liderzy, ubezpieczenie, życie, zdrowie, leadenhall, meedy, aviva, nn, saltus, certobroker, ubezpieczeniazdrowotne, ubezpieczeniazyciowe

KNF: Blisko 1,73 mln IKE i IKZE w 2018 roku
wtorek, 16 kwietnia 2019 08:39

Na koniec ubiegłego roku w Polsce funkcjonowało blisko 1,73 mln indywidualnych kont emerytalnych (IKE) i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Większą cześć tej sumy stanowiły rachunki IKE – wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatytułowanego „Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2018 roku”.

Z danych zgromadzonych przez KNF wynika, że IKE posiadało 995,7 tys. osób (na koniec 2017 r. 951,6 tys. osób), co stanowiło 5,8% liczby osób pracujących. Wartość tego rynku pod względem zgromadzonych aktywów wyniosła 8,7 mld zł (+9,2% r/r). Najwięcej aktywów zgromadzono w funduszach inwestycyjnych (2,7 mld zł) i w zakładach ubezpieczeń (2,6 mld zł).

Wpływy środków pieniężnych do IKE wyniosły 1588,1 mln zł (+156,9 mln zł r/r), z czego wartość wpłaconych składek to 1404,7 mln zł (+195,7 mln zł r/r), a transfery z pracowniczych programów emerytalnych wyniosły 183,5 mln zł (-38,8 mln zł r/r).

Wypływy środków pieniężnych z IKE osiągnęły wartość 542 mln zł (+48,7 mln zł r/r), z czego wypłaty to 216,5 mln zł (+34,8 mln zł r/r), zwroty – 325,2 mln zł (+14,6 mln zł r/r), natomiast transfery do pracowniczych programów emerytalnych spadły o 0,7 mln zł, do 0,4 mln zł. Wpłaty netto do IKE, czyli wpłaty nowych środków pomniejszone o wypłaty kwot, wyniosły 1046,1 mln zł (+108,2 mln zł r/r).

W 2018 roku powstało 95,9 tys. nowych indywidualnych kont emerytalnych, o 0,9 tys. mniej niż w 2017 r. Najwięcej IKE założono w funduszach inwestycyjnych (65,6 tys.), a najmniej w dobrowolnych funduszach emerytalnych (0,9 tys.). 33,9 tys. osób zamknęło rachunki w związku z całkowitym zwrotem środków (+6,9%) – najwięcej w funduszach inwestycyjnych (16 tys. osób). Wypłatę jednorazową lub częściową środków z IKE zrealizowało 14,1 tys. osób (+25,7%), najwięcej w zakładach ubezpieczeń i funduszach inwestycyjnych (odpowiednio 5,1 tys. i 4,7 tys. osób). 96,8% wypłat zrealizowano w formule jednorazowej, a z możliwości wypłaty środków w ratach skorzystało jedynie 3,2% wypłacających środki z IKE.

Wskaźnik liczby kont, na które dokonywano wpłat, do liczby ogółem funkcjonujących IKE wyniósł 33,8% (33% w 2017 r.). Wysokość średniej wpłaty wyniosła 4,2 tys. zł (3,9 tys. zł w roku poprzednim). Najwyższą wartość średniej wpłaty odnotowano w podmiotach prowadzących działalność maklerską (9,8 tys. zł), a najniższą w zakładach ubezpieczeń (3 tys. zł).

Przeciętna wartość środków zgromadzonych na IKE wyniosła na koniec 2018 r. 8,7 tys. zł (8,4 tys. zł). Najwyższy przeciętny stan rachunku IKE posiadają oszczędzający w podmiotach prowadzących działalność maklerską – 44 tys. zł (42,2 tys. zł), a najniższy w zakładach ubezpieczeń – 4,6 tys. zł (bez zmian).

Z kolei IKZE posiadało 730,4 tys. osób (689,9 tys. osób na koniec 2017 r.), co stanowiło 4,3% liczby osób pracujących. Wartość rynku pod względem zgromadzonych aktywów wyniosła 2,3 mld zł (+35,6%). Najwięcej aktywów IKZE zgromadzono w funduszach inwestycyjnych (1,1 mld zł).
Wpływy środków pieniężnych na rachunki z tytułu wpłaconych składek wyniosły 758,8 mln zł (+150,6 mln zł). Z kolei wypływy uplasowały się na poziomie 52,4 mln zł (+15 mln zł), z czego wypłaty to 4,4 mln zł (+2,3 mln zł), a zwroty – 48 mln zł (+12,6 mln zł ).

Wpłaty netto na IKZE, czyli wpłaty nowych środków pomniejszone o wypłaty i zwroty kwot, wyniosły w 2018 r. 706,4 mln zł. To o 135,7 mln zł więcej niż w 2017 r.

W ubiegłym roku powstało 74,8 tys. nowych kont, o 12,2 tys. więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej rachunków – 37,3 tys. – założono w funduszach inwestycyjnych, a najmniej w podmiotach prowadzących działalność maklerską (2,8 tys.). 20,1 tys. osób zamknęło IKZE w związku ze zwrotem środków − najwięcej w dobrowolnych funduszach emerytalnych (7,5 tys.), a najmniej w podmiotach prowadzących działalność maklerską (0,1 tys.). Wypłatę środków z konta zrealizowało 0,6 tys. osób, o 51% więcej niż 2017 r. – głównie w funduszach inwestycyjnych (0,3 tys.) i w zakładach ubezpieczeń (0,2 tys.).

Wskaźnik liczby IKZE, na które dokonywano wpłat, do liczby ogółem funkcjonujących IKZE wyniósł 31,4%. Rok wcześniej wskaźnik ten uplasował się na poziomie 28,7%. Wysokość średniej wpłaty na konto wyniosła 3,3 tys. zł (3,1 tys. zł w 2017 r.). Najwyższą wartość średniej wpłaty odnotowano w podmiotach prowadzących działalność maklerską (4,9 tys. zł), a najniższą w zakładach ubezpieczeń (2,7 tys. zł). Przeciętna wartość środków zgromadzonych na IKZE wyniosła 3,2 tys. zł, wobec 2,5 tys. zł w roku poprzednim. Najwyższy przeciętny stan rachunku posiadają oszczędzający w podmiotach prowadzących działalność maklerską (10,7 tys. zł), a najniższy w zakładach ubezpieczeń (1,4 tys. zł).
(AM, źródło: KNF)

 

Dorota Karczewska counselem w kancelarii WKB

Mecenas Dorota Karczewska, była wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), dołączyła jako counsel do zespołu prawa konkurencji i...


czytaj dalej

Rzecznik Finansowy: Mariusz Golecki następcą Aleksandry Wiktorow

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 12 października 2019 r. powołał Mariusza Goleckiego na stanowisko Rzecznika Finansowego. Akt...


czytaj dalej

HDI: Brytyjski dyrektor finansowy z RSA

Brytyjskie kierownictwo wyższego szczebla niemieckiej firmy HDI Global Specialty SE zostało uzupełnione o dyrektora finansowego i operacyjnego,...
czytaj dalej

Willis: Brak oznak ożywienia na rynku M&A

Z Kwartalnego Monitora Transakcji (Quarterly Deal Performance Monitor, QDPM) Willis Towers Watson (WTW) prowadzonego we współpracy z Cass Business...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Sprzedaż w kanale bankowym nadal spada

W pierwszej połowie obecnego roku przypis składki w polskim bancassurance osiągnął kolejny historycznie niski poziom, mimo stale rosnącego wyniku...


czytaj dalej

Ubea.pl: Barometr lekko w górę

Z barometru cenowego Ubea.pl, sporządzonego na postawie kalkulacji wykonanych we wrześniu przez klientów porównywarki wynika, że w ubiegłym...
czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook