Reklama

Indie: Reforma ubezpieczeń zdrowotnych
poniedziałek, 03 czerwca 2019 08:50

Zdaniem indyjskich ubezpieczycieli ogólnych i specjalizujących się w ubezpieczeniach zdrowotnych, obecnie dostępne dane dotyczące chorób psychicznych są niewystarczające do sformułowania definicji choroby psychicznej w celu zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej.

Do chorób wyłączonych z odpowiedzialności indyjskich ubezpieczycieli zaliczają się: choroby psychiczne, choroby genetyczne, zaburzenia rozwoju układu nerwowego i zaburzenia psychologiczne. Indyjski nadzór ubezpieczeniowy (IRDAI) opublikował projekt rozwiązań dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych, uruchamiając drugą fazę reform ubezpieczeń zdrowotnych w Indiach – podaje portal Asia Insurance Review.

Ustawa o zdrowiu psychicznym z 2017 r. nie wprowadza żadnego rozróżnienia między chorobami fizycznymi i psychicznymi. Niemniej jednak dla ubezpieczycieli sytuacja taka jest problematyczna, jako że brak jest informacji dotyczących wcześniejszych roszczeń z tytułu chorób psychicznych.

Z raportu w „The Times of India” wynika, że firmy ubezpieczeniowe dążą do uzyskania większej jasności co do definicji wyodrębnionej kategorii chorób psychicznych. Doprecyzowania wymagają również kwestie opieki szpitalnej, wyceny i wiele innych czynników. Cytowani w raporcie przedstawiciele branży zwracają uwagę, że trudno jest skonstruować model wyceny i dopasować go do różnych scenariuszy. Poważnym problemem jest również stygmatyzacja choroby psychicznej. Brak jest zgromadzonych przez branżę danych historycznych, ponieważ przyczyną jest obawa klientów przed odnotowaniem choroby psychicznej w dokumentacji ubezpieczeniowej.

Jak zatem ubezpieczyciele wyceniają chorobę psychiczną? Mogą nie dysponować szczegółami dotyczącymi kosztów leczenia, poza tym leczenie może być okresowe lub ciągłe. Występuje też problem podniesienia całościowych kosztów polisy dla wszystkich ubezpieczonych, przez co taka polisa staje się komercyjnie nieopłacalna.

Wśród rozmaitych warunków, jakie ubezpieczyciele planują zaproponować dla polis ochrony ubezpieczeniowej zdrowia psychicznego, jest okres karencji dla ubezpieczonych ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną, limity kosztów i czasu leczenia oraz wiele innych.

Ubezpieczyciele potrzebują więcej czasu na dopracowanie sugestii. Jedną z nich jest konieczność wprowadzenia systemu współpłacenia za leczenie, gdzie ubezpieczony ponosiłby 10% całkowitych kosztów terapii. Poza tym większą jasność w kwestii cen będzie można uzyskać, gdy branża zgromadzi więcej danych dotyczących roszczeń i świadczeń. Zdaniem niektórych branża może potrzebować danych z okresu 3–5 lat, by dokonać prawidłowej wyceny polisy.

Wszystkie produkty ubezpieczeń zdrowotnych będą musiały osiągnąć zgodność z wytycznymi IRDAI do kwietnia 2020 r.

Propozycja regulacji zapewnia więcej ochrony i mniej wyłączeń. Podczas gdy może zostać usuniętych wiele obecnych niejednoznaczności, z korzyścią dla klientów, eksperci są zdania, że stawki składek mogą pójść w górę o 15–20%.

Prawdopodobnie po wprowadzeniu nowych zasad zostanie wyeliminowane niejedno obecne wyłączenie. Definicja choroby przewlekłej (istniejącej wcześniej) zostanie doprecyzowana, a pewne choroby, które wystąpią u ubezpieczonego po zakupie ubezpieczenia, zostaną objęte ochroną.
AC

 

DWF Poland: Paweł Stykowski na czele praktyki ubezpieczeniowej

We wrześniu do DWF Poland dołączył Paweł Stykowski. W polskim oddziale kancelarii objął stanowisko local partnera. Jego zadaniem będzie...


czytaj dalej

Colonnade Insurance: Grzegorz Kulik nowym dyrektorem generalnym

Po niecałych trzech miesiącach od rezygnacji z zajmowanej funkcji wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska Grzegorz Kulik objął...


czytaj dalej

Marsh: Menadżerowie poświęcają niewiele czasu na zarządzanie cyberryzykiem

Większość członków zarządu lub kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w swojej organizacji poświęca nie więcej...


czytaj dalej

Allianz: Spadek zasobów finansowych w krajach rozwiniętych i wschodzących

W 2018 roku zasoby finansowe w krajach rozwiniętych i wschodzących po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. zanotowały symultaniczny...


czytaj dalej

PIU: Coraz bliżej 3 mln osób objętych ochroną w ramach polisy zdrowotnej

Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych nadal rośnie. Szybko zwiększa się też grono Polaków objętych ochroną w ramach tego typu polis.

czytaj dalej

Ubea.pl: Zmiany w rankingu

W sierpniu doszło do kilku zmian w rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook