Reklama

KUKE: Rekordowa wartość światowego handlu i inwestycji pod ochroną
poniedziałek, 15 kwietnia 2019 08:58

Transakcje handlowe i inwestycje o rekordowej kwocie 2,5 biliona dolarów zostały w 2018 roku wsparte przez instytucje skupione w Unii Berneńskiej, do której należy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). To o 7 % więcej niż w 2017 r.

Unia Berneńska poinformowała, że w 2018 roku zrzeszone w jej ramach agencje ubezpieczeń kredytów eksportowych ubezpieczyły transakcje handlowe i inwestycje na kwotę 2,48 bln USD, stanowiącą 13% światowych obrotów handlowych. Z tej sumy 2,37 bln USD przypadło na ubezpieczenie kredytu kupieckiego, 193 mld USD na ubezpieczenie średnio- i długoterminowych kredytów eksportowych, a 46 mld – na ubezpieczenie inwestycji zagranicznych przed ryzykiem politycznym związanym m.in. z konfliktami zbrojnymi, wywłaszczeniem czy ograniczeniem wymienialności waluty.

W KUKE łączna wartość ubezpieczonego obrotu i udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych wyniosła w 2018 roku rekordowe 48,9 mld zł i była o 19,9% wyższa niż rok wcześniej. Wolumen objętych ochroną krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych wyniósł 45,8 mld zł (+19% r/r), a wartość ubezpieczeń średnio- i długoterminowych sięgnęła 2,1 mld zł (+58% r/r).

- Z zebranych przez Unię Berneńską danych wynika, że z roku na rok zwiększa się rola ubezpieczeń w międzynarodowym handlu i inwestycjach zagranicznych. To – jak w przypadku Polski, gdzie biznes KUKE rośnie dużo szybciej niż średnio na świecie – efekt większej świadomości przedsiębiorców co do konieczności stosowania różnych instrumentów zabezpieczających obrót handlowy. Ale niestety to również konsekwencja stanu globalnej gospodarki, większej niepewności politycznej, zmienności na rynkach, obserwowanego spowolnienia wzrostu – powiedział Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Najszybszy wzrost ubezpieczanego handlu i inwestycji zanotowano w Afryce, co również może być wskazówką dla polskich firm co do kierunku ekspansji. Europa Środkowa i Południowa oraz Azja Południowo-wschodnia odpowiadały w ub.r. za 20% nowego biznesu pokrytego ubezpieczeniem i gwarancjami, Europa Zachodnia to 27%, Stany Zjednoczone 11%, a Azja Wschodnia – 10%.

Wypłacone przez instytucje skupione w Unii Berneńskiej odszkodowania wyniosły w ubiegłym roku 6,4 mld USD (+3% r/r). To o 17% więcej niż kwota odszkodowań z 2009 r., gdy globalna gospodarka przeżywała najtrudniejsze chwile wywołane załamaniem systemu finansowego rok wcześniej. Unia Berneńska zwraca uwagę, że ponownie zaczyna rosnąć udział odszkodowań wywołanych czynnikami politycznymi, stanowiąc już 32% całości, po podwojeniu się ich kwoty wobec 2017 r. Jeszcze w 2016 roku odsetek ten wynosił zaledwie 9%.
(AM, źródło: KUKE)

 

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

Generali: Adam Malinowski odszedł ze stanowiska wiceprezesa

Adam Malinowski nie jest już wiceprezesem Generali. 12 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Do czasu mianowania następcy jego...


czytaj dalej

Generali: Dyrektor cyfryzacji powołany

Na stanowisko dyrektora ds. cyfrowych Generali został powołany Steven Zuanella. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji cyfrowej,...


czytaj dalej

AXA: 10 mln euro na odbudowę Notre-Dame

AXA Group, która ma długą tradycję filantropijnego wsparcia dla ochrony francuskiego dziedzictwa kulturowego, zadeklarowała, że przyczyni się do...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Ruszyła masowa sprzedaż PZU GO

PZU GO, beacon połączony z mobilną aplikacją telematyczną, będący sztandarowym projektem ubezpieczyciela stworzonym przez jego ekspertów, trafił...


czytaj dalej

VIG Polska: Biznes majątkowy filarem wyników grupy

Wskaźnik wzrostu działalności majątkowej Vienna Insurance Group (VIG) w Polsce w 2018 roku był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż całego rynku...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook