Reklama

KNF: Blisko 1,73 mln IKE i IKZE w 2018 roku
wtorek, 16 kwietnia 2019 08:39

Na koniec ubiegłego roku w Polsce funkcjonowało blisko 1,73 mln indywidualnych kont emerytalnych (IKE) i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Większą cześć tej sumy stanowiły rachunki IKE – wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatytułowanego „Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2018 roku”.

Z danych zgromadzonych przez KNF wynika, że IKE posiadało 995,7 tys. osób (na koniec 2017 r. 951,6 tys. osób), co stanowiło 5,8% liczby osób pracujących. Wartość tego rynku pod względem zgromadzonych aktywów wyniosła 8,7 mld zł (+9,2% r/r). Najwięcej aktywów zgromadzono w funduszach inwestycyjnych (2,7 mld zł) i w zakładach ubezpieczeń (2,6 mld zł).

Wpływy środków pieniężnych do IKE wyniosły 1588,1 mln zł (+156,9 mln zł r/r), z czego wartość wpłaconych składek to 1404,7 mln zł (+195,7 mln zł r/r), a transfery z pracowniczych programów emerytalnych wyniosły 183,5 mln zł (-38,8 mln zł r/r).

Wypływy środków pieniężnych z IKE osiągnęły wartość 542 mln zł (+48,7 mln zł r/r), z czego wypłaty to 216,5 mln zł (+34,8 mln zł r/r), zwroty – 325,2 mln zł (+14,6 mln zł r/r), natomiast transfery do pracowniczych programów emerytalnych spadły o 0,7 mln zł, do 0,4 mln zł. Wpłaty netto do IKE, czyli wpłaty nowych środków pomniejszone o wypłaty kwot, wyniosły 1046,1 mln zł (+108,2 mln zł r/r).

W 2018 roku powstało 95,9 tys. nowych indywidualnych kont emerytalnych, o 0,9 tys. mniej niż w 2017 r. Najwięcej IKE założono w funduszach inwestycyjnych (65,6 tys.), a najmniej w dobrowolnych funduszach emerytalnych (0,9 tys.). 33,9 tys. osób zamknęło rachunki w związku z całkowitym zwrotem środków (+6,9%) – najwięcej w funduszach inwestycyjnych (16 tys. osób). Wypłatę jednorazową lub częściową środków z IKE zrealizowało 14,1 tys. osób (+25,7%), najwięcej w zakładach ubezpieczeń i funduszach inwestycyjnych (odpowiednio 5,1 tys. i 4,7 tys. osób). 96,8% wypłat zrealizowano w formule jednorazowej, a z możliwości wypłaty środków w ratach skorzystało jedynie 3,2% wypłacających środki z IKE.

Wskaźnik liczby kont, na które dokonywano wpłat, do liczby ogółem funkcjonujących IKE wyniósł 33,8% (33% w 2017 r.). Wysokość średniej wpłaty wyniosła 4,2 tys. zł (3,9 tys. zł w roku poprzednim). Najwyższą wartość średniej wpłaty odnotowano w podmiotach prowadzących działalność maklerską (9,8 tys. zł), a najniższą w zakładach ubezpieczeń (3 tys. zł).

Przeciętna wartość środków zgromadzonych na IKE wyniosła na koniec 2018 r. 8,7 tys. zł (8,4 tys. zł). Najwyższy przeciętny stan rachunku IKE posiadają oszczędzający w podmiotach prowadzących działalność maklerską – 44 tys. zł (42,2 tys. zł), a najniższy w zakładach ubezpieczeń – 4,6 tys. zł (bez zmian).

Z kolei IKZE posiadało 730,4 tys. osób (689,9 tys. osób na koniec 2017 r.), co stanowiło 4,3% liczby osób pracujących. Wartość rynku pod względem zgromadzonych aktywów wyniosła 2,3 mld zł (+35,6%). Najwięcej aktywów IKZE zgromadzono w funduszach inwestycyjnych (1,1 mld zł).
Wpływy środków pieniężnych na rachunki z tytułu wpłaconych składek wyniosły 758,8 mln zł (+150,6 mln zł). Z kolei wypływy uplasowały się na poziomie 52,4 mln zł (+15 mln zł), z czego wypłaty to 4,4 mln zł (+2,3 mln zł), a zwroty – 48 mln zł (+12,6 mln zł ).

Wpłaty netto na IKZE, czyli wpłaty nowych środków pomniejszone o wypłaty i zwroty kwot, wyniosły w 2018 r. 706,4 mln zł. To o 135,7 mln zł więcej niż w 2017 r.

W ubiegłym roku powstało 74,8 tys. nowych kont, o 12,2 tys. więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej rachunków – 37,3 tys. – założono w funduszach inwestycyjnych, a najmniej w podmiotach prowadzących działalność maklerską (2,8 tys.). 20,1 tys. osób zamknęło IKZE w związku ze zwrotem środków − najwięcej w dobrowolnych funduszach emerytalnych (7,5 tys.), a najmniej w podmiotach prowadzących działalność maklerską (0,1 tys.). Wypłatę środków z konta zrealizowało 0,6 tys. osób, o 51% więcej niż 2017 r. – głównie w funduszach inwestycyjnych (0,3 tys.) i w zakładach ubezpieczeń (0,2 tys.).

Wskaźnik liczby IKZE, na które dokonywano wpłat, do liczby ogółem funkcjonujących IKZE wyniósł 31,4%. Rok wcześniej wskaźnik ten uplasował się na poziomie 28,7%. Wysokość średniej wpłaty na konto wyniosła 3,3 tys. zł (3,1 tys. zł w 2017 r.). Najwyższą wartość średniej wpłaty odnotowano w podmiotach prowadzących działalność maklerską (4,9 tys. zł), a najniższą w zakładach ubezpieczeń (2,7 tys. zł). Przeciętna wartość środków zgromadzonych na IKZE wyniosła 3,2 tys. zł, wobec 2,5 tys. zł w roku poprzednim. Najwyższy przeciętny stan rachunku posiadają oszczędzający w podmiotach prowadzących działalność maklerską (10,7 tys. zł), a najniższy w zakładach ubezpieczeń (1,4 tys. zł).
(AM, źródło: KNF)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Lloyd’s: Plan przechodzenia na platformę elektroniczną

Ubezpieczyciele z rynku Lloyd’s of London przenieśli już 45% swojego biznesu na platformę elektroniczną, wyprzedzając plan.

Branża...


czytaj dalej

Insurance Europe: Frédéric de Courtois wiceprezesem nowej kadencji

Frédéric de Courtois, dyrektor generalny Grupy Generali, został wybrany 22 maja na trzyletnią kadencję na stanowisku wiceprezesa Insurance Europe....


czytaj dalej

Warta odstępuje od oferowania PPK

Na nieco ponad miesiąc przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych z uczestnictwa w programie wycofała się jedna z firm zarejestrowanych już w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Powódź zalewa południową Polskę

Kilka dni intensywnych opadów deszczu sprawiło, że Polska, zwłaszcza południowa, zaczęła zmagać się z nadmiarem wody. Doszło już do kilkuset...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook