Reklama

Swiss Re: Za 15 lat największym rynkiem ubezpieczeniowym będą Chiny
poniedziałek, 18 marca 2019 09:39

Rynki wschodzące pozostaną motorem wzrostu globalnej gospodarki i branży ubezpieczeniowej przez następną dekadę. Odzwierciedla to trwające przesuwanie ekonomicznej potęgi z Zachodu na Wschód.

Jeśli chodzi o trendy makroekonomiczne, to wzrost na rynkach wschodzących w ostatnich latach stał się bardziej umiarkowany, wobec dojrzewania gospodarek i większej ekspozycji na zewnętrzne czynniki cykliczne – stwierdzono w najnowszym raporcie sigma Instytutu Swiss Re, omawianym przez portal Insurance Journal. Niemniej jednak prognozy wciąż wskazują, że gospodarki wschodzące łącznie będą odpowiadać za 60% globalnego wzrostu w okresie najbliższych 10 lat. „W tym kontekście spodziewamy się, że to raczej jakość, a nie szybkość wzrostu będzie czynnikiem różnicującym wśród samych rynków wschodzących” – zauważają autorzy raportu.

Sigma raport odnotował, że siedem największych rynków wschodzących wniesie do 42% globalnego wzrostu, przy czym wkład samych Chin wyniesie 27%.

Wzrost gospodarczy napędza również wzrost w sektorze ubezpieczeniowym, gdzie przewiduje się, że udział rynków wschodzących w globalnej składce wzrośnie o ok. 50% w ciągu następnych 10 lat.

„Nasze prognozy pokazują, że wschodząca Azja będzie przewodzić we wzroście składki, która wzrośnie do trzykrotności światowej przeciętnej w ciągu następnych dwóch lat, a Chiny staną się największym rynkiem ubezpieczeniowym za 15 lat” – czytamy dalej w raporcie. Oczekuje się, że w ciągu najbliższej dekady składka z rynku wschodzącego prześcignie czterokrotnie wzrost składki z rynku rozwiniętego.

Raport identyfikuje specyficzne dla branży trendy napędzające wzrost na rynkach wschodzących.
•    Ewolucja regulacji. Umożliwiająca wzrost regulacja pomaga zwiększyć penetrację ubezpieczeniową na rynkach wschodzących i stworzyć sieć bezpieczeństwa społecznego. Polityka rządów promuje zainteresowanie ubezpieczeniami, pomaga budować finansowe bezpieczeństwo gospodarstw domowych i rozwijać pewne branże. Międzynarodowe standardy wypłacalności są przyjmowane w różnym tempie przez różne kraje wschodzące.
•    Poprawa dostępu do rynku. Bariery handlowe ograniczają konkurencję na rynkach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Wzrost protekcjonizmu w ostatnich latach ograniczył dostęp do rynku przez np. limity zagranicznej własności firm ubezpieczeniowych. Niemniej jednak rynki ubezpieczeniowe są dziś bardziej otwarte niż 10 lat temu. Azjatyckie rządy podejmują inicjatywy w celu deregulacji i liberalizacji.
•    Rewolucja insurtech. Podczas gdy Chiny przodują w rozwiązaniach technologii ubezpieczeniowej, ich wdrażanie na innych rynkach wschodzących przebiega wolniej, wskutek m.in. barier regulacyjnych. Dzięki rozluźnieniu regulacji pozwalającemu ubezpieczycielom na zwiększenie zaangażowania w firmy technologiczne, inne rynki wschodzące mają szansę pójść śladem Chin.
•    Urządzenia mobilne. Stają się one najważniejszym punktem interakcji klienta z ubezpieczycielem.
•    Urbanizacja i inwestycje w infrastrukturę. Inwestycje stwarzają istotne możliwości ubezpieczeniowe, generując prognozowany wolumen skumulowanej składki z ubezpieczeń budowlanych z rynków wschodzących w wysokości 44 mld dol. w okresie 2017–2035.
•    Szersze włączenie finansowe. Poprawa dostępu do ubezpieczeń ma wartość szczególnie dla osób o niskich dochodach. Przyczynia się do zniwelowania luki w ochronie dużego segmentu populacji świata.
AC

 

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

Generali: Adam Malinowski odszedł ze stanowiska wiceprezesa

Adam Malinowski nie jest już wiceprezesem Generali. 12 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Do czasu mianowania następcy jego...


czytaj dalej

Generali: Dyrektor cyfryzacji powołany

Na stanowisko dyrektora ds. cyfrowych Generali został powołany Steven Zuanella. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji cyfrowej,...


czytaj dalej

AXA: 10 mln euro na odbudowę Notre-Dame

AXA Group, która ma długą tradycję filantropijnego wsparcia dla ochrony francuskiego dziedzictwa kulturowego, zadeklarowała, że przyczyni się do...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Ruszyła masowa sprzedaż PZU GO

PZU GO, beacon połączony z mobilną aplikacją telematyczną, będący sztandarowym projektem ubezpieczyciela stworzonym przez jego ekspertów, trafił...


czytaj dalej

VIG Polska: Biznes majątkowy filarem wyników grupy

Wskaźnik wzrostu działalności majątkowej Vienna Insurance Group (VIG) w Polsce w 2018 roku był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż całego rynku...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook