Reklama

Grupa PZU: Rekord sprzedaży kwartalnej
wtorek, 14 maja 2019 08:56

Rekordowy przypis kwartalny, widoczny wzrost zysku, wysoki poziom rentowności w biznesie majątkowym – to najbardziej charakterystyczne elementy podsumowania wyników finansowych Grupy PZU w pierwszym kwartale obecnego roku.

- Wyniki I kwartału to dowód realizacji przyjętej i ogłoszonej przez nas strategii na lata 2017-2020.  Wypracowaliśmy rekordowy przypis składki w tym kwartale, równocześnie znacząco zwiększając wynik netto. Należy szczególnie podkreślić bardzo duże wzrosty w obszarze inwestycji, gdzie wynik jest wyższy o ponad 50%, a także 46% wzrost liczby klientów w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych.  Pokazuje to, że Grupa PZU ma solidne fundamenty i bardzo dobre perspektywy na cały 2019 r. – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA.

- Oprócz działań skupionych na rentownym wzroście i budowie wartości grupy dla akcjonariuszy, w pierwszym kwartale tego roku konsekwentnie realizowaliśmy projekty z obszarów innowacji i nowych technologii. Pozwoliło nam to na wdrożenie do sprzedaży naszego produktu z urządzeniem  PZU GO, co ogłosiliśmy na początku bieżącego kwartału. Równie dużo wysiłków poświęciliśmy na budowę oferty na rynku PPK – dodał.

Niezły kwartał „życiówki”

Na koniec marca 2019 r. PZU legitymował się przypisem składki brutto (wg MSSF) na poziomie 5901 mln zł – o 1,2% wyższym od uzyskanego rok wcześniej (5831 mln zł). To najwyższy wynik sprzedażowy uzyskany przez ubezpieczyciela w I kw. Przypis PZU Życie (wg PSR) wyniósł 2070 mln zł – o 0,42% mniej niż rok wcześniej (2079 mln zł). W segmencie ubezpieczeń na życie zakład uzyskał stabilny poziom biznesu w ubezpieczeniach grupowych przy wzroście rentowności rok do roku o 0,2 pp. Udziałem towarzystwa był wzrost rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych w efekcie stale rosnącego portfela, w tym zdrowotnych oraz zmiany miksu w grupie produktów indywidualnie kontynuowanych z niższym jednostkowym kosztem tworzenia rezerw na przyszłe wypłaty świadczeń oraz wyższy wynik na ubezpieczeniach indywidualnych w efekcie rosnącego portfela wysokomarżowych ubezpieczeń ochronnych, w tym bankowych.

- Cieszy nas kolejny bardzo dobry kwartał dla Grupy PZU. Warto podkreślić zaangażowanie naszych pracowników i współpracowników w osiąganie wysoko postawionych celów. Z perspektywy szczególnie bliskich mi ubezpieczeń na życie bardzo istotny jest wzrost składki okresowej PZU Życie – szybszy niż w przypadku innych graczy na rynku. Nasz udział w kluczowym rynku składki okresowej pozostał na bardzo wysokim poziomie 45,9% w 2018, a rentowność ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych wyniosła 16,8% – powiedział Roman Pałac, prezes PZU Życie.

Wysoka rentowność „majątku”

Z kolei PZU SA zebrał 3729 mln zł składek – o 1,06% mniej niż przed rokiem (3769 mln zł). Ogólnie w biznesie majątkowym PZU uzyskał wzrost składki w NNW i korporacyjnych ubezpieczeniach komunikacyjnych. Zakład zwiększył też sprzedaż w spółkach zagranicznych (głównie w ubezpieczeniach komunikacyjnych).  Wynik techniczny w dziale II uplasował się na poziomie 358 mln zł. Rok wcześniej było to 395 mln zł (-9,37% r/r). Mimo to polskie spółki majątkowe Grupy PZU uzyskały wysoką rentowność w ubezpieczeniach majątkowych – wskaźnik mieszany uplasował się na poziomie 87%. Zysk netto ubezpieczyciela wzrósł z 976 mln zł w I kw. ub.r. do 1012 mln zł na dzień 31 marca 2019 r. (+3,69% r/r). Mimo wyższych obciążeń BFG zysk netto jednostki dominującej wzrósł z 627 mln zł do 747 mln zł (+19,1% r/r), co przełożyło się na istotny wzrost rentowności kapitałów własnych.

Udziałem firmy był niższy wynik na ubezpieczeniach w segmencie klienta korporacyjnego, w efekcie wyższej szkodowości portfela ubezpieczeń od ognia i innych szkód rzeczowych oraz spadku rentowności OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Częściowo rekompensował to wzrost rentowności w segmencie masowym, wynikający z lepszego wyniku w „komunikacji” częściowo niwelowanego spadkiem rentowności w ubezpieczeniach majątkowych (wyższy poziom szkód powodowanych przez pożary i porywisty wiatr).

Pierwszy kwartał był udany dla PZU Zdrowie. Spółka zawarła o 46% umów więcej niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

- Nasze wysiłki  kierowaliśmy też niezmiennie na bardzo mocny wzrost oraz poprawę jakości obsługi klientów, co osiągamy między innymi dzięki automatyzacji procesów i zastosowaniu najnowocześniejszych narzędzi. Naszym klientom możemy zaoferować szeroką ofertę opieki zdrowotnej. W marcu ogłosiliśmy chęć akwizycji Falck Centra Medyczne oraz NZOZ Starówka, na co otrzymaliśmy zgodę UOKiK w maju tego roku. Zakup ogólnopolskiej sieci istotnie poszerza rozmiar infrastruktury medycznej PZU Zdrowie, która od kilku lat nabywa i buduje centra medyczne pod własną marką. PZU Zdrowie jest operatorem medycznym posiadającym własną sieć, do której po uwzględnieniu transakcji Falck należy 97 placówek. Ponadto współpracuje z ponad 2100 placówkami partnerskimi w 550 miastach w Polsce oraz 50 szpitalami i ponad połową aptek w kraju – wyliczył Roman Pałac.

Wysoki wynik z inwestycji

Wynik netto PZU na działalności inwestycyjnej wzrósł z 2219 mln zł do 3021 mln zł (+36,14% r/r). To efekt wyższego wyniku na notowanych instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na lepszą koniunkturę na GPW.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników Grupy PZU, które zostały osiągnięte pomimo presji cenowej w ubezpieczeniach majątkowych. Po stronie ubezpieczeniowej nadal realizowaliśmy wysokie marże ze wskaźnikiem mieszanym 87%. W ramach działalności inwestycyjnej na portfelu głównym zrealizowaliśmy ponadprzeciętną stopę zwrotu na poziomie 4,5%, czyli 2,7 pp. powyżej stopy wolnej od ryzyka. Przełożyło się to na wzrost wyniku zrealizowanego na segmencie pozabankowym o 30% r/r – powiedział Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU.

Przez pierwsze trzy miesiące obecnego roku ubezpieczyciel wypłacił 3958 mln zł odszkodowań i świadczeń – o 9,16% więcej niż w tym samym okresie 2018 r. (3626 mln zł). Zarząd firmy zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy wielkości 2,8 zł na akcję, co implikuje jej stopę na poziomie 6,8%.

- Rośnie liczba klientów i skala działalności przy zachowaniu wysokiej dyscypliny zarówno po stronie kosztów administracyjnych, jak i kosztów akwizycji, których udział w składce spadł w stosunku do poprzedniego kwartału o 0.5 pp. Pozwala to na konsekwentne budowanie wartości dla akcjonariuszy przy zachowaniu atrakcyjnych cen naszych produktów. Wysoki wynik ekonomiczny przy jednoczesnym ograniczeniu kapitałochłonności portfela przekłada się bezpośrednio na rosnący poziom środków własnych i wypłacalności SII – 222%, wzrost r/r o 14 pp. Tak silna pozycja kapitałowa pozwala optymistycznie patrzeć na realizację strategii i rekomendować wypłatę wysokiej dywidendy akcjonariuszom. Przedstawiona przez zarząd i pozytywnie zarekomendowana przez radę nadzorczą propozycja podziału wyniku za rok 2018 pozwala na osiągnięcie przez naszych inwestorów wysokiej stopy dywidendy 6,8% – dodał Tomasz Kulik.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Lloyd’s: Plan przechodzenia na platformę elektroniczną

Ubezpieczyciele z rynku Lloyd’s of London przenieśli już 45% swojego biznesu na platformę elektroniczną, wyprzedzając plan.

Branża...


czytaj dalej

Insurance Europe: Frédéric de Courtois wiceprezesem nowej kadencji

Frédéric de Courtois, dyrektor generalny Grupy Generali, został wybrany 22 maja na trzyletnią kadencję na stanowisku wiceprezesa Insurance Europe....


czytaj dalej

Warta odstępuje od oferowania PPK

Na nieco ponad miesiąc przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych z uczestnictwa w programie wycofała się jedna z firm zarejestrowanych już w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Powódź zalewa południową Polskę

Kilka dni intensywnych opadów deszczu sprawiło, że Polska, zwłaszcza południowa, zaczęła zmagać się z nadmiarem wody. Doszło już do kilkuset...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook