Reklama

Indie: Reforma ubezpieczeń zdrowotnych
poniedziałek, 03 czerwca 2019 08:50

Zdaniem indyjskich ubezpieczycieli ogólnych i specjalizujących się w ubezpieczeniach zdrowotnych, obecnie dostępne dane dotyczące chorób psychicznych są niewystarczające do sformułowania definicji choroby psychicznej w celu zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej.

Do chorób wyłączonych z odpowiedzialności indyjskich ubezpieczycieli zaliczają się: choroby psychiczne, choroby genetyczne, zaburzenia rozwoju układu nerwowego i zaburzenia psychologiczne. Indyjski nadzór ubezpieczeniowy (IRDAI) opublikował projekt rozwiązań dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych, uruchamiając drugą fazę reform ubezpieczeń zdrowotnych w Indiach – podaje portal Asia Insurance Review.

Ustawa o zdrowiu psychicznym z 2017 r. nie wprowadza żadnego rozróżnienia między chorobami fizycznymi i psychicznymi. Niemniej jednak dla ubezpieczycieli sytuacja taka jest problematyczna, jako że brak jest informacji dotyczących wcześniejszych roszczeń z tytułu chorób psychicznych.

Z raportu w „The Times of India” wynika, że firmy ubezpieczeniowe dążą do uzyskania większej jasności co do definicji wyodrębnionej kategorii chorób psychicznych. Doprecyzowania wymagają również kwestie opieki szpitalnej, wyceny i wiele innych czynników. Cytowani w raporcie przedstawiciele branży zwracają uwagę, że trudno jest skonstruować model wyceny i dopasować go do różnych scenariuszy. Poważnym problemem jest również stygmatyzacja choroby psychicznej. Brak jest zgromadzonych przez branżę danych historycznych, ponieważ przyczyną jest obawa klientów przed odnotowaniem choroby psychicznej w dokumentacji ubezpieczeniowej.

Jak zatem ubezpieczyciele wyceniają chorobę psychiczną? Mogą nie dysponować szczegółami dotyczącymi kosztów leczenia, poza tym leczenie może być okresowe lub ciągłe. Występuje też problem podniesienia całościowych kosztów polisy dla wszystkich ubezpieczonych, przez co taka polisa staje się komercyjnie nieopłacalna.

Wśród rozmaitych warunków, jakie ubezpieczyciele planują zaproponować dla polis ochrony ubezpieczeniowej zdrowia psychicznego, jest okres karencji dla ubezpieczonych ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną, limity kosztów i czasu leczenia oraz wiele innych.

Ubezpieczyciele potrzebują więcej czasu na dopracowanie sugestii. Jedną z nich jest konieczność wprowadzenia systemu współpłacenia za leczenie, gdzie ubezpieczony ponosiłby 10% całkowitych kosztów terapii. Poza tym większą jasność w kwestii cen będzie można uzyskać, gdy branża zgromadzi więcej danych dotyczących roszczeń i świadczeń. Zdaniem niektórych branża może potrzebować danych z okresu 3–5 lat, by dokonać prawidłowej wyceny polisy.

Wszystkie produkty ubezpieczeń zdrowotnych będą musiały osiągnąć zgodność z wytycznymi IRDAI do kwietnia 2020 r.

Propozycja regulacji zapewnia więcej ochrony i mniej wyłączeń. Podczas gdy może zostać usuniętych wiele obecnych niejednoznaczności, z korzyścią dla klientów, eksperci są zdania, że stawki składek mogą pójść w górę o 15–20%.

Prawdopodobnie po wprowadzeniu nowych zasad zostanie wyeliminowane niejedno obecne wyłączenie. Definicja choroby przewlekłej (istniejącej wcześniej) zostanie doprecyzowana, a pewne choroby, które wystąpią u ubezpieczonego po zakupie ubezpieczenia, zostaną objęte ochroną.
AC

 

PZU Zdrowie: Wojciech Kossut prezesem zarządu Falck

17 czerwca Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o powołaniu zarządu Falck Centra Medyczne. Decyzją NZW w organie zarządzającym...


czytaj dalej

KUKE: Akcjonariusze powołali zarząd spółki na nową kadencję

14 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) powołało zarząd spółki w dotychczasowym składzie...


czytaj dalej

Geneva Association: Mocne głosy w zarządzie

Geneva Association, globalna organizacja zrzeszająca dyrektorów branży ubezpieczeń i reasekuracji, ogłosiła wybór czterech nowych członków...


czytaj dalej

Mapfre: Prezes mówi o nowej rzeczywistości technologicznej

Postępy w technologii i nowa rzeczywistość, jaką ona kreuje, nie mogą działać jak hamulec rozwoju gospodarczego i społecznego – mówił prezes i...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Wzrost w majątku, spadek w życiówce

Opublikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) raport podsumowujący wyniki finansowe rynku ubezpieczeń w pierwszym kwartale tego roku...


czytaj dalej

Ubea.pl: Benefia wróciła do czołówki

Z rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników porównywarki wynika, że w maju...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook