Reklama

Prawo: Zadośćuczynienie dla bliskich nienarodzonego dziecka
poniedziałek, 11 marca 2019 09:16

Z grudniowego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie można wywnioskować, że dziecko nienarodzone – zdolne do życia poza organizmem matki – może zostać uznane za zmarłego w rozumieniu art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego – informuje „Rzeczpospolita”.

Gazeta pisze, że rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której babcia domagała się od ubezpieczyciela szpitala 49 tys. zł zadośćuczynienia za ból i cierpienie po śmierci wnuka wskutek błędu medycznego.

Sąd Rejonowy w Olsztynie wskazał, że dziecko nienarodzone – zdolne do życia poza organizmem matki – może zostać uznane za zmarłego w rozumieniu art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego. Zwrócił też uwagę na powstanie silnej więzi pomiędzy babcią a nienarodzonym wnukiem, pozwalającą uznać go za najbliższego członka rodziny. SR uznał, że odpowiednią kwotą zadośćuczynienia będzie 20 tys. zł.

Ubezpieczyciel odwołał się od wyroku SR, uznając, że narusza on art. 446 § 4 k.c. przez przyjęcie, że przepis uznaje, iż sformułowanie „zmarły” obejmuje także płód w sytuacji, w której dochodzi do martwego urodzenia. Pozwany zarzucił też sądowi przyjęcie błędnej wykładni pojęcia „odpowiednia suma zadośćuczynienia" i w konsekwencji zasądzenie rażąco wygórowanej kwoty zadośćuczynienia. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że apelacja jest bezzasadna. Przypomniał, że Sąd Najwyższy w wyroku z 9 marca 2012 r. stanął na stanowisku, iż dziecko, które urodziło się martwe może być uznane za „zmarłego” w rozumieniu w/w przepisu i dla jego właściwej wykładni nie ma znaczenia to, że dziecko nienarodzone nie może być uznane za poszkodowanego w rozumieniu art. 446 § 1 k.c., gdyż w art. 446 § 4 k.c. roszczenie o zadośćuczynienie zostało przyznane nie poszkodowanym, lecz osobom bliskim zmarłego. Z tego względu zdolność prawna zmarłego nie jest przesłanką powstania roszczenia o zadośćuczynienie. SO przypomniał też, że SN w wyroku z 13 maja 2015 r. (III CSK 286/14) podkreślił, że zadośćuczynienie nie przysługuje tylko wtedy, gdy śmierć dziecka nastąpiła w fazie niezdolności do samodzielnego funkcjonowania poza organizmem matki. A w tym przypadku śmierć nastąpiła w momencie, w którym dziecko było zdolne do życia poza organizmem matki.

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 8 marca, Mateusz Adamski „Sąd: zadośćuczynienie dla babci nienarodzonego dziecka”:
https://www.rp.pl/...
(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

PBUK: Nowela wymaga korekt

W ocenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), wprowadzenie ściślejszych regulacji mogących ustabilizować działalność...


czytaj dalej

Digital Care: Ponad 6 tys. uszkodzeń smartfonów w trakcie majówki

Według statystyk firmy Digital Care, liczba uszkodzeń telefonów w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego była o ponad 30% wyższa niż w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook