotychczas. Po raz pierwszy istotną kwestią jest także istnienie aktywnej oraz coraz bardziej świadomej i wykształconej grupy roszczeniodawców (powodów), gotowej wnosić roszczenia w stosunku do dyrektorów w każdej części świata. Na domiar złego, podmioty gospodarcze prawie codziennie doświadczają ryzyka cyberataku lub istotnej utraty danych. Nigdy dotychczas znaczenie środków ochrony odpowiedzialności osobistej dyrektorów nie było tak wielkie – powiedział Francis Kean, dyrektor wykonawczy Willis Towers Watson.

- Po siedmiu latach od publikacji naszego pierwszego raportu dotyczącego zobowiązań kadry kierowniczej wyraźnie widać, że kierownictwo wyższego szczebla stoi w obliczu bezprecedensowej kontroli i ponosi ciężar globalnych wysiłków na rzecz egzekwowania przepisów narzuconych przez organy regulacyjne w celu zwalczania błędów i niedociągnięć – skomentowała Joanna Page, partner i kierownik grupy ds. postępowań sądowych w związku z roszczeniami ubezpieczeniowymi w A&O. – Po raz pierwszy możemy zaobserwować, jak wielkie koncerny zostają zdominowane przez zagrożenie cyberatakiem oraz utratą danych. Obawy te nie są nowe, jednak bardzo szybko wysunęły się na czoło listy priorytetów. Osobom z grona kierownictwa wyższego szczebla zalecałabym zapewnienie sobie całkowitego komfortu w zakresie ochrony swojej odpowiedzialności. Należy jasno ustalić zakres własnych obowiązków i odpowiedzialności oraz ścieżki raportowania i podległości służbowej, a także przygotować się na nowe regulacyjne podejście do indywidualnych postępowania wobec odpowiedzialności członków kadry kierowniczej – dodała.

O badaniu:

Ankieta została wysłana do 161 dyrektorów, dyrektorów niesprawujących funkcji wykonawczych, partnerów, prawników wewnętrznych firm, funkcjonariuszy ds. ryzyka oraz specjalistów ds. zachowania zgodności z przepisami, którzy pracują na całym świecie w różnorakich branżach, przy czym większość (58%) z nich jest zatrudniona w przedsiębiorstwach średniej wielkości zatrudniających od 500 do 4999 pracowników, zaś 28% pracuje w dużych przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 5000 pracowników. Niewiele ponad połowa respondentów, tj. 85 uczestników sondażu, pracuje w spółkach notowanych na giełdzie. 78% ankietowanych pracuje w przedsiębiorstwach mających siedzibę w Wielkiej Brytanii, 10% z nich w regionie Azji i Pacyfiku, 8% w Europie, 4% w Ameryce Północnej zaś 1% w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki.
(AM, źródło: Willis Towers Watson)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Luksemburg stanie się przystanią dla 50 firm po brexicie

Około 50 firm zarządzania aktywami, ubezpieczycieli i innych firm finansowych wybrało Wielkie Księstwo Luksemburg na swoją siedzibę w Unii...


czytaj dalej

Brexit: Ubezpieczyciele przygotowani na każdy scenariusz

Podczas gdy w parlamencie brytyjskim trwa spór o sposób wyjścia z sytuacji, agencja ratingowa AM Best uważa, że ubezpieczyciele z siedzibą w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: „Komunikacja” na bardzo dużym plusie

Mimo wyraźnej obniżki tempa wzrostu przypisu składki w OC posiadaczy pojazdów lądowych, rentowność techniczna w segmencie komunikacyjnym uległa...


czytaj dalej

Warta: Testy sztucznej inteligencji przy przyjmowaniu zgłoszeń szkód

Warta rozpoczęła testy z klientami dotyczące przyjęcia szkód przy pomocy sztucznej inteligencji. Celem wdrożenia nowego rozwiązania jest między...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook