Reklama

PZU SA: Udziałowcy zdecydują o dywidendzie i wynagrodzeniu władz
piątek, 24 maja 2019 08:49

24 maja odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) PZU SA. Podczas obrad akcjonariusze ubezpieczyciela zdecydują m.in. o podziale zysku za ubiegły rok i zmianach postanowień statutowych dotyczących wynagrodzenia członków zarządu.

Zgodnie z opublikowanym przez ubezpieczyciela projektem uchwały, proponowany podział zysku zakładu za 2018 r. prezentuje się następująco: 2417,86 mln zł (2,8 zł/akcja) z 2711,88 mln zł ubiegłorocznego wyniku finansowego netto na dywidendę dla udziałowców, 7,32  mln zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, natomiast 286,69 mln zł na kapitał zapasowy. W projekcie uchwały zaproponowano także, aby przenieść na kapitał zapasowy zysk z lat ubiegłych wynikający z rozliczenia nabycia zorganizowanej części Banku BPH przez Alior Bank w kwocie 19,68 mln zł.

W trakcie ZWZ zapadną też decyzje dotyczące m.in. zmian w statucie spółki oraz powołania członków rady nadzorczej PZU SA nowej kadencji. Akcjonariusze spółki podejmą również decyzję w sprawie zmian w jej statucie w obszarze dotyczącym zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Z wnioskiem o podjęcie takiej uchwały wystąpił 30 kwietnia wiodący udziałowiec PZU SA, Skarb Państwa. Zgodnie z projektem uchwały, nowe brzmienie § 2 ust. 2 statutu stanowi, że wynagrodzenie stałe członków zarządu ma zawierać się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Przepis ten określa, że podstawą wymiaru jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Z kolei w przypadku członków rady nadzorczej PZU SA NWZ ustaliło ich wynagrodzenia miesięczne jako iloczyn wyżej wymienionej podstawy oraz mnożnika 2,75. SP tłumaczył zasadność zgłoszenia wspomnianych uchwał koniecznością doprecyzowania zasad wynagradzania członków zarządu i RN.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

DWF Poland: Paweł Stykowski na czele praktyki ubezpieczeniowej

We wrześniu do DWF Poland dołączył Paweł Stykowski. W polskim oddziale kancelarii objął stanowisko local partnera. Jego zadaniem będzie...


czytaj dalej

Colonnade Insurance: Grzegorz Kulik nowym dyrektorem generalnym

Po niecałych trzech miesiącach od rezygnacji z zajmowanej funkcji wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska Grzegorz Kulik objął...


czytaj dalej

Marsh: Menadżerowie poświęcają niewiele czasu na zarządzanie cyberryzykiem

Większość członków zarządu lub kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w swojej organizacji poświęca nie więcej...


czytaj dalej

Allianz: Spadek zasobów finansowych w krajach rozwiniętych i wschodzących

W 2018 roku zasoby finansowe w krajach rozwiniętych i wschodzących po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. zanotowały symultaniczny...


czytaj dalej

PIU: Coraz bliżej 3 mln osób objętych ochroną w ramach polisy zdrowotnej

Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych nadal rośnie. Szybko zwiększa się też grono Polaków objętych ochroną w ramach tego typu polis.

czytaj dalej

Ubea.pl: Zmiany w rankingu

W sierpniu doszło do kilku zmian w rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook