Reklama

PZU SA: Podział zysku zgodnie z rekomendacją zarządu
poniedziałek, 27 maja 2019 08:58

24 maja odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) PZU SA. Akcjonariusze ubezpieczyciela podjęli decyzję m.in. o podziale zysku za ubiegły rok zgodnie z rekomendacją zarządu.

Podział zysku zakładu za 2018 r. prezentuje się następująco: 2417,86 mln zł (2,8 zł/akcja) z 2711,88 mln zł ubiegłorocznego wyniku finansowego netto na dywidendę dla udziałowców, 7,32 mln zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, natomiast 286,69 mln zł na kapitał zapasowy. ZWZ zgodziło się również, aby przenieść na kapitał zapasowy zysk z lat ubiegłych wynikający z rozliczenia nabycia zorganizowanej części Banku BPH przez Alior Bank w kwocie 19,68 mln zł.

Zgromadzenie podjęło też decyzję o rozszerzeniu liczebności rady nadzorczej spółki. W nowej kadencji RN będzie liczyć 11 członków. Wcześniej w radzie zasiadało 9 osób. W skład rady nadzorczej nowej kadencji weszli: Maciej Łopiński (w poprzedniej kadencji przewodniczący rady), Alojzy Nowak (w poprzedniej kadencji sekretarz rady), Robert Jastrzębski, Marcin Chludziński, Agata Górnicka, Robert Śnitko, Paweł Górecki (powołany na wniosek prezesa Rady Ministrów, wiceprzewodniczący RN poprzedniej kadencji) i Maciej Zaborowski. Nowymi członkami rady zostali prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, dr hab. prof. nadzw. Tomasz Kuczur i prof. Krzysztof Opolski.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Unum Życie: Łukasz Świerczek w zarządzie

Rada Nadzorcza Unum Życie TUiR S.A. powołała w skład zarządu Łukasza Świerczka, który odpowiedzialny będzie za pion prawno-administracyjny spółki....


czytaj dalej

Skarbiec TFI: Grzegorz Zatryb w zarządzie

Rada Nadzorcza Skarbiec TFI powołała 19 lipca 2019 r. w skład zarządu spółki Skarbiec TFI Grzegorza Zatryba, dyrektora inwestycyjnego Towarzystwa...


czytaj dalej

Bezpieczeństwo cybernetyczne w rękach wojskowego eksperta

Ubezpieczyciel specjalistyczny Liberty Specialty Markets (LSM), wchodzący w skład Grupy Liberty Mutual Insurance, powołał Jona Rigby’ego na...


czytaj dalej

Credendo: Przed nami wieprzowy kryzys?

Chiny są największym producentem wieprzowiny na świecie (co stanowi około 50% światowej produkcji, konsumpcji i inwentarza żywego), a wszelkie...


czytaj dalej

Ubea.pl: ceny polis OC ppm wciąż idą w dół

Czerwcowy barometr Ubea.pl powstał po przeanalizowaniu średnich składek OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oferowanych online przez dziewięć...


czytaj dalej

Kierowcy mobilnie porównują polisy

53 procent użytkowników porównywarki Porówneo.pl poszukuje ofert ubezpieczenia OC, AC, NNW i assistance za pośrednictwem urządzeń mobilnych....


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook