Reklama

MRiRW: Spotkanie poświecone ubezpieczeniom rolnym
piątek, 08 marca 2019 09:32

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) Rafał Romanowski spotkał się 5 marca z przedstawicielami Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) reprezentującymi zakłady uczestniczące w ubezpieczaniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od ryzyka powstania szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawisk atmosferyczne.

Podczas spotkania omówiony został stan przygotowań do tegorocznej sprzedaży polis upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od poszczególnych ryzyk, w tym szkód spowodowanych przez suszę w nowych warunkach prawnych, tj. zastosowania franszyzy redukcyjnej.

PIU zobowiązała się do przygotowania pakietu informacyjnego, który umożliwiałby zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej wśród producentów rolnych, uczniów szkół rolniczych i pracowników obsługi rolnictwa.

Powołany w lutym 2017 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zespół do spraw ubezpieczeń w rolnictwie będzie prowadził dalsze prace nad upowszechnieniem systemu ubezpieczeń z wykorzystaniem zaplanowanych w budżecie na 2019 r. wydatków na dopłaty do stawek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Działania te mają na celu przejęcie przez ubezpieczycieli odpowiedzialności w przypadku powstania szkód na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
(AM, źródło: MRiRW)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Luksemburg stanie się przystanią dla 50 firm po brexicie

Około 50 firm zarządzania aktywami, ubezpieczycieli i innych firm finansowych wybrało Wielkie Księstwo Luksemburg na swoją siedzibę w Unii...


czytaj dalej

Brexit: Ubezpieczyciele przygotowani na każdy scenariusz

Podczas gdy w parlamencie brytyjskim trwa spór o sposób wyjścia z sytuacji, agencja ratingowa AM Best uważa, że ubezpieczyciele z siedzibą w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: „Komunikacja” na bardzo dużym plusie

Mimo wyraźnej obniżki tempa wzrostu przypisu składki w OC posiadaczy pojazdów lądowych, rentowność techniczna w segmencie komunikacyjnym uległa...


czytaj dalej

Warta: Testy sztucznej inteligencji przy przyjmowaniu zgłoszeń szkód

Warta rozpoczęła testy z klientami dotyczące przyjęcia szkód przy pomocy sztucznej inteligencji. Celem wdrożenia nowego rozwiązania jest między...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook