Reklama

VIG Polska: Biznes majątkowy filarem wyników grupy
piątek, 19 kwietnia 2019 08:44

Wskaźnik wzrostu działalności majątkowej Vienna Insurance Group (VIG) w Polsce w 2018 roku był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż całego rynku non-life. To efekt znacznych przyrostów składki zarówno w segmencie komunikacyjnym, jak i pozostałych ubezpieczeniach majątkowych.

Niski, ale zauważalny wzrost sprzedaży

Łączny przypis składki brutto grupy za rok 2018 uplasował się na poziomie 3839,9 mln zł. Był to rezultat o 1,2% wyższy od odnotowanego w roku poprzednim. Z kolei wynik finansowy brutto VIG Polska spadł o 52,9 mln zł, do 121 mln zł. Wzrost sprzedaży był zasługą biznesu majątkowego, natomiast spadek zysków to efekt znaczącej obniżki zarobków w biznesie życiowym.

Działalność majątkowa

Spółki VIG Polska z działu II zebrały w sumie 2698,7 mln zł brutto. Był to rezultat o 18,9% lepszy od uzyskanego w 2017 roku. Oznacza to, że wskaźnik wzrostu segmentu majątkowego VIG Polska w 2018 roku był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż całego rynku ubezpieczeń majątkowych w tym czasie (7,11% wg danych Polskiej Izby Ubezpieczeń).Compensa TU zebrała 1648,1 mln zł składek brutto – o 22,4% więcej niż rok wcześniej. Druga spółka – InterRisk – uzyskała przypis w kwocie 1050,5 mln zł (+13,9% r/r).

Grupa zaznacza, że bardzo dobre wyniki jej biznesu majątkowego to konsekwencja wysokiej rentowności portfela ubezpieczeń komunikacyjnych i pozostałych majątkowych. Ma to odzwierciedlenie we wskaźniku zespolonym netto, który dla spółek VIG Polska wyniósł 92,4% (92% Compensa TU, 93% InterRisk).

Zysk brutto działalności non-life poszedł w górę o 21,5 mln zł, plasując się na poziomie 149 mln zł. Compensa TU zarobiła 82,4 mln zł (+14,3 mln zł r/r), natomiast zysk InterRisk wyniósł 67,1 mln zł (+10,5 mln zł r/r).

- Źródeł dobrych wyników biznesu majątkowego VIG w Polsce należy upatrywać w organicznym wzroście spółek – skomentował Franz Fuchs, dyrektor generalny VIG Polska. – Dzięki strategicznym działaniom sfinalizowanym w ubiegłym roku i na początku obecnego: dołączeniu Gothaer TU do Vienna Insurance Group oraz podjęciu strategicznej współpracy InterRisk z TUW TUW, spodziewam się kolejnego dobrego roku dla majątkowych spółek VIG w Polsce – dodał.

Działalność życiowa

Słaby rok zanotowały natomiast spółki życiowe VIG Polska. Przypis roczny z działalności w biznesie życiowym, wynoszący 1141,3 mln zł, był o 25,3% niższy niż od uzyskanego w 2017 r. Compensa TUnŻ zebrała 833,3 mln zł składek brutto, o 3,6% mniej niż w roku poprzednim. Z kolei przypis składki Vienna Life uplasował się na poziomie 308 mln zł – o 53,5% niższym od ubiegłorocznego.

VIG Polska zwraca uwagę, że stagnacja, ciąg dalszy turbulencji w obszarze UFK oraz nowe regulacje wpłynęły na rentowność biznesu życiowego VIG w Polsce – odnotował on bowiem stratę brutto na poziomie -28 mln zł (-74,4 mln zł r/r). Największe oddziaływanie na ten wskaźnik miał wyrok Sądu Najwyższego wydłużający okres przedawnienia roszczeń o wartość wykupu z tytułu umów UFK, który spowodował konieczność zawiązania rezerw w Compensa Życie i Vienna Life oraz przyniósł istotne obniżenie wyniku finansowego brutto tych spółek. Wskaźnik ten osiągnął wartość odpowiednio: 18,2 mln zł (-11,2 mln zł r/r) i -46,5 mln zł (-58,2 mln zł r/r).

- Rynek życiowy w Polsce przeżywa kryzys, ale my działamy dalej. Zwłaszcza, że rok 2019 zapowiada się ciekawie. Przede wszystkim w kontekście wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, w których będzie brała udział Compensa – podsumował Franz Fuchs.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Lloyd’s: Plan przechodzenia na platformę elektroniczną

Ubezpieczyciele z rynku Lloyd’s of London przenieśli już 45% swojego biznesu na platformę elektroniczną, wyprzedzając plan.

Branża...


czytaj dalej

Insurance Europe: Frédéric de Courtois wiceprezesem nowej kadencji

Frédéric de Courtois, dyrektor generalny Grupy Generali, został wybrany 22 maja na trzyletnią kadencję na stanowisku wiceprezesa Insurance Europe....


czytaj dalej

Warta odstępuje od oferowania PPK

Na nieco ponad miesiąc przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych z uczestnictwa w programie wycofała się jedna z firm zarejestrowanych już w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Powódź zalewa południową Polskę

Kilka dni intensywnych opadów deszczu sprawiło, że Polska, zwłaszcza południowa, zaczęła zmagać się z nadmiarem wody. Doszło już do kilkuset...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook