Reklama

MRiRW: Spotkanie poświecone ubezpieczeniom rolnym
piątek, 08 marca 2019 09:32

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) Rafał Romanowski spotkał się 5 marca z przedstawicielami Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) reprezentującymi zakłady uczestniczące w ubezpieczaniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od ryzyka powstania szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawisk atmosferyczne.

Podczas spotkania omówiony został stan przygotowań do tegorocznej sprzedaży polis upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od poszczególnych ryzyk, w tym szkód spowodowanych przez suszę w nowych warunkach prawnych, tj. zastosowania franszyzy redukcyjnej.

PIU zobowiązała się do przygotowania pakietu informacyjnego, który umożliwiałby zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej wśród producentów rolnych, uczniów szkół rolniczych i pracowników obsługi rolnictwa.

Powołany w lutym 2017 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zespół do spraw ubezpieczeń w rolnictwie będzie prowadził dalsze prace nad upowszechnieniem systemu ubezpieczeń z wykorzystaniem zaplanowanych w budżecie na 2019 r. wydatków na dopłaty do stawek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Działania te mają na celu przejęcie przez ubezpieczycieli odpowiedzialności w przypadku powstania szkód na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
(AM, źródło: MRiRW)

 

Unum Życie: Łukasz Świerczek w zarządzie

Rada Nadzorcza Unum Życie TUiR S.A. powołała w skład zarządu Łukasza Świerczka, który odpowiedzialny będzie za pion prawno-administracyjny spółki....


czytaj dalej

Skarbiec TFI: Grzegorz Zatryb w zarządzie

Rada Nadzorcza Skarbiec TFI powołała 19 lipca 2019 r. w skład zarządu spółki Skarbiec TFI Grzegorza Zatryba, dyrektora inwestycyjnego Towarzystwa...


czytaj dalej

Francja: ataki z żądaniem okupu na duże firmy

Duże firmy we Francji są coraz częściej celem cyberataków polegających na zablokowaniu danych i żądaniu okupu, ale często nie zgłaszają napaści z...


czytaj dalej

Bezpieczeństwo cybernetyczne w rękach wojskowego eksperta

Ubezpieczyciel specjalistyczny Liberty Specialty Markets (LSM), wchodzący w skład Grupy Liberty Mutual Insurance, powołał Jona Rigby’ego na...


czytaj dalej

UFG: Młodzi mężczyźni unikają ubezpieczenia i powodują kolizje

Największe ryzyko kolizji z pojazdem bez polisy OC istnieje w zachodniej Polsce oraz na Mazurach. To tam kierowcy najczęściej decydują się...


czytaj dalej

UNIQA: Komunikacja w 12 ratach

UNIQA wprowadziła możliwość rozłożenia płatności za ubezpieczenia komunikacyjne na 12 rat. Dotychczas możliwa była płatność jednorazowa lub w 2 i...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook