Reklama

PIU: Jednolity wzór zaświadczeń o zdaniu egzaminu agencyjnego
poniedziałek, 18 marca 2019 09:44

Polska Izba Ubezpieczeń opracowała wzory pisemnych zaświadczeń o zdaniu egzaminu przez osoby, które chcą wykonywać czynności agencyjne. Ujednolicenie tych dokumentów ma na celu ograniczenie dotychczasowych trudności ubezpieczycieli z interpretacją treści zaświadczeń wystawianych przez inne zakłady.

Do tej pory każde towarzystwo wydawało zaświadczenia na swoich drukach. Zdarzały się sytuacje, że niektóre firmy nie akceptowały dokumentów wystawionych przez inne zakłady ze względu na wątpliwości interpretacyjne. Dlatego działające przy PIU: komisja ds. dystrybucji ubezpieczeń majątkowych oraz podkomisja ds. pośrednictwa ubezpieczeń na życie, opracowały wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu dla: osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, osób, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń*, osób wykonujących czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń oraz wykonujących czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji.

Wzory mają charakter dobrych praktyk, zakłady mogą z nich korzystać na zasadach dobrowolności. Szablony zostały opracowane zgodnie z treścią rozporządzenia**, po analizie zaświadczeń o zdaniu egzaminu, stosowanych aktualnie przez poszczególne zakłady ubezpieczeń. Ustalono jednolitą treść zaświadczeń o zdaniu egzaminu oraz podziału zaświadczeń na poszczególne wzory, z uwzględnieniem:

•    niezbędnego minimum informacji, które zgodnie z rozporządzeniem powinny być zawarte w zaświadczeniu,
•    podziału na grupy osób zdających poszczególne egzaminy oraz wymagany zakres tematyczny egzaminów.

„Stosowanie wzorów przez zakłady ubezpieczeń przyczyni się do ujednolicenia i uporządkowania na rynku ubezpieczeń procesu dokumentowania uprawnień agentów i osób wykonujących czynności agencyjne albo dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji. Wyeliminuje ewentualne wątpliwości dotyczące interpretacji treści zaświadczeń o zdaniu egzaminu, a tym samym ułatwi procesy rekrutacyjne w zakładach ubezpieczeń” – napisała na blogu PIU Barbara Sanek z Zespołu Radców Prawnych PIU.

***

*Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486 ze zm.).
**Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji (Dz.U. z 2018 r. poz.1746).
AM, news@gu.com.pl
(źródło: PIU)

 

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

Generali: Adam Malinowski odszedł ze stanowiska wiceprezesa

Adam Malinowski nie jest już wiceprezesem Generali. 12 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Do czasu mianowania następcy jego...


czytaj dalej

Generali: Dyrektor cyfryzacji powołany

Na stanowisko dyrektora ds. cyfrowych Generali został powołany Steven Zuanella. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji cyfrowej,...


czytaj dalej

AXA: 10 mln euro na odbudowę Notre-Dame

AXA Group, która ma długą tradycję filantropijnego wsparcia dla ochrony francuskiego dziedzictwa kulturowego, zadeklarowała, że przyczyni się do...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Ruszyła masowa sprzedaż PZU GO

PZU GO, beacon połączony z mobilną aplikacją telematyczną, będący sztandarowym projektem ubezpieczyciela stworzonym przez jego ekspertów, trafił...


czytaj dalej

VIG Polska: Biznes majątkowy filarem wyników grupy

Wskaźnik wzrostu działalności majątkowej Vienna Insurance Group (VIG) w Polsce w 2018 roku był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż całego rynku...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook