Reklama

Rząd: Środki z OFE na IKE
wtorek, 16 kwietnia 2019 08:49

15 kwietnia premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycję przeniesienia całości środków z OFE, w kwocie 162 mld zł, na prywatne, indywidualne konta emerytalne. Możliwe też będzie pozostawienie całości środków na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Same OFE zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne i zachowają ciągłość działania.

Rząd proponuje, by uczestnicy OFE mieli wolny wybór pomiędzy prywatnymi Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi a przekazaniem do ZUS. Środki z OFE będzie można wypłacić jednorazowo lub w ratach, bez podatku po osiągnięciu wieku emerytalnego, zgodnie z pierwotnymi celami reformy z 1999 r. Środki te będą w całości prywatne i dziedziczone.

Premier poinformował, że sposób przebudowania systemu emerytalnego będzie oparty na trzech filarach, jakimi są ZUS, Pracownicze Plany Kapitałowe i Indywidualne Konta Emerytalne. Wyjaśnił, że środki z OFE, których jest blisko 162 mld zł, trafią na konta emerytalne prawie 16 mln Polaków. Możliwe też będzie pozostawienie całości środków na koncie w ZUS. Transferowi do IKE ma towarzyszyć opłata przekształceniowa wynosząca 15% oszczędności zgromadzonych na indywidualnym koncie w OFE. Obciążenie to może rozciągnąć się na 2 lata.

Rząd chce, by limit inwestycji w akcje dla indywidualnych kont emerytalnych (IKE), które powstaną z przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych (OFE), był obniżany o 2,5 pkt proc. rocznie – poinformował ISBnews minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

- Z naszych wyliczeń wynika, że ok. 80% zgromadzonych środków w OFE to inwestycje w akcje. W projekcie ustawy zaproponujemy, żeby ten limit zmniejszać o 2,5 pkt proc. rocznie, aby ten system był jak najbardziej stabilny – powiedział Kwieciński.

Według prezentacji przedstawionej na konferencji prasowej rządu, obecnie aktywa OFE mają wartość 162 mld zł, z czego 126,9 mld zł zainwestowano w akcje na GPW, 10,8 mld zł – w akcje na rynkach zagranicznych.

Od 1 stycznia 2018 roku nie obowiązuje limit zaangażowania OFE w instrumenty udziałowe. Z kolei od lutego 2014 roku obowiązuje zakaz lokowania aktywów OFE w instrumenty skarbowe.

Kwieciński poinformował podczas konferencji, że w maju projekt zmian w OFE zostanie skierowany do konsultacji społecznych, czerwiec-lipiec to prace w rządzie i skierowanie projektu do parlamentu; na jesień planowane są prace w parlamencie, tak by w styczniu nastąpiło przekształcenie OFE w IKE.

W specjalnym komentarzu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pozytywnie ocenił przedstawioną przez rząd inicjatywę przeniesienia aktywów zgromadzonych w OFE na IKE. W opinii UKNF projektowana operacja przełoży się na zwiększenie zaufania wśród uczestników rynku finansowego, zarówno instytucjonalnych, jak i prywatnych. Zdaniem Urzędu przeniesienie aktywów z rachunków w OFE na prywatne IKE będzie miało stymulujący wpływ na polski rynek kapitałowy.

- Jest to korzystne rozwiązanie dla budowania długoterminowych oszczędności społeczeństwa i tym samym zabezpieczenia przyszłych potrzeb emerytalnych obywateli. Realizacja tego projektu będzie w bezpieczny sposób prowadzić do mobilizacji oszczędności prywatnych i wzmocnienia finansowania przedsiębiorstw – ocenił Rafał Mikusiński, zastępca przewodniczącego KNF, odpowiedzialny w UKNF za Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym.
(AM, źródło: premier.gov.pl, KNF, informacja dnia ISBNewsLetter)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Lloyd’s: Plan przechodzenia na platformę elektroniczną

Ubezpieczyciele z rynku Lloyd’s of London przenieśli już 45% swojego biznesu na platformę elektroniczną, wyprzedzając plan.

Branża...


czytaj dalej

Insurance Europe: Frédéric de Courtois wiceprezesem nowej kadencji

Frédéric de Courtois, dyrektor generalny Grupy Generali, został wybrany 22 maja na trzyletnią kadencję na stanowisku wiceprezesa Insurance Europe....


czytaj dalej

Warta odstępuje od oferowania PPK

Na nieco ponad miesiąc przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych z uczestnictwa w programie wycofała się jedna z firm zarejestrowanych już w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Powódź zalewa południową Polskę

Kilka dni intensywnych opadów deszczu sprawiło, że Polska, zwłaszcza południowa, zaczęła zmagać się z nadmiarem wody. Doszło już do kilkuset...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook