Reklama

PZU SA: Udziałowcy zdecydują o dywidendzie i wynagrodzeniu władz
piątek, 24 maja 2019 08:49

24 maja odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) PZU SA. Podczas obrad akcjonariusze ubezpieczyciela zdecydują m.in. o podziale zysku za ubiegły rok i zmianach postanowień statutowych dotyczących wynagrodzenia członków zarządu.

Zgodnie z opublikowanym przez ubezpieczyciela projektem uchwały, proponowany podział zysku zakładu za 2018 r. prezentuje się następująco: 2417,86 mln zł (2,8 zł/akcja) z 2711,88 mln zł ubiegłorocznego wyniku finansowego netto na dywidendę dla udziałowców, 7,32  mln zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, natomiast 286,69 mln zł na kapitał zapasowy. W projekcie uchwały zaproponowano także, aby przenieść na kapitał zapasowy zysk z lat ubiegłych wynikający z rozliczenia nabycia zorganizowanej części Banku BPH przez Alior Bank w kwocie 19,68 mln zł.

W trakcie ZWZ zapadną też decyzje dotyczące m.in. zmian w statucie spółki oraz powołania członków rady nadzorczej PZU SA nowej kadencji. Akcjonariusze spółki podejmą również decyzję w sprawie zmian w jej statucie w obszarze dotyczącym zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Z wnioskiem o podjęcie takiej uchwały wystąpił 30 kwietnia wiodący udziałowiec PZU SA, Skarb Państwa. Zgodnie z projektem uchwały, nowe brzmienie § 2 ust. 2 statutu stanowi, że wynagrodzenie stałe członków zarządu ma zawierać się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Przepis ten określa, że podstawą wymiaru jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Z kolei w przypadku członków rady nadzorczej PZU SA NWZ ustaliło ich wynagrodzenia miesięczne jako iloczyn wyżej wymienionej podstawy oraz mnożnika 2,75. SP tłumaczył zasadność zgłoszenia wspomnianych uchwał koniecznością doprecyzowania zasad wynagradzania członków zarządu i RN.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

PZU Zdrowie: Wojciech Kossut prezesem zarządu Falck

17 czerwca Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o powołaniu zarządu Falck Centra Medyczne. Decyzją NZW w organie zarządzającym...


czytaj dalej

KUKE: Akcjonariusze powołali zarząd spółki na nową kadencję

14 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) powołało zarząd spółki w dotychczasowym składzie...


czytaj dalej

Geneva Association: Mocne głosy w zarządzie

Geneva Association, globalna organizacja zrzeszająca dyrektorów branży ubezpieczeń i reasekuracji, ogłosiła wybór czterech nowych członków...


czytaj dalej

Mapfre: Prezes mówi o nowej rzeczywistości technologicznej

Postępy w technologii i nowa rzeczywistość, jaką ona kreuje, nie mogą działać jak hamulec rozwoju gospodarczego i społecznego – mówił prezes i...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Wzrost w majątku, spadek w życiówce

Opublikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) raport podsumowujący wyniki finansowe rynku ubezpieczeń w pierwszym kwartale tego roku...


czytaj dalej

Ubea.pl: Benefia wróciła do czołówki

Z rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników porównywarki wynika, że w maju...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook