Reklama

PPK zbliża się wielkimi krokami
czwartek, 04 kwietnia 2019 09:01

1 lipca br. wchodzi w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Przed pracodawcami ważna decyzja o wyborze firmy prowadzącej fundusze dla pracowników. Podejmując ją, zwracajmy uwagę na wiarygodność i fundamenty instytucji oferującej PPK – mówi Marek Piętka, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów w Warcie.

Aleksandra E. Wysocka: – Czym są pracownicze plany kapitałowe, które już wkrótce będą jednym z filarów systemu emerytalnego w Polsce?
Marek Piętka: –
Moim zdaniem administracja rządowa podjęła się wprowadzenia słusznej reformy, która przygotowuje program będący uzupełnieniem dla emerytury z ZUS. Tym wsparciem są właśnie pracownicze plany kapitałowe.

Nie ma co ukrywać, że PPK to odpowiedź na wielkie wyzwanie, jakim są zmiany demograficzne, które są widoczne w praktycznie wszystkich krajach rozwiniętych. Dane potwierdzają, że społeczeństwa starzeją się. W efekcie w przyszłości będzie coraz więcej osób w wieku emerytalnym, a tym samym coraz mniej aktywnych zawodowo. PPK to sposób na zwiększenie środków, jakie pracownik będzie miał do dyspozycji po przejściu na emeryturę.

Co czeka pracodawców w związku z pojawieniem się PPK?
– Przede wszystkim muszą być gotowi na długoletnie prowadzenie programu. Ważne, aby  uwzględnić go w budżetach na najbliższe kilka lat. Nie można również zapomnieć o przygotowaniu się do obsługi tego programu. Pierwszym krokiem będzie jednak wybór firmy prowadzącej PPK. Pracodawca dokonuje tego w porozumieniu z organizacją związkową albo inną uprawnioną reprezentacją pracowników. Pamiętajmy również, aby planując wdrożenie PPK uwzględnić odpowiedni czas na ustalenie warunków współpracy z instytucją finansową.

Obowiązków jest sporo. Jak się do nich przygotować?
– PPK wciąż jest tematem dyskusji w przestrzeni publicznej. Duzi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 250 osób, już teraz powinni powołać zespół, do którego zadań będzie należało zebranie ofert od instytucji finansowych, przeprowadzenie niezbędnych rozmów i negocjacji, wybór instytucji i wdrożenie programu. Dwa pierwsze zadania można oczywiście przeprowadzić przy współpracy z firmą brokerską, która z pewnością wesprze pracodawcę niezbędnym doświadczeniem oraz znajomością rynku i procedur. Ważne, aby do zmian przygotować systemy kadrowo-płacowe. Muszą być one przygotowane do wpłat na PPK, zarówno za osoby pracujące na umowach o pracę, jak i innych zatrudnionych, czyli np. osoby na umowach-zleceniach.

Czy oferta instytucji prowadzących PPK będzie zbliżona? Czym podmioty te będą konkurować między sobą?
– Oferta będzie zbliżona, gdyż większość elementów została określona w ustawie. Oczywiście istnieją pewne różnice w warunkach współpracy, które z pewnością będą miały wpływ na komfort współpracy z daną instytucją finansową. Z jednej strony ważnym czynnikiem będą sprawy administracyjne, czyli udogodnienia dla pracodawcy w prowadzeniu tego programu w firmie. Z drugiej strony, niezwykle istotna będzie jakość narzędzi dla pracowników. W wyborze instytucji oferującej PPK uczestniczą organizacje pracowników, dla których z pewnością ważny będzie dostęp do informacji o zgromadzonych środkach przez portal albo za pomocą aplikacji mobilnych. Pewnym wyróżnikiem może być także element ubezpieczeniowy – zgodnie z ustawą ubezpieczyciele oferujący PPK będą uwzględniali w swoich produktach element ubezpieczenia na życie.Jakie jeszcze inne kwestie powinniśmy brać pod uwagę, wybierając instytucję, której powierzymy oszczędności pracowników?
– Przy wyborze partnera do PPK skupiłbym się jeszcze na dwóch kwestiach. Pierwszą jest stabilność i wiarygodność instytucji finansowej. Ustawa dopuszcza do oferowania PPK towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne oraz firmy ubezpieczeniowe. Oczywiście spełniają one określone kryteria i mają odpowiednie doświadczenie, ale spośród tych firm warto wybierać świadomie, kierując się miarodajnymi wskaźnikami.

Jakie to mogą być wskaźniki?
– Przede wszystkim brałbym pod uwagę ratingi firm międzynarodowych. Dla przykładu Warta posiada rating na poziomie A+ z perspektywą stabilną według S&P. To najwyższy poziom na polskim rynku, uzyskany m.in. dzięki wiarygodności finansowej właściciela Warty, jednej z największych grup ubezpieczeniowych w Niemczech. Możemy też zwrócić uwagę na sprawozdania finansowe i spełnianie przez firmy poziomów wypłacalności.

Druga kwestia to doświadczenie w skutecznym, długofalowym zarządzaniu aktywami. W perspektywie lat zostaną odłożone miliony złotych naszych pracowników. Ważne, aby środkami tymi zajmowały się firmy, które sprawdziły się w praktyce. W horyzoncie emerytalnym warto wybrać firmę, której zespół ekspertów dysponuje ponad 20-letnim doświadczeniem i który na co dzień zarządza wielomiliardowymi aktywami.
Oczywiście, nie mamy w tym momencie możliwości porównania historii funduszy, które będą działały w ramach PPK. Trzeba jednak spojrzeć na wyniki podobnych instrumentów inwestycyjnych, i w ten sposób można wyrobić sobie pogląd, jak skutecznie dana instytucja inwestuje. Pamiętajmy jednak, że PPK to długoterminowe programy gromadzenia kapitału, które jak większość inwestycji opartych na funduszach, związane są z ryzykiem inwestycyjnym. Musimy również pamiętać, aby przed zawarciem umowy z wybraną instytucją finansową dokładnie zapoznać się z jej warunkami.

Do kiedy firmy muszą wybrać instytucję oferującą PPK?
– Jak informuje strona internetowa PFR, firmy zatrudniające co najmniej 250 osób zobowiązane są do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową najpóźniej do 25 października 2019 r. Mniejsze podmioty mają więcej czasu. Od 1 stycznia 2020 r. umowy o zarządzanie PPK muszą zawrzeć podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób, od 1 lipca 2020 r. pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 osób, a od 1 stycznia 2021 r. pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z treścią ustawy o PPK, porozumienie ze związkami zawodowymi lub inną reprezentacją pracowników powinno zostać wypracowane na miesiąc przed terminem zawarcia umów.

Dziękuję za rozmowę.
Aleksandra E. Wysocka

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Lloyd’s: Plan przechodzenia na platformę elektroniczną

Ubezpieczyciele z rynku Lloyd’s of London przenieśli już 45% swojego biznesu na platformę elektroniczną, wyprzedzając plan.

Branża...


czytaj dalej

Insurance Europe: Frédéric de Courtois wiceprezesem nowej kadencji

Frédéric de Courtois, dyrektor generalny Grupy Generali, został wybrany 22 maja na trzyletnią kadencję na stanowisku wiceprezesa Insurance Europe....


czytaj dalej

Warta odstępuje od oferowania PPK

Na nieco ponad miesiąc przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych z uczestnictwa w programie wycofała się jedna z firm zarejestrowanych już w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Powódź zalewa południową Polskę

Kilka dni intensywnych opadów deszczu sprawiło, że Polska, zwłaszcza południowa, zaczęła zmagać się z nadmiarem wody. Doszło już do kilkuset...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook