Reklama

SPBUiR: Brokerzy mogą świadczyć czynności w ubezpieczeniowych PPK
piątek, 12 kwietnia 2019 09:01

Ustawa o Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) z dnia 4 października 2018 roku nie reguluje czynności pośrednictwa w ramach dystrybucji produktów objętych PPK. Oznacza to, że brokerzy podlegają odrębnym sektorowym przepisom i mogą świadczyć usługi w granicach nadanych im uprawnień wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń – głosi stanowisko Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR).

Organizacja postanowiła zabrać głos w związku z pojawiającymi się niejasnościami w przedmiocie czynności brokerskich i pobierania wynagrodzenia z tytułu dystrybucji umów ubezpieczenia w ramach PPK. Stowarzyszenie wskazało, że zgodnie z ustawą o PPK (UPPK) zawieranie przez podmiot zatrudniający umowy o prowadzenie Planów w imieniu i na rzecz osób w nim zatrudnionych nie stanowi działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w rozumieniu art. 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. SPBUiR przypomniało, że jedynie w art. 46 ust. 1 UPPK przewiduje zakaz wynagradzania podmiotu prowadzącego działalność akwizycyjną na rzecz instytucji finansowej polegającą na nakłanianiu podmiotu zatrudniającego do rozwiązania umowy o zarządzanie PPK i podpisanie takiego porozumienia z instytucją, na rzecz której działa ów akwizytor, a w art. 46 ust. 2 zakazuje oferowania lub udzielania jakichkolwiek materialnych korzyści z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia umowy o zarządzanie/prowadzenie PPK.

„W opinii Stowarzyszenia, poza wyżej wskazanymi ograniczeniami odnośnie wynagradzania, ustawa nie zakazuje pobierania opłat za zarządzanie (…). Ustawa nie przewiduje także zakazu, ani nie wprowadza dodatkowych wymagań co do prowadzenia czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. Stowarzyszenie wyraża w związku z tym pogląd, że brokerzy ubezpieczeniowi mogą, w zakresie przewidzianym ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, wykonywać czynności brokerskie, o ile forma PPK dotyczy ochrony ubezpieczeniowej” – głosi stanowisko.

Pełny tekst stanowiska SPBUiR:
https://polbrokers.pl/...
(AM, źródło: SPBUiR)

 

PZU Zdrowie: Wojciech Kossut prezesem zarządu Falck

17 czerwca Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o powołaniu zarządu Falck Centra Medyczne. Decyzją NZW w organie zarządzającym...


czytaj dalej

KUKE: Akcjonariusze powołali zarząd spółki na nową kadencję

14 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) powołało zarząd spółki w dotychczasowym składzie...


czytaj dalej

Geneva Association: Mocne głosy w zarządzie

Geneva Association, globalna organizacja zrzeszająca dyrektorów branży ubezpieczeń i reasekuracji, ogłosiła wybór czterech nowych członków...


czytaj dalej

Mapfre: Prezes mówi o nowej rzeczywistości technologicznej

Postępy w technologii i nowa rzeczywistość, jaką ona kreuje, nie mogą działać jak hamulec rozwoju gospodarczego i społecznego – mówił prezes i...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Wzrost w majątku, spadek w życiówce

Opublikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) raport podsumowujący wyniki finansowe rynku ubezpieczeń w pierwszym kwartale tego roku...


czytaj dalej

Ubea.pl: Benefia wróciła do czołówki

Z rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników porównywarki wynika, że w maju...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook