Reklama

Prawo: Zadośćuczynienie dla bliskich nienarodzonego dziecka
poniedziałek, 11 marca 2019 09:16

Z grudniowego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie można wywnioskować, że dziecko nienarodzone – zdolne do życia poza organizmem matki – może zostać uznane za zmarłego w rozumieniu art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego – informuje „Rzeczpospolita”.

Gazeta pisze, że rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której babcia domagała się od ubezpieczyciela szpitala 49 tys. zł zadośćuczynienia za ból i cierpienie po śmierci wnuka wskutek błędu medycznego.

Sąd Rejonowy w Olsztynie wskazał, że dziecko nienarodzone – zdolne do życia poza organizmem matki – może zostać uznane za zmarłego w rozumieniu art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego. Zwrócił też uwagę na powstanie silnej więzi pomiędzy babcią a nienarodzonym wnukiem, pozwalającą uznać go za najbliższego członka rodziny. SR uznał, że odpowiednią kwotą zadośćuczynienia będzie 20 tys. zł.

Ubezpieczyciel odwołał się od wyroku SR, uznając, że narusza on art. 446 § 4 k.c. przez przyjęcie, że przepis uznaje, iż sformułowanie „zmarły” obejmuje także płód w sytuacji, w której dochodzi do martwego urodzenia. Pozwany zarzucił też sądowi przyjęcie błędnej wykładni pojęcia „odpowiednia suma zadośćuczynienia" i w konsekwencji zasądzenie rażąco wygórowanej kwoty zadośćuczynienia. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że apelacja jest bezzasadna. Przypomniał, że Sąd Najwyższy w wyroku z 9 marca 2012 r. stanął na stanowisku, iż dziecko, które urodziło się martwe może być uznane za „zmarłego” w rozumieniu w/w przepisu i dla jego właściwej wykładni nie ma znaczenia to, że dziecko nienarodzone nie może być uznane za poszkodowanego w rozumieniu art. 446 § 1 k.c., gdyż w art. 446 § 4 k.c. roszczenie o zadośćuczynienie zostało przyznane nie poszkodowanym, lecz osobom bliskim zmarłego. Z tego względu zdolność prawna zmarłego nie jest przesłanką powstania roszczenia o zadośćuczynienie. SO przypomniał też, że SN w wyroku z 13 maja 2015 r. (III CSK 286/14) podkreślił, że zadośćuczynienie nie przysługuje tylko wtedy, gdy śmierć dziecka nastąpiła w fazie niezdolności do samodzielnego funkcjonowania poza organizmem matki. A w tym przypadku śmierć nastąpiła w momencie, w którym dziecko było zdolne do życia poza organizmem matki.

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 8 marca, Mateusz Adamski „Sąd: zadośćuczynienie dla babci nienarodzonego dziecka”:
https://www.rp.pl/...
(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Luksemburg stanie się przystanią dla 50 firm po brexicie

Około 50 firm zarządzania aktywami, ubezpieczycieli i innych firm finansowych wybrało Wielkie Księstwo Luksemburg na swoją siedzibę w Unii...


czytaj dalej

Brexit: Ubezpieczyciele przygotowani na każdy scenariusz

Podczas gdy w parlamencie brytyjskim trwa spór o sposób wyjścia z sytuacji, agencja ratingowa AM Best uważa, że ubezpieczyciele z siedzibą w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: „Komunikacja” na bardzo dużym plusie

Mimo wyraźnej obniżki tempa wzrostu przypisu składki w OC posiadaczy pojazdów lądowych, rentowność techniczna w segmencie komunikacyjnym uległa...


czytaj dalej

Warta: Testy sztucznej inteligencji przy przyjmowaniu zgłoszeń szkód

Warta rozpoczęła testy z klientami dotyczące przyjęcia szkód przy pomocy sztucznej inteligencji. Celem wdrożenia nowego rozwiązania jest między...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook