Reklama

MRiRW: Spotkanie poświecone ubezpieczeniom rolnym
piątek, 08 marca 2019 09:32

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) Rafał Romanowski spotkał się 5 marca z przedstawicielami Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) reprezentującymi zakłady uczestniczące w ubezpieczaniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od ryzyka powstania szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawisk atmosferyczne.

Podczas spotkania omówiony został stan przygotowań do tegorocznej sprzedaży polis upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od poszczególnych ryzyk, w tym szkód spowodowanych przez suszę w nowych warunkach prawnych, tj. zastosowania franszyzy redukcyjnej.

PIU zobowiązała się do przygotowania pakietu informacyjnego, który umożliwiałby zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej wśród producentów rolnych, uczniów szkół rolniczych i pracowników obsługi rolnictwa.

Powołany w lutym 2017 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zespół do spraw ubezpieczeń w rolnictwie będzie prowadził dalsze prace nad upowszechnieniem systemu ubezpieczeń z wykorzystaniem zaplanowanych w budżecie na 2019 r. wydatków na dopłaty do stawek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Działania te mają na celu przejęcie przez ubezpieczycieli odpowiedzialności w przypadku powstania szkód na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
(AM, źródło: MRiRW)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

PBUK: Nowela wymaga korekt

W ocenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), wprowadzenie ściślejszych regulacji mogących ustabilizować działalność...


czytaj dalej

Digital Care: Ponad 6 tys. uszkodzeń smartfonów w trakcie majówki

Według statystyk firmy Digital Care, liczba uszkodzeń telefonów w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego była o ponad 30% wyższa niż w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook