Reklama

Generali: Wysokie współczynniki wypłacalności
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 08:41

Generali Życie TU legitymuje się najwyższym wynikiem współczynnika wypłacalności wśród 10 największych podmiotów na rynku życiowym. Z kolei Generali TU ma drugi wynik co do wartości wśród 10 największych graczy II działu.

Do 23 kwietnia zakłady ubezpieczeń publikowały oficjalne sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej według stanu na 31 grudnia 2018 roku. Jedną z najistotniejszych informacji przedstawionych w tych sprawozdaniach jest współczynnik wypłacalności. Jest on wyliczany jako iloraz funduszy własnych i kapitałowego wymogu wypłacalności. Fundusze własne na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności to wartość nadwyżki rynkowo wycenionych aktywów nad zobowiązaniami zakładu ubezpieczeń. Natomiast kapitałowy wymóg wypłacalności to potencjalna wyjątkowo dotkliwa strata w działalności danego zakładu, która może wystąpić z prawdopodobieństwem 0,5%, czyli raz na 200 lat. Tym samym współczynnik wypłacalności pozwala na ocenę wiarygodności finansowej zakładu ubezpieczeń – im jego wartość jest wyższa, tym ta wiarygodność jest większa.

Według opublikowanych danych Generali Życie TU ma współczynnik wypłacalności równy 486%. Jest to najwyższy wynik wśród 10 największych podmiotów na rynku ubezpieczeń życiowych. Generali TU ma współczynnik na poziomie 209%. Jest on drugi co do wartości wśród 10 największych zakładów majątkowych.
(AM, źródło: Generali)

 

DWF Poland: Paweł Stykowski na czele praktyki ubezpieczeniowej

We wrześniu do DWF Poland dołączył Paweł Stykowski. W polskim oddziale kancelarii objął stanowisko local partnera. Jego zadaniem będzie...


czytaj dalej

Colonnade Insurance: Grzegorz Kulik nowym dyrektorem generalnym

Po niecałych trzech miesiącach od rezygnacji z zajmowanej funkcji wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska Grzegorz Kulik objął...


czytaj dalej

Marsh: Menadżerowie poświęcają niewiele czasu na zarządzanie cyberryzykiem

Większość członków zarządu lub kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w swojej organizacji poświęca nie więcej...


czytaj dalej

Allianz: Spadek zasobów finansowych w krajach rozwiniętych i wschodzących

W 2018 roku zasoby finansowe w krajach rozwiniętych i wschodzących po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. zanotowały symultaniczny...


czytaj dalej

PIU: Coraz bliżej 3 mln osób objętych ochroną w ramach polisy zdrowotnej

Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych nadal rośnie. Szybko zwiększa się też grono Polaków objętych ochroną w ramach tego typu polis.

czytaj dalej

Ubea.pl: Zmiany w rankingu

W sierpniu doszło do kilku zmian w rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook