Reklama

MRiRW: Spotkanie poświecone ubezpieczeniom rolnym
piątek, 08 marca 2019 09:32

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) Rafał Romanowski spotkał się 5 marca z przedstawicielami Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) reprezentującymi zakłady uczestniczące w ubezpieczaniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od ryzyka powstania szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawisk atmosferyczne.

Podczas spotkania omówiony został stan przygotowań do tegorocznej sprzedaży polis upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od poszczególnych ryzyk, w tym szkód spowodowanych przez suszę w nowych warunkach prawnych, tj. zastosowania franszyzy redukcyjnej.

PIU zobowiązała się do przygotowania pakietu informacyjnego, który umożliwiałby zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej wśród producentów rolnych, uczniów szkół rolniczych i pracowników obsługi rolnictwa.

Powołany w lutym 2017 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zespół do spraw ubezpieczeń w rolnictwie będzie prowadził dalsze prace nad upowszechnieniem systemu ubezpieczeń z wykorzystaniem zaplanowanych w budżecie na 2019 r. wydatków na dopłaty do stawek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Działania te mają na celu przejęcie przez ubezpieczycieli odpowiedzialności w przypadku powstania szkód na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
(AM, źródło: MRiRW)

 

DWF Poland: Paweł Stykowski na czele praktyki ubezpieczeniowej

We wrześniu do DWF Poland dołączył Paweł Stykowski. W polskim oddziale kancelarii objął stanowisko local partnera. Jego zadaniem będzie...


czytaj dalej

Colonnade Insurance: Grzegorz Kulik nowym dyrektorem generalnym

Po niecałych trzech miesiącach od rezygnacji z zajmowanej funkcji wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska Grzegorz Kulik objął...


czytaj dalej

Marsh: Menadżerowie poświęcają niewiele czasu na zarządzanie cyberryzykiem

Większość członków zarządu lub kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w swojej organizacji poświęca nie więcej...


czytaj dalej

Allianz: Spadek zasobów finansowych w krajach rozwiniętych i wschodzących

W 2018 roku zasoby finansowe w krajach rozwiniętych i wschodzących po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. zanotowały symultaniczny...


czytaj dalej

PIU: Coraz bliżej 3 mln osób objętych ochroną w ramach polisy zdrowotnej

Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych nadal rośnie. Szybko zwiększa się też grono Polaków objętych ochroną w ramach tego typu polis.

czytaj dalej

Ubea.pl: Zmiany w rankingu

W sierpniu doszło do kilku zmian w rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook