Reklama

TUW PZUW: Szkolenia „Bezpieczny Poród”
środa, 20 lutego 2019 09:45

TUW PZUW we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Polskim Towarzystwem Ginekologów i Położników uruchomił cykl bezpłatnych szkoleń „Bezpieczny Poród” dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych i noworodkowych szpitali tworzących Związki Wzajemności Członkowskiej w towarzystwie. Szkolenia odbędą się w nowo otwartym Centrum Symulacji Położniczych, które daje możliwość przećwiczenia zabiegów położniczych w sytuacji porodu powikłanego oraz przeprowadzenia scenariuszy klinicznych w sytuacji zagrożenia życia matki.

Szkolenie składa się z części teoretycznej, w formie seminarium na temat przebiegu porodu wraz z możliwymi powikłaniami, oraz części ćwiczeniowej z użyciem zaawansowanych fantomów porodowych i noworodkowych. Zajęcia odbywają się w wyspecjalizowanych salach porodowych tzw. Wysokiej i Niskiej Wierności. W sali Wysokiej Wierności znajduje się najbardziej technologicznie zaawansowany fantom kobiety rodzącej „Lucie”, pozwalający na przeprowadzenie symulacji porodu prawidłowego oraz powikłanego. Umożliwia on ćwiczenie zabiegów położniczych, między innymi w dystocji barkowej, porodzie miednicowym oraz krwotoku położniczym. Oprogramowanie stwarza także możliwość przeprowadzenia scenariuszy klinicznych w sytuacji zagrożenia życia matki, np. rzucawki, nagłego zatrzymania krążenia czy resuscytacji wewnątrzmacicznej płodu. Sala ćwiczeń Niskiej Wierności została wyposażona w nowoczesny symulator noworodka umożliwiający ćwiczenie postępowania resuscytacyjnego.

W Centrum znajduje się również nowoczesny symulator porodowy SIMmom do ćwiczeń, między innymi porodów zabiegowych z użyciem kleszczy i próżniociągu położniczego oraz symulator porodowy PROMPT Flex przeznaczony do szkolenia z procedur symulujących prowadzenie porodu siłami natury w przypadkach niekorzystnych odmian położenia płodu, np. położenia miednicowego. Dodatkowo Centrum posiada profesjonalną reżyserkę z lustrem weneckim, która pozwala na sterowanie symulatorami, rejestrację obrazu i dźwięku, a także salę seminaryjną, w której omawiane są przeprowadzane symulacje. W ten sposób każdy uczestnik szkolenia może we własnym zakresie ocenić swoje postępowanie, współpracę z innymi biorącymi udział w symulacji, a także na bieżąco omówić ze szkolącymi wszelkie wątpliwości.

- Szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego prowadzenia porodu są szczególnie dramatyczne dla rodziny oczekującej na dziecko oraz dla personelu medycznego, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić i sfinansować szkolenia fantomowe pełniące bardzo istotną funkcję w prewencji komplikacji porodowych. Chcemy wspierać naszych członków i wspólnymi siłami podnosić poziom kwalifikacji zespołów położniczych, tak aby w przyszłości minimalizować liczbę zgłaszanych roszczeń– powiedział Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW PZUW.

Szkolenia, realizowane w oparciu o ekspertyzę kanadyjskiego uniwersytetu McGill (Montreal, Kanada), prowadzi zespół doświadczonych położnych, perinatologów i neonatologów związanych z Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM. Koszt uczestnictwa w szkoleniu finansowany jest z funduszu prewencyjnego TUW PZUW, a partnerem programu jest PZU.
(AM, źródło: PZU)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook