Reklama

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach
poniedziałek, 20 maja 2019 09:01

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy powszechne.

Najbardziej rozbudowane zagadnienie prawne dotyczyło grupowych polis na życie z UFK (sygn. akt: III CZP 107/18). Pytanie zostało skierowane do SN przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu postanowieniem z dnia 17 października 2018 r. (II Ca 1001/18).* Sąd Najwyższy odmówił odpowiedzi na pytania prawne, ponieważ nie zostały spełnione ustawowe przesłanki wymagane dla udzielenia odpowiedzi. Pytania były bowiem zadane w taki sposób, że SN odpowiadając na nie w istocie zastąpiłby Sąd Okręgowy w wydaniu rozstrzygnięcia sprawy. Ponadto stan faktyczny sprawy nie został w sposób wystarczający ustalony przez Sąd Okręgowy. Sąd Najwyższy stwierdził także, że pytania 1 i 2 dotyczą stosowania tzw. klauzul generalnych, których zastosowanie powinno mieć miejsce indywidualnie w każdej sprawie, a nie w sposób ogólny w drodze przedstawienia SN zagadnień prawnych.

Druga ze spraw (III CZP 86/18 dotyczyła odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. SN zostało zadane pytanie o następującej treści „Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, dojdzie do sprzedaży pojazdu bez uprzedniej naprawy przywracającej ten pojazd w pełni do stanu sprzed powstania szkody, poszkodowanemu nadal przysługuje roszczenie o odszkodowanie odpowiadające równowartości hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego, w sytuacji gdy wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie i cena uzyskana ze sprzedaży przewyższają wartość rynkową pojazdu sprzed szkody?”.

Warto przypomnieć, że 7 grudnia ubiegłego roku Sąd Najwyższy odniósł się do pięciu identycznych zagadnień prawnych skierowanych do niego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie. SN stwierdził wówczas, że odpowiedź na tak sformułowane pytania jest oczywista, gdyż w jego orzecznictwie wielokrotnie wskazywano, iż roszczenie z tytułu kosztów naprawy może być dochodzone niezależnie od tego, czy naprawa jest dokonana. Przyjęto również, że odpowiada ono zawsze niezbędnym i ekonomicznie uzasadnionym kosztom naprawy, a naprawa, która została dokonana przed uzyskaniem świadczenia, nie ma istotnego znaczenia.

***
*http://www.gu.com.pl/...
(AM, źródło: SN, gu.com.pl)


 

PZU Zdrowie: Wojciech Kossut prezesem zarządu Falck

17 czerwca Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o powołaniu zarządu Falck Centra Medyczne. Decyzją NZW w organie zarządzającym...


czytaj dalej

KUKE: Akcjonariusze powołali zarząd spółki na nową kadencję

14 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) powołało zarząd spółki w dotychczasowym składzie...


czytaj dalej

Geneva Association: Mocne głosy w zarządzie

Geneva Association, globalna organizacja zrzeszająca dyrektorów branży ubezpieczeń i reasekuracji, ogłosiła wybór czterech nowych członków...


czytaj dalej

Mapfre: Prezes mówi o nowej rzeczywistości technologicznej

Postępy w technologii i nowa rzeczywistość, jaką ona kreuje, nie mogą działać jak hamulec rozwoju gospodarczego i społecznego – mówił prezes i...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Wzrost w majątku, spadek w życiówce

Opublikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) raport podsumowujący wyniki finansowe rynku ubezpieczeń w pierwszym kwartale tego roku...


czytaj dalej

Ubea.pl: Benefia wróciła do czołówki

Z rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników porównywarki wynika, że w maju...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook