Reklama

SN: Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego oddalona
wtorek, 04 czerwca 2019 08:56

3 czerwca Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oddaliła skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego (PG) dotyczącą wyroku Sądu Okręgowego (SO) w Białymstoku w sprawie roszczeń doradcy odszkodowawczego nieposiadającego uprawnień pełnomocnika profesjonalnego.

Skarga nadzwyczajna z 29 kwietnia tego roku dotyczyła sporu pomiędzy prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług odszkodowawczych a dwójką jego klientów. Powód wystąpił przeciwko nim z pozwem o zapłatę 11 734,23 zł, wskazując, że zawarł z pozwanymi umowę o dochodzenie na drodze sądowej roszczeń odszkodowawczych w związku ze śmiercią ich syna. Na jej mocy miał uzyskać 30% od wypłaconych pozwanym świadczeń, nie mniej jednak niż 1 tys. zł.

Prokurator zarzucił wyrokowi Sądu Okręgowego naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasadę sprawiedliwości społecznej. Wskazał, że SO dopuścił się naruszenia prawa materialnego w postaci art. 58 kodeksu cywilnego poprzez jego błędną wykładnię*. Sąd Najwyższy odrzucił jednak skargę.

- SN nie może abstrahować od realiów, które są związane z obowiązującym porządkiem prawnym i tym, iż SN nie jest demokratycznie legitymowanym ustawodawcą i nie może zmienić ugruntowanej praktyki rozumienia i stosowania przepisów prawa – mówił w uzasadnieniu orzeczenia oddalającego skargę sędzia Leszek Bosek.

SN zaznaczył jednak w uzasadnieniu orzeczenia, że określony w umowie sposób ustalenia wynagrodzenia „był w pełni dopuszczalny” – podał „Dziennik Gazeta Prawna” za PAP**.

- Kluczowe jest to, aby nie dokonywać całościowego, jednoznacznego, generalnego rozstrzygnięcia, w jaki sposób powinny być kształtowane wynagrodzenia przy świadczeniu usług prawnych. Jest to domena samych stron oraz ustawodawcy – mówił sędzia. Wskazał, że „dla samych klientów może być korzystne takie określenie podstaw ustalenia wynagrodzenia, które zakłada, że całe ryzyko za wynik procesu przejmuje pełnomocnik lub osoba wykonująca usługi prawne, kredytując prowadzenie tego postępowania”.

Natomiast – jak dodał sędzia Bosek – uregulowanie świadczenia usług wsparcia prawnego przez osoby spoza korporacji prawniczych należy do ustawodawcy, a „SN nie jest ustawodawcą”. Ocena zaś poszczególnych zapisów konkretnej umowy – jak zaznaczył SN – zależy od okoliczności i „nie można powiedzieć, że generalnie określenie wynagrodzenia poprzez odniesienie się do wyniku całego postępowania (...) jest sprzeczne z porządkiem prawnym”.

- Nie wszystko, co budzi w konkretnej sytuacji wątpliwości, jest automatycznie naruszeniem podstawowych zasad polskiego porządku prawnego określonych w konstytucji – podkreślił sędzia.

***

*http://www.gu.com.pl/...
**https://prawo.gazetaprawna.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: źródło: „DGP”, PAP, gu.com.pl)

 

PZU Zdrowie: Wojciech Kossut prezesem zarządu Falck

17 czerwca Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o powołaniu zarządu Falck Centra Medyczne. Decyzją NZW w organie zarządzającym...


czytaj dalej

KUKE: Akcjonariusze powołali zarząd spółki na nową kadencję

14 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) powołało zarząd spółki w dotychczasowym składzie...


czytaj dalej

Geneva Association: Mocne głosy w zarządzie

Geneva Association, globalna organizacja zrzeszająca dyrektorów branży ubezpieczeń i reasekuracji, ogłosiła wybór czterech nowych członków...


czytaj dalej

Mapfre: Prezes mówi o nowej rzeczywistości technologicznej

Postępy w technologii i nowa rzeczywistość, jaką ona kreuje, nie mogą działać jak hamulec rozwoju gospodarczego i społecznego – mówił prezes i...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Wzrost w majątku, spadek w życiówce

Opublikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) raport podsumowujący wyniki finansowe rynku ubezpieczeń w pierwszym kwartale tego roku...


czytaj dalej

Ubea.pl: Benefia wróciła do czołówki

Z rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników porównywarki wynika, że w maju...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook