Reklama

KNF: Nowi zastępcy przewodniczącego
piątek, 01 lutego 2019 09:43

30 stycznia prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał na wniosek przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego jego nowych zastępców: Małgorzatę Iwanicz-Drozdowską i Rafała Mikusińskiego. Jednocześnie premier odwołał z dniem 30 stycznia jednego z dotychczasowych zastępców, Andrzeja Diakonowa. Drugi, Marcin Pachucki, będzie pełnił funkcję do 10 marca.

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, która obejmie funkcję zastępcy przewodniczącego KNF z dniem 4 lutego, będzie odpowiadać w UKNF za nadzór nad sektorem bankowym oraz sektorem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych. Jest uznaną ekspertką z zakresu analizy działalności banków, ryzyka bankowego, sieci bezpieczeństwa finansowego oraz kryzysów finansowych i restrukturyzacji banków. Od ponad 25 lat jest związana z praktyką gospodarczą w instytucjach sektora finansowego. Od 1995 r. jest pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora (1997 r.), doktora habilitowanego (2001 r.), zaś w grudniu 2009 r. tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Obecnie kieruje na SGH Katedrą Systemu Finansowego w Instytucie Finansów. Autorka ponad 160 publikacji naukowych, w tym o zasięgu międzynarodowym, i uczestniczka wielu projektów badawczych oraz konferencji krajowych i międzynarodowych. Członkini krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Stypendystka Georgetown University, Washington, D.C. (1999) i Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit EV (1998). Visiting researcher (marzec 2013 – New York University, Stern School of Business) i visiting fellow (Columbia University – Harriman Institute). Odznaczona za działalność naukową i dydaktyczną Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006), Srebrnym (2007) i Złotym (2018) Krzyżem Zasługi.

Rafał Mikusiński, który obejmie funkcję zastępcy przewodniczącego KNF z dniem 11 marca, w UKNF będzie odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem kapitałowym. Z tym segmentem branży finansowej jest związany od jego powstania w 1991 r. Rozpoczynał pracę w biurze maklerskim CDM Pekao. Brał udział w tworzeniu Domu Maklerskiego Banku Amerykańskiego w Polsce, gdzie pracował od 1994 do 1996 r. na stanowisku specjalisty ds. inwestycji własnych. Następnie w latach 1997-1999 zarządzał portfelami ubezpieczeniowymi spółek AGF Ubezpieczenia i ubezpieczenia na życie. W maju 1999 r. rozpoczął pracę w Amplico PTE w dziale inwestycji, gdzie zajmował się zarządzaniem portfelem instrumentów dłużnych, podstawową analizą ekonomiczną i zarządzaniem płynnością OFE. W 2004 r. objął obowiązki dyrektora Działu Inwestycji, a w marcu 2008 r. został powołany na członka zarządu towarzystwa. Od maja 2009 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, nadal będąc odpowiedzialnym za politykę inwestycyjną funduszu. Od listopada 2010 roku pełnił funkcję prezesa zarządu. W kwietniu 2014 roku został powołany na członka zarządu MetLife i jako dyrektor Pionu Inwestycji był odpowiedzialny za obszar inwestycji.

Rafał Mikusiński jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, ukończył także kursy w zakresie doradztwa inwestycyjnego, dla analityków papierów wartościowych, przygotowujące do egzaminu CFA.
(AM, źródło: KNF)

 

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

Generali: Adam Malinowski odszedł ze stanowiska wiceprezesa

Adam Malinowski nie jest już wiceprezesem Generali. 12 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Do czasu mianowania następcy jego...


czytaj dalej

Generali: Dyrektor cyfryzacji powołany

Na stanowisko dyrektora ds. cyfrowych Generali został powołany Steven Zuanella. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji cyfrowej,...


czytaj dalej

AXA: 10 mln euro na odbudowę Notre-Dame

AXA Group, która ma długą tradycję filantropijnego wsparcia dla ochrony francuskiego dziedzictwa kulturowego, zadeklarowała, że przyczyni się do...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Ruszyła masowa sprzedaż PZU GO

PZU GO, beacon połączony z mobilną aplikacją telematyczną, będący sztandarowym projektem ubezpieczyciela stworzonym przez jego ekspertów, trafił...


czytaj dalej

VIG Polska: Biznes majątkowy filarem wyników grupy

Wskaźnik wzrostu działalności majątkowej Vienna Insurance Group (VIG) w Polsce w 2018 roku był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż całego rynku...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook