Reklama

Sejm: Zakłady z podstawą przetwarzania danych o stanie zdrowia
czwartek, 14 lutego 2019 09:32

13 lutego połączone sejmowe Komisje Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrzyły sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). Podczas posiedzenia posłowie wprowadzili poprawki do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – informuje prawo.pl.

Serwis podaje, że poprawka przewiduje, iż zakład przetwarza dane dotyczące zdrowia ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia lub oświadczeniach składanych przed zawarciem umowy odpowiednio w celu oceny ryzyka lub wykonywania umowy w zakresie niezbędnym z uwagi na cel i rodzaj ubezpieczenia. Paweł Litwiński, adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński, wyjaśnia, że poprawka daje ubezpieczycielom ustawową podstawę przetwarzania danych o stanie zdrowia w/w osób, dzięki czemu zakłady nie będą musiały ich pytać o zgodę. Marcin Tarczyński, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń, zaznacza, że poprawka pozwoli towarzystwom na odpowiednie szacowanie ryzyka i prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z umowy. Serwis zwraca uwagę, że poprawka wprowadzona przez posłów została przyjęta wbrew stanowisku Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Ministerstwa Finansów. Z kolei Jan Byrski, adwokat i partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki, wskazuje, że zakładom  pozostawiono zamknięty, liczący 20 pozycji katalog danych do profilowania (m.in. stan zdrowia, miejsce zamieszkania, charakter wykonywanej pracy, przebieg ubezpieczenia, sytuacja finansowa) w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Więcej:
prawo.pl z 14 lutego, Joanna Ojczyk „Konsumenci dowiedzą się, dlaczego bank nie przyznał im kredytu”:
https://www.prawo.pl/...
(AM, źródło: prawo.pl)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Lloyd’s: Plan przechodzenia na platformę elektroniczną

Ubezpieczyciele z rynku Lloyd’s of London przenieśli już 45% swojego biznesu na platformę elektroniczną, wyprzedzając plan.

Branża...


czytaj dalej

Insurance Europe: Frédéric de Courtois wiceprezesem nowej kadencji

Frédéric de Courtois, dyrektor generalny Grupy Generali, został wybrany 22 maja na trzyletnią kadencję na stanowisku wiceprezesa Insurance Europe....


czytaj dalej

Warta odstępuje od oferowania PPK

Na nieco ponad miesiąc przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych z uczestnictwa w programie wycofała się jedna z firm zarejestrowanych już w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Powódź zalewa południową Polskę

Kilka dni intensywnych opadów deszczu sprawiło, że Polska, zwłaszcza południowa, zaczęła zmagać się z nadmiarem wody. Doszło już do kilkuset...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook