Reklama

Generali: Wysokie współczynniki wypłacalności
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 08:41

Generali Życie TU legitymuje się najwyższym wynikiem współczynnika wypłacalności wśród 10 największych podmiotów na rynku życiowym. Z kolei Generali TU ma drugi wynik co do wartości wśród 10 największych graczy II działu.

Do 23 kwietnia zakłady ubezpieczeń publikowały oficjalne sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej według stanu na 31 grudnia 2018 roku. Jedną z najistotniejszych informacji przedstawionych w tych sprawozdaniach jest współczynnik wypłacalności. Jest on wyliczany jako iloraz funduszy własnych i kapitałowego wymogu wypłacalności. Fundusze własne na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności to wartość nadwyżki rynkowo wycenionych aktywów nad zobowiązaniami zakładu ubezpieczeń. Natomiast kapitałowy wymóg wypłacalności to potencjalna wyjątkowo dotkliwa strata w działalności danego zakładu, która może wystąpić z prawdopodobieństwem 0,5%, czyli raz na 200 lat. Tym samym współczynnik wypłacalności pozwala na ocenę wiarygodności finansowej zakładu ubezpieczeń – im jego wartość jest wyższa, tym ta wiarygodność jest większa.

Według opublikowanych danych Generali Życie TU ma współczynnik wypłacalności równy 486%. Jest to najwyższy wynik wśród 10 największych podmiotów na rynku ubezpieczeń życiowych. Generali TU ma współczynnik na poziomie 209%. Jest on drugi co do wartości wśród 10 największych zakładów majątkowych.
(AM, źródło: Generali)

 

PZU Zdrowie: Wojciech Kossut prezesem zarządu Falck

17 czerwca Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o powołaniu zarządu Falck Centra Medyczne. Decyzją NZW w organie zarządzającym...


czytaj dalej

KUKE: Akcjonariusze powołali zarząd spółki na nową kadencję

14 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) powołało zarząd spółki w dotychczasowym składzie...


czytaj dalej

Geneva Association: Mocne głosy w zarządzie

Geneva Association, globalna organizacja zrzeszająca dyrektorów branży ubezpieczeń i reasekuracji, ogłosiła wybór czterech nowych członków...


czytaj dalej

Mapfre: Prezes mówi o nowej rzeczywistości technologicznej

Postępy w technologii i nowa rzeczywistość, jaką ona kreuje, nie mogą działać jak hamulec rozwoju gospodarczego i społecznego – mówił prezes i...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Wzrost w majątku, spadek w życiówce

Opublikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) raport podsumowujący wyniki finansowe rynku ubezpieczeń w pierwszym kwartale tego roku...


czytaj dalej

Ubea.pl: Benefia wróciła do czołówki

Z rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników porównywarki wynika, że w maju...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook