Reklama

TUW PZUW: Szkolenia „Bezpieczny Poród”
środa, 20 lutego 2019 09:45

TUW PZUW we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Polskim Towarzystwem Ginekologów i Położników uruchomił cykl bezpłatnych szkoleń „Bezpieczny Poród” dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych i noworodkowych szpitali tworzących Związki Wzajemności Członkowskiej w towarzystwie. Szkolenia odbędą się w nowo otwartym Centrum Symulacji Położniczych, które daje możliwość przećwiczenia zabiegów położniczych w sytuacji porodu powikłanego oraz przeprowadzenia scenariuszy klinicznych w sytuacji zagrożenia życia matki.

Szkolenie składa się z części teoretycznej, w formie seminarium na temat przebiegu porodu wraz z możliwymi powikłaniami, oraz części ćwiczeniowej z użyciem zaawansowanych fantomów porodowych i noworodkowych. Zajęcia odbywają się w wyspecjalizowanych salach porodowych tzw. Wysokiej i Niskiej Wierności. W sali Wysokiej Wierności znajduje się najbardziej technologicznie zaawansowany fantom kobiety rodzącej „Lucie”, pozwalający na przeprowadzenie symulacji porodu prawidłowego oraz powikłanego. Umożliwia on ćwiczenie zabiegów położniczych, między innymi w dystocji barkowej, porodzie miednicowym oraz krwotoku położniczym. Oprogramowanie stwarza także możliwość przeprowadzenia scenariuszy klinicznych w sytuacji zagrożenia życia matki, np. rzucawki, nagłego zatrzymania krążenia czy resuscytacji wewnątrzmacicznej płodu. Sala ćwiczeń Niskiej Wierności została wyposażona w nowoczesny symulator noworodka umożliwiający ćwiczenie postępowania resuscytacyjnego.

W Centrum znajduje się również nowoczesny symulator porodowy SIMmom do ćwiczeń, między innymi porodów zabiegowych z użyciem kleszczy i próżniociągu położniczego oraz symulator porodowy PROMPT Flex przeznaczony do szkolenia z procedur symulujących prowadzenie porodu siłami natury w przypadkach niekorzystnych odmian położenia płodu, np. położenia miednicowego. Dodatkowo Centrum posiada profesjonalną reżyserkę z lustrem weneckim, która pozwala na sterowanie symulatorami, rejestrację obrazu i dźwięku, a także salę seminaryjną, w której omawiane są przeprowadzane symulacje. W ten sposób każdy uczestnik szkolenia może we własnym zakresie ocenić swoje postępowanie, współpracę z innymi biorącymi udział w symulacji, a także na bieżąco omówić ze szkolącymi wszelkie wątpliwości.

- Szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego prowadzenia porodu są szczególnie dramatyczne dla rodziny oczekującej na dziecko oraz dla personelu medycznego, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić i sfinansować szkolenia fantomowe pełniące bardzo istotną funkcję w prewencji komplikacji porodowych. Chcemy wspierać naszych członków i wspólnymi siłami podnosić poziom kwalifikacji zespołów położniczych, tak aby w przyszłości minimalizować liczbę zgłaszanych roszczeń– powiedział Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW PZUW.

Szkolenia, realizowane w oparciu o ekspertyzę kanadyjskiego uniwersytetu McGill (Montreal, Kanada), prowadzi zespół doświadczonych położnych, perinatologów i neonatologów związanych z Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM. Koszt uczestnictwa w szkoleniu finansowany jest z funduszu prewencyjnego TUW PZUW, a partnerem programu jest PZU.
(AM, źródło: PZU)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Luksemburg stanie się przystanią dla 50 firm po brexicie

Około 50 firm zarządzania aktywami, ubezpieczycieli i innych firm finansowych wybrało Wielkie Księstwo Luksemburg na swoją siedzibę w Unii...


czytaj dalej

Brexit: Ubezpieczyciele przygotowani na każdy scenariusz

Podczas gdy w parlamencie brytyjskim trwa spór o sposób wyjścia z sytuacji, agencja ratingowa AM Best uważa, że ubezpieczyciele z siedzibą w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: „Komunikacja” na bardzo dużym plusie

Mimo wyraźnej obniżki tempa wzrostu przypisu składki w OC posiadaczy pojazdów lądowych, rentowność techniczna w segmencie komunikacyjnym uległa...


czytaj dalej

Warta: Testy sztucznej inteligencji przy przyjmowaniu zgłoszeń szkód

Warta rozpoczęła testy z klientami dotyczące przyjęcia szkód przy pomocy sztucznej inteligencji. Celem wdrożenia nowego rozwiązania jest między...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook