Reklama

IGTE: Należy doprecyzować zasady polityki inwestycyjnej w PPK
czwartek, 07 marca 2019 09:40

Zdaniem Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE), zasady polityki inwestycyjnej w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) wymagają doprecyzowania.

– Przepisy ustawy o PPK regulujące kwestie inwestycji wzbudzają szereg pytań. Dodatkowo opublikowany ostatnio projekt rozporządzenia w sprawie benchmarków budzi wątpliwości, czy przyjęte w nim rozwiązania nie będą powodować, że zarządzający portfelem inwestycyjnym funduszy będą dążyć do upodobniania portfeli inwestycyjnych. Doprecyzowanie tych kwestii w dialogu regulatora z nadzorcą i rynkiem jest ważnym czynnikiem sukcesu wdrożenia nowego programu długoterminowego oszczędzania – uważa Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Według Izby, powodzenie planów wiązanych przez rząd z PPK (podniesienie poziomu długoterminowych oszczędności Polaków, a poprawa ich bezpieczeństwa finansowego, zwiększenie podaży krajowego długookresowego kapitału, zmniejszenie zależności gospodarki od inwestycji zagranicznych) zależy od wielu wzajemnie wpływających na siebie czynników. Kluczowym wśród nich są ramy polityki inwestycyjnej wyznaczające kierunki, w których popłynie strumień oszczędności oraz zasady, zgodnie z którymi będą one inwestowane, a także definiujące zakres możliwych stóp zwrotu i poziom bezpieczeństwa środków. Przepisy ustawy regulujące kwestie inwestycji wzbudzają wśród zarządzających szereg pytań.

Sukces nowego systemu długoterminowych oszczędności w perspektywie społecznej kształtować będzie nie tylko konstrukcja oferowanych przez rynek produktów, a co za tym idzie możliwości zrozumienia ich istoty przez oszczędzających, ale także sposób komunikowania i sprzedaży, które będą miały kapitalne znaczenie dla budowy zaufania pracowników do produktów okołoemerytalnych – twierdzi szefowa IGTE.

Zagadnieniem wymagającym dyskusji jest również znalezienie odpowiedniego poziomu równowagi pomiędzy interesami przyszłych emerytów a gospodarki w obszarze, w którym mogą nie być komplementarne. Izba uważa, że odpowiednia alokacja funduszy może wspierać polską gospodarkę, dostarczając kapitał tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, albo tam, gdzie przyniesie najlepszy wzrost, bądź też tam, gdzie stopy zwrotu będą satysfakcjonujące i powtarzalne, a ryzyko zostanie zminimalizowane. Poza powyższymi aspektami polityka inwestycyjna będzie kształtować kierunek rozwoju GPW i rynku kapitałowego, które mają stanowić główny wehikuł pomnażania długoterminowych oszczędności. Ich zdolność do dostarczania satysfakcjonujących stóp zwrotu wpłynie z kolei na poziom partycypacji w programach oszczędnościowych, w tym w PPK.
(AM, źródło: IGTE)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Luksemburg stanie się przystanią dla 50 firm po brexicie

Około 50 firm zarządzania aktywami, ubezpieczycieli i innych firm finansowych wybrało Wielkie Księstwo Luksemburg na swoją siedzibę w Unii...


czytaj dalej

Brexit: Ubezpieczyciele przygotowani na każdy scenariusz

Podczas gdy w parlamencie brytyjskim trwa spór o sposób wyjścia z sytuacji, agencja ratingowa AM Best uważa, że ubezpieczyciele z siedzibą w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: „Komunikacja” na bardzo dużym plusie

Mimo wyraźnej obniżki tempa wzrostu przypisu składki w OC posiadaczy pojazdów lądowych, rentowność techniczna w segmencie komunikacyjnym uległa...


czytaj dalej

Warta: Testy sztucznej inteligencji przy przyjmowaniu zgłoszeń szkód

Warta rozpoczęła testy z klientami dotyczące przyjęcia szkód przy pomocy sztucznej inteligencji. Celem wdrożenia nowego rozwiązania jest między...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook