Reklama

Finanse: Informacja i edukacja warunkami sukcesu PPK
środa, 05 czerwca 2019 08:37

Kluczowym warunkiem sukcesu PPK będzie transparentna informacja oraz edukacja dostosowana do potrzeb pracowników i pracodawców – wynika z panelu dyskusyjnego „Bezpieczeństwo finansowe Polaków”, który odbył się 4 czerwca podczas IX Europejskiego Kongresu Finansowego.

Dyskusję rozpoczęła prezentacja dr Łukasza Srokowskiego z Instytutu Millenials, który przedstawił wyniki badania dotyczącego świadomości i postaw najmłodszego pokolenia pracowników wobec oszczędzania, emerytury i PPK. Z odpowiedzi respondentów wynika, że millenialsi nie wierzą w państwową emeryturę, chcą oszczędzać i widzą w tym wartość. 86,5% z nich oszczędza regularnie lub nieregularnie, a prawie 50% odkłada niemal połowę swojej pensji. Tylko nieco ponad 1/3 z nich słyszała o PPK, ale 56,7% uznaje je za dobry projekt, a aż 28,5% chce odkładać 4% swojego wynagrodzenia w tym programie. W podsumowaniu wystąpienia dr Łukasz Srokowski wskazał, że autentyczność i wiarygodność są dla tego pokolenia najważniejszą wartością, a przy ich podejściu do oszczędzania PPK są narzędziem, na bazie którego można zbudować ich zaufanie do państwa, trzeba tylko dotrzymać zawartą w tym programie obietnicę.

Zdaniem Ewy Małyszko, prezes zarządu PFR TFI, Plany, aby stały się powszechne, potrzebują m. in. efektywnej komunikacji. – Aby podjąć świadomą decyzję i pozostać w tym programie, trzeba dowiedzieć się o jego istnieniu, zrozumieć zasady jego funkcjonowania i uświadomić sobie potrzebę budowania dodatkowego zabezpieczenia na jesień życia. 2/3 millenialsów nie słyszało o PPK. Potrzebujemy szerokiej komunikacji i programów edukacyjnych, aby uczestnictwo w PPK było świadome i trwałe – mówiła podczas panelu. Wskazała także, że pokolenie urodzone w latach 1982-2000 ceni sobie poczucie sprawczości, a zarządzając swoimi pieniędzmi i podejmując decyzje finansowe, potrzebuje mieć do nich szybki, bezpośredni dostęp za pomocą aplikacji w telefonie. Dlatego też ważne jest wyjście naprzeciw tym potrzebom przez instytucje finansowe oferujące Plany.

Wyzwania związane z wdrażaniem Planów inaczej postrzega Krzysztof Nowak, prezes zarządu Mercer Polska. Uważa on, że większym problemem we wdrożeniu PPK może być postawa polskich pracodawców, którzy nie do końca rozpoznają i rozumieją potrzebę kształtowania relacji pracodawca-pracownik w oparciu o programy długoterminowego oszczędzania, a od ich postawy zależy ostateczny poziom partycypacji pracowników. Pracodawcy powinni być zaangażowani w ten projekt, a do tego potrzeba dwóch rzeczy – edukacji oraz więcej przestrzeni do decydowania. Szef Mercera jest też przekonany, że to ostatnia reforma w tym obszarze, że następnej szansy nie dostaniemy, dlatego powinniśmy odpowiedzialne ją wykorzystać. W opinii Małgorzaty Rusewicz, prezes IGTE, aby PPK okazały się sukcesem, potrzebna jest odbudowa społecznego zaufania do systemu długoterminowego oszczędzania. – Zaufania nie można zbudować szybko, to jest długi proces. Wiarygodność w tej mierze ma niezwykłe znaczenie, dlatego instytucje finansowe i inni interesariusze powinni działać transparentnie i odpowiedzialnie podczas rozbudowy kapitałowego filara systemu emerytalnego – wskazała.

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista FPP i ekspert CALPE, zwrócił uwagę, że PPK to program z automatycznym zapisem z możliwością rezygnacji, a więc rozwiązaniem, które nie ogranicza wolności wyboru, a wspiera proces podejmowania decyzji, ułatwia podjęcie działania zwiększającego poziom osobistego bezpieczeństwa finansowego na bardzo korzystnych warunkach. Wskazał również, że dla optymalnej realizacji celów stawianych przed PPK potrzebne jest stworzenie systemu rent dożywotnich jako uzupełnienia systemu wypłat.

Debatę poprowadził Marek Tejchman, z-ca redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej”. Cytowane badania zostały zrealizowane przez Instytut Millenials we współpracy z PFR TFI.
(AM, źródło: IGTE)

 

DWF Poland: Paweł Stykowski na czele praktyki ubezpieczeniowej

We wrześniu do DWF Poland dołączył Paweł Stykowski. W polskim oddziale kancelarii objął stanowisko local partnera. Jego zadaniem będzie...


czytaj dalej

Colonnade Insurance: Grzegorz Kulik nowym dyrektorem generalnym

Po niecałych trzech miesiącach od rezygnacji z zajmowanej funkcji wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska Grzegorz Kulik objął...


czytaj dalej

Marsh: Menadżerowie poświęcają niewiele czasu na zarządzanie cyberryzykiem

Większość członków zarządu lub kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w swojej organizacji poświęca nie więcej...


czytaj dalej

Allianz: Spadek zasobów finansowych w krajach rozwiniętych i wschodzących

W 2018 roku zasoby finansowe w krajach rozwiniętych i wschodzących po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. zanotowały symultaniczny...


czytaj dalej

PIU: Coraz bliżej 3 mln osób objętych ochroną w ramach polisy zdrowotnej

Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych nadal rośnie. Szybko zwiększa się też grono Polaków objętych ochroną w ramach tego typu polis.

czytaj dalej

Ubea.pl: Zmiany w rankingu

W sierpniu doszło do kilku zmian w rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook