Reklama

SPBUiR: Brokerzy mogą świadczyć czynności w ubezpieczeniowych PPK
piątek, 12 kwietnia 2019 09:01

Ustawa o Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) z dnia 4 października 2018 roku nie reguluje czynności pośrednictwa w ramach dystrybucji produktów objętych PPK. Oznacza to, że brokerzy podlegają odrębnym sektorowym przepisom i mogą świadczyć usługi w granicach nadanych im uprawnień wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń – głosi stanowisko Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR).

Organizacja postanowiła zabrać głos w związku z pojawiającymi się niejasnościami w przedmiocie czynności brokerskich i pobierania wynagrodzenia z tytułu dystrybucji umów ubezpieczenia w ramach PPK. Stowarzyszenie wskazało, że zgodnie z ustawą o PPK (UPPK) zawieranie przez podmiot zatrudniający umowy o prowadzenie Planów w imieniu i na rzecz osób w nim zatrudnionych nie stanowi działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w rozumieniu art. 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. SPBUiR przypomniało, że jedynie w art. 46 ust. 1 UPPK przewiduje zakaz wynagradzania podmiotu prowadzącego działalność akwizycyjną na rzecz instytucji finansowej polegającą na nakłanianiu podmiotu zatrudniającego do rozwiązania umowy o zarządzanie PPK i podpisanie takiego porozumienia z instytucją, na rzecz której działa ów akwizytor, a w art. 46 ust. 2 zakazuje oferowania lub udzielania jakichkolwiek materialnych korzyści z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia umowy o zarządzanie/prowadzenie PPK.

„W opinii Stowarzyszenia, poza wyżej wskazanymi ograniczeniami odnośnie wynagradzania, ustawa nie zakazuje pobierania opłat za zarządzanie (…). Ustawa nie przewiduje także zakazu, ani nie wprowadza dodatkowych wymagań co do prowadzenia czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. Stowarzyszenie wyraża w związku z tym pogląd, że brokerzy ubezpieczeniowi mogą, w zakresie przewidzianym ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, wykonywać czynności brokerskie, o ile forma PPK dotyczy ochrony ubezpieczeniowej” – głosi stanowisko.

Pełny tekst stanowiska SPBUiR:
https://polbrokers.pl/...
(AM, źródło: SPBUiR)

 

Macif Życie: Mariusz Czajka członkiem zarządu ds. ryzyka

6 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mariusza Czajki na stanowisko członka zarządu Macif Życie...


czytaj dalej

Ergo Hestia: Justyna Wajs zastąpiła Małgorzatę MakulskąMałgorzata Makulska
Justyna Wajs

Małgorzata Makulska, członek zarządu Ergo Hestii, po 27 latach zakończyła współpracę z ubezpieczycielem z powodów...


czytaj dalej

Aviva: Niewykluczone pożegnanie z Azją

Brytyjska Aviva rozważa opcje dla swojej działalności w Azji, w tym możliwość sprzedaży tego biznesu. Nowy dyrektor generalny Maurice Tulloch...


czytaj dalej

Munich Re: Niewiele dużych roszczeń w II kwartale

Niemiecki reasekurator Munich Re odnotował w II kwartale 2019 roku 36% wzrostu zysku netto, do czego przyczynił się niski poziom roszczeń z tytułu...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Nie odkładajmy wdrożenia PPK

Gościem 79. odcinka podcastu ubezpieczeniowego „Rozmowy bez Asekuracji” zatytułowanego „Nie odkładajmy wdrożenia PPK” był Grzegorz Chłopek, prezes...


czytaj dalej

Ubea.pl: Lipcowe wzrosty składek

Lipiec przyniósł ciekawe zmiany dotyczące trzech kategorii rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook