Reklama

Aegon: Rejestracja funduszy do oferty PPK
poniedziałek, 11 marca 2019 09:45

Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do rejestru funduszy emerytalnych osiem Dobrowolnych Funduszy Emerytalnych utworzonych przez Aegon PTE. Fundusze te mają funkcjonować jako tzw. Fundusze Zdefiniowanej Daty w ramach przygotowywanej przez towarzystwo oferty Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Aegon PTE zarządza Aegon OFE, który jest czwartym otwartym funduszem emerytalnym na rynku, zarówno pod względem wartości aktywów (13,6 mld zł na koniec 2018 r.), jak i liczby członków funduszu (1,8 mln). PPK mają być naturalnym uzupełnieniem oferty rozwiązań emerytalnych firmy.

W celu systematycznego zwiększania wartości, środki zgromadzone w Planach będą inwestowane w tzw. fundusze zdefiniowanej daty zarządzane przez wybraną przez pracodawcę instytucję finansową. Aby zminimalizować ryzyko, polityki inwestycyjne poszczególnych funduszy będą dopasowane do wieku uczestników PPK – im starszy uczestnik, tym mniejsza będzie ekspozycja danego funduszu na ryzyko związane z inwestowaniem.
(AM, źródło: Aegon)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

PBUK: Nowela wymaga korekt

W ocenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), wprowadzenie ściślejszych regulacji mogących ustabilizować działalność...


czytaj dalej

Digital Care: Ponad 6 tys. uszkodzeń smartfonów w trakcie majówki

Według statystyk firmy Digital Care, liczba uszkodzeń telefonów w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego była o ponad 30% wyższa niż w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook